Op Flexwerkportaal vinden tijdelijk beschikbare professionals wonen en corporaties elkaar

Woningcorporaties hebben vaker dan gedacht behoefte aan tijdelijk beschikbare professionals wonen, bijvoorbeeld voor vervanging wegens langdurige ziekte, zwangerschapsverlof of een ander soort langer durende verlofperiode. Maar waar vind je als organisatie zo snel de projectleider of projectmanager planmatig onderhoud, teamleider klantenservice, verhuurmakelaar of woonconsulent die beschikbaar is en tegelijkertijd de expertise en ervaring heeft om de tijdelijke vacature met succes te kunnen invullen? Of andersom, wie geeft je als werkzoekende een seintje als er een interim opzichter dagelijks onderhoud, woonmakelaar, medewerker stookkosten en servicekosten of projectleider vastgoed gezocht wordt? Flexwerkportaal kan hier de oplossing bieden. Dit platform valt onder PIMworks, een omgeving waar alle interim of ZZP opdrachten en andere tijdelijke vacatures van woningcorporaties samenkomen. PIM staat voor Partner in Mobiliteit en is speciaal gericht op de corporatiebranche en is ook een ervaren HR-dienstverlener voor woningcorporaties. Deze woningcorporaties kunnen zich gratis registreren en krijgen dan toegang tot een eigen dashboard, waarop zelfstandig alle tijdelijke opdrachten kunnen worden geplaatst en beheerd. Wij zorgen er dan voor dat bij Flexwerkportaal ingeschreven kandidaten die voldoen aan de opgegeven criteria een melding krijgen over de aangeboden tijdelijke opdracht. Dit kunnen zowel ZZP’ers zijn als bemiddelingsbureaus die bijvoorbeeld bouwkundigen beschikbaar hebben voor inhuur of detachering. Beide partijen doen via het platform rechtstreeks zaken met elkaar, met PIMworks op de achtergrond, als adviseur en voor de administratieve afhandeling zodra overeenstemming bereikt is. Wil je ook graag werken in de wereld van wonen? Schrijf jezelf dan snel in op onze website.

Bel: 010 7171768 Contactformulier

Een overzichtelijk dashboard vereenvoudigt en versnelt de selectieprocedure

Op het gebied van wonen stapelen de veranderingen zich snel op. Klimaatverandering, de vergrijzing van de bevolking en de eisen die aan een leefbare omgeving gesteld worden vragen om een verregaande verandering van het woningbestand en de volkshuisvesting. Woningcorporaties die gezond willen blijven moeten daarom in ontwikkeling blijven, door vaste medewerkers te mobiliseren en activeren, maar ook door voor tijdelijke vacatures slagvaardig en snel de beschikbare professionals wonen met de vereiste expertise en ervaring te vinden. Moeilijk? Het dashboard van Flexwerkportaal maakt het je gemakkelijk. Zodra de tijdelijke opdracht voor adviseur, verhuurmakelaar of woonconsulent online staat, verspreiden wij deze via het platform en onze sociale mediakanalen. Vragen van mensen die beschikbaar en geïnteresseerd zijn in een aangeboden interim opdracht kunnen op het dashboard door de corporatie beantwoord en met één klik gepubliceerd worden, zodat alle kandidaten dezelfde informatie hebben voor het uitbrengen van een offerte. Deze worden vervolgens op het dashboard overzichtelijk gerangschikt op basis van kwaliteit en prijs. Zo kun je als opdrachtgever snel de gewenste kandidaat of kandidaten selecteren en uitnodigen voor een gesprek.

Maatschappelijke betrokkenheid is voor velen een drijfveer om te willen werken bij woningcorporaties. Zoek jij om deze reden zelfstandig ZZP opdrachten specifiek in deze sector, bijvoorbeeld als opzichter of projectleider dagelijks dan wel planmatig onderhoud, dan is Flexwerkportaal het platform voor jou. Je kunt je gratis registreren en aangeven op welke vakgebieden je expertise ligt. Je krijgt dan direct toegang tot openstaande tijdelijke vacatures van een groot aantal corporaties. Wordt er een nieuwe tijdelijke opdracht aangemeld die binnen jouw vakgebied ligt, dan krijg je hiervan automatisch een melding via e-mail. Heb je interesse, dan kun je via het platform direct een aanbieding doen of nadere informatie opvragen bij de opdrachtgever. Ook kun je vragen van andere kandidaten en bijbehorende antwoorden op het dashboard van de corporatie bekijken, waarmee je bij je offerte je voordeel mee kunt doen. Flexwerkportaal biedt een platform met gelijke kansen voor bemiddelaars en ZZP’ers die zonder tussenkomst van een bemiddelingsbureau zelfstandig tijdelijke opdrachten voor woningcorporaties willen uitvoeren.

Eén platform voor alle beschikbare professionals wonen in Nederland

Flexwerkportaal is niet aan plaats gebonden. In het hele land registreren steeds meer woningcorporaties alsook beschikbare professionals wonen zich bij PIMworks. Niet alleen in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de rest van de Randstadprovincies Noord-Holland en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht, ook verder in het land, van de meest noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe via Overijssel en Gelderland in het oosten tot en met de meest zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vinden vraag en aanbod elkaar snel en gemakkelijk op dit unieke platform speciaal ontwikkeld voor de corporatiebranche.