Tijdelijke vacatures bij woningcorporaties, voor Secretariaat of Balie alsook Managementondersteuning

Medewerkers van woningcorporaties hebben passie voor hun vak en voor de maatschappelijke taak die ze vervullen. Vaste dienstverbanden komen in de corporatiebranche dan ook nog altijd veel voor. Dat betekent niet dat er geen tijdelijke vacatures bij woningcorporaties te vinden zijn, integendeel. In alle lagen van de organisatie kunnen om verschillende redenen personeelstekorten ontstaan die via een tijdelijke vacature opgevuld moeten worden. Een assetmanager voor managementondersteuning, een medewerker van de balie of de receptie vervangen, kortdurende versterking van het secretariaat, de klantenservice of de afdelingen human resources (HRM) en P&O, het zijn maar een paar voorbeelden. Als organisatie wil je dan zo snel mogelijk iemand vinden die beschikbaar is en tegelijkertijd de expertise en ervaring heeft om zulke tijdelijke opdrachten met succes te kunnen uitvoeren. Andersom zijn er tal van werkzoekenden die graag een seintje krijgen als er interim opdrachten aangeboden worden in deze sector die passen bij hun profiel. Flexwerkportaal kan hier de oplossing bieden. Dit platform valt onder PIMworks, een omgeving waar alle ZZP opdrachten en andere tijdelijke vacatures van woningcorporaties samenkomen. PIM staat voor Partner in Mobiliteit en is speciaal gericht op de corporatiebranche. Woningcorporaties kunnen zich gratis registreren en krijgen dan toegang tot een eigen dashboard, waarop zelfstandig alle tijdelijke vacatures kunnen worden geplaatst en beheerd. Wij zorgen er dan voor dat bij Flexwerkportaal ingeschreven kandidaten die voldoen aan de opgegeven criteria een melding krijgen over de aangeboden tijdelijke opdracht. Dit kunnen zowel ZZP’ers zijn als bemiddelingsbureaus die kandidaten beschikbaar hebben voor inhuur of detachering. Beide partijen doen via het platform rechtstreeks zaken met elkaar, met PIMworks op de achtergrond, als adviseur en voor de administratieve afhandeling zodra overeenstemming bereikt is.

Bel: 010 7171768 Contactformulier

Snelle selectieprocedure dankzij een eenvoudig en overzichtelijk dashboard

De eisen die aan een leefbare omgeving worden gesteld zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Niet alleen de vergrijzing van de bevolking, ook klimaatverandering speelt hierin een belangrijke rol. Dit vraagt om verregaande veranderingen van de volkshuisvesting in het algemeen en beheer van het woningbestand in het bijzonder. Veel woningcorporaties hebben daarom regelmatig een vacature voor een assetmanager, om een zo optimaal mogelijk rendement te kunnen behalen met bestaande en toekomstige woningen, zowel financieel als maatschappelijk. Maar niet alleen deze, iedere al dan niet tijdelijke volkshuisvesting vacature is belangrijk en dient snel en slagvaardig te worden ingevuld door professionals met de vereiste expertise en ervaring. Moeilijk? Het dashboard van Flexwerkportaal maakt het je gemakkelijk. Zodra de tijdelijke vacatures online staan, verspreiden wij deze via het platform en onze sociale mediakanalen. Vragen van mensen die beschikbaar en geïnteresseerd zijn in een van de aangeboden interim opdrachten kunnen op het dashboard door de corporatie beantwoord en met één klik gepubliceerd worden, zodat alle kandidaten dezelfde informatie hebben voor het uitbrengen van een offerte. Deze worden vervolgens op het dashboard overzichtelijk gerangschikt op basis van kwaliteit en prijs. Zo kun je als opdrachtgever snel de gewenste kandidaat of kandidaten selecteren en uitnodigen voor een gesprek.

Maatschappelijke betrokkenheid is voor velen een drijfveer om te willen werken bij woningcorporaties. Zoek jij om deze reden zelfstandig ZZP opdrachten specifiek in deze sector, bijvoorbeeld als medewerker Secretariaat of Klantenservice, als leidinggevende op een afdeling P&O of HRM of als adviseur ten behoeve van managementondersteuning, dan is Flexwerkportaal het platform voor jou. Je kunt je gratis registreren en aangeven op welke vakgebieden je expertise ligt. Je krijgt dan direct toegang tot openstaande tijdelijke vacatures van een groot aantal corporaties. Wordt er een nieuwe tijdelijke opdracht aangemeld die binnen jouw vakgebied ligt, dan krijg je hiervan automatisch een melding via e-mail. Heb je interesse, dan kun je via het platform direct een aanbieding doen of nadere informatie opvragen bij de opdrachtgever. Ook kun je vragen van andere kandidaten en bijbehorende antwoorden op het dashboard van de corporatie bekijken, waarmee je bij je offerte je voordeel mee kunt doen. Flexwerkportaal biedt een platform met gelijke kansen voor bemiddelaars en ZZP’ers die zonder tussenkomst van een bemiddelingsbureau zelfstandig tijdelijke opdrachten voor woningcorporaties willen uitvoeren.

Eén platform voor tijdelijke vacatures van alle woningcorporaties in Nederland

Flexwerkportaal is niet aan plaats gebonden. In het hele land registreren steeds meer woningcorporaties alsook professionals die beschikbaar zijn voor tijdelijke vacatures bij corporaties zich bij PIMworks, van balie of receptiemedewerkers tot assetmanagers en adviseurs voor algehele managementondersteuning. Niet alleen in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de rest van de Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht, ook verder in het land, van de meest noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe via Overijssel en Gelderland in het oosten tot en met de meest zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vinden vraag en aanbod voor tijdelijke opdrachten op alle mogelijke afdelingen, waaronder human resource en P&O, elkaar snel en gemakkelijk op dit unieke platform speciaal ontwikkeld voor de corporatiebranche.