Een vacature platform voor woningcorporaties, omdat bijzonder werk bijzondere mensen vraagt

Werken in de corporatiebranche is anders dan in het reguliere bedrijfsleven. De verantwoordelijkheid die woningcorporaties hebben met betrekking tot de zorg voor kwetsbare doelgroepen in onze samenleving door veilige, betaalbare woningen in een prettige leefomgeving te bouwen en beheren maakt het werk bijzonder. Dit vraagt om bijzondere medewerkers, zowel voor vaste als voor tijdelijke functies. Om het voor woningcorporaties gemakkelijker te maken iedere tijdelijke vacature snel en slagvaardig te kunnen invullen hebben wij Flexwerkportaal opgericht. Dit vacatureplatform valt onder PIMworks, een omgeving waar alle ZZP opdrachten en andere tijdelijke vacatures van woningcorporaties samenkomen. PIM staat voor Partner in Mobiliteit en is speciaal gericht op de corporatiebranche. Woningcorporaties kunnen zich gratis registreren en krijgen dan toegang tot een eigen dashboard, waarop zelfstandig alle tijdelijke opdrachten kunnen worden geplaatst en beheerd. Wij zorgen er dan voor dat bij Flexwerkportaal ingeschreven kandidaten die voldoen aan de opgegeven criteria een melding krijgen over de aangeboden tijdelijke opdracht. Dit kunnen zowel ZZP’ers zijn als bemiddelingsbureaus die kandidaten beschikbaar hebben voor inhuur of detachering. Beide partijen doen via het vacature platform rechtstreeks zaken met elkaar, met PIMworks op de achtergrond, als adviseur en voor de administratieve afhandeling zodra overeenstemming bereikt is.

Bel: 010 7171768 Contactformulier

Corporaties krijgen de beste prijs door eerlijke concurrentie tussen ZZP’ers en bemiddelaars

Flexwerkportaal is een vacatureplatform dat is ontstaan vanuit de overtuiging dat ZZP’ers dezelfde kansen moeten krijgen als uitzend- detachering- of bemiddelingsbureaus bij het verwerven van interim opdrachten voor de diverse woondiensten aangeboden door woningcorporaties. De corporaties op hun beurt profiteren van het vacature platform door hun bereik te vergroten en daarmee de kans op het vinden van de beste kandidaat voor hun tijdelijke opdracht tegen de scherpste prijs. Dit en de doelmatige inrichting met behulp van een eenvoudig dashboard verklaren het succes van dit platform. Zodra de ZZP opdrachten online staan, verspreiden wij deze via het platform en onze sociale mediakanalen. Vragen van mensen die geïnteresseerd zijn en zich beschikbaar stellen voor de gezochte functie kunnen op het dashboard door de corporatie beantwoord en met één klik gepubliceerd worden, zodat alle kandidaten dezelfde informatie hebben voor het uitbrengen van een offerte. Deze worden vervolgens op het dashboard overzichtelijk gerangschikt op basis van kwaliteit en prijs. Zo kun je als opdrachtgever snel de gewenste kandidaat of kandidaten selecteren en uitnodigen voor een gesprek. Als ZZP’er kun je je profileren en rechtstreeks concurreren met bemiddelaars. Alles wordt vervolgens onderling geregeld, pas als er overeenstemming is bereikt met een geschikte kandidaat komt het platform weer in beeld voor het opstellen van de overeenkomst en de verdere administratieve handelingen. Zodra de tijdelijke opdracht daadwerkelijk tot uitvoer komt, brengen wij de uitvoerende partij een bijdrage van maximaal € 2,50 per uur in rekening.

Een vacatureplatform voor alle woningcorporaties in heel Nederland

Flexwerkportaal is niet aan plaats gebonden. In het hele land registreren steeds meer woningcorporaties alsook professionals die beschikbaar zijn voor tijdelijke vacatures bij corporaties zich op dit gemakkelijke en transparante vacature platform. Niet alleen in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de rest van de Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht, ook verder in het land, van de meest noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe via Overijssel en Gelderland in het oosten tot en met de meest zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vinden vraag en aanbod elkaar snel en gemakkelijk op dit unieke vacature platform speciaal ontwikkeld voor interim opdrachten in de corporatiebranche.