Tijdelijke opdrachten bij woningcorporaties, van Facilitaire Diensten tot Planning & Control

Uitval wegens ziekte van het hoofd Communicatie, zwangerschapsverlof van een medewerker Strategie & Beleid of een onverwacht vertrek van de adviseur Juridische Zaken, het is maar een greep uit de redenen voor het ontstaan van tijdelijke opdrachten bij woningcorporaties. Maar waar vind je als organisatie zo snel iemand die beschikbaar is en tegelijkertijd de expertise en ervaring heeft om een dergelijke tijdelijke vacature met succes te kunnen invullen? Of andersom, wie geeft je als werkzoekende een seintje als er interim opdrachten aangeboden worden voor bijvoorbeeld een projectleider Voorbereiding Onderhoudsprojecten of medewerker klantenservice? Flexwerkportaal kan hier de oplossing bieden. Dit vacatureplatform valt onder PIMworks, een omgeving waar alle ZZP opdrachten en andere tijdelijke vacatures van woningcorporaties samenkomen. PIM staat voor Partner in Mobiliteit en is speciaal gericht op de corporatiebranche. Woningcorporaties kunnen zich gratis registreren en krijgen dan toegang tot een eigen dashboard, waarop zelfstandig alle tijdelijke opdrachten kunnen worden geplaatst en beheerd. Wij zorgen er dan voor dat bij Flexwerkportaal ingeschreven kandidaten die voldoen aan de opgegeven criteria een melding krijgen over de aangeboden tijdelijke opdracht. Dit kunnen zowel ZZP’ers zijn als bemiddelingsbureaus die kandidaten beschikbaar hebben voor inhuur of detachering. Beide partijen doen via het platform rechtstreeks zaken met elkaar, met PIMworks op de achtergrond, als adviseur en voor de administratieve afhandeling zodra overeenstemming bereikt is.

Bel: 010 7171768 Contactformulier

Snelle selectieprocedure dankzij een eenvoudig en overzichtelijk dashboard

De eisen die aan een leefbare omgeving worden gesteld zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Niet alleen de vergrijzing van de bevolking, ook klimaatverandering speelt hierin een belangrijke rol. Dit vraagt om verregaande veranderingen van het woningbestand en de volkshuisvesting in het algemeen. Om deze snelle veranderingen in goede banen te leiden en medewerkers op een positieve manier te mobiliseren en activeren zijn woningcorporaties vaak aangewezen op interim managers voor tijdelijke opdrachten op het gebied van Strategie & Beleid, Communicatie en Planning & Control. Tijdelijke vacatures die snel en slagvaardig moeten worden ingevuld door professionals met de vereiste expertise en ervaring. Moeilijk? Valt mee, het dashboard van Flexwerkportaal maakt het je gemakkelijk. Zodra de tijdelijke opdracht online staat, verspreiden wij deze via het platform en onze sociale mediakanalen. Vragen van mensen die beschikbaar en geïnteresseerd zijn in een aangeboden interim opdracht kunnen op het dashboard door de corporatie beantwoord en met één klik gepubliceerd worden, zodat alle kandidaten dezelfde informatie hebben voor het uitbrengen van een duidelijke offerte. Deze worden vervolgens op het dashboard overzichtelijk gerangschikt op basis van kwaliteit en prijs. Zo kun je als opdrachtgever snel de gewenste kandidaat of kandidaten selecteren en vervolgens uitnodigen voor een gesprek.

Maatschappelijke betrokkenheid is voor velen een drijfveer om te willen werken bij woningcorporaties. Zoek jij om deze reden zelfstandig ZZP opdrachten specifiek in deze sector, bijvoorbeeld als adviseur Juridische Zaken, als projectleider verantwoordelijk voor de Voorbereiding van Onderhoudsprojecten of medewerker Facilitaire Diensten, dan is Flexwerkportaal het platform voor jou. Je kunt je gratis registreren en aangeven op welke vakgebieden je expertise ligt. Je krijgt dan direct toegang tot openstaande tijdelijke vacatures van een groot aantal corporaties. Wordt er een nieuwe tijdelijke opdracht aangemeld die binnen jouw vakgebied ligt, dan krijg je hiervan automatisch een melding via e-mail. Heb je interesse, dan kun je via het platform direct een aanbieding doen of nadere informatie opvragen bij de opdrachtgever. Ook kun je vragen van andere kandidaten en bijbehorende antwoorden op het dashboard van de corporatie bekijken, waarmee je bij je offerte je voordeel mee kunt doen. Flexwerkportaal biedt een platform met gelijke kansen voor bemiddelaars en ZZP’ers die zonder tussenkomst van een bemiddelingsbureau zelfstandig tijdelijke opdrachten voor woningcorporaties willen uitvoeren.

Eén platform voor tijdelijke opdrachten van alle woningcorporaties in Nederland

Flexwerkportaal is niet aan plaats gebonden. In het hele land registreren steeds meer woningcorporaties alsook professionals die beschikbaar zijn voor tijdelijke opdrachten bij corporaties op het gebied van Strategie & Beleid, Communicatie of Planning & Control zich bij PIMworks. Niet alleen in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de rest van de Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht, ook verder in het land, van de meest noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe via Overijssel en Gelderland in het oosten tot en met de meest zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vinden vraag en aanbod voor tijdelijke opdrachten op het gebied van Voorbereiding Onderhoudsprojecten, Juridische Zaken of Facilitaire Diensten elkaar snel en gemakkelijk op dit unieke platform speciaal ontwikkeld voor de corporatiebranche.