Adviseur Personeel en Organisatie

Status: Selectie
Uren per week: 36 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Gouda
Functieschaal: J

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 01-03-2021
Eind opdracht: 31-05-2021
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart. We verhuren bijna 10.000 voornamelijk sociale huurwoningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht. Wij bieden goede, betaalbare en duurzame huisvesting aan mensen met een smalle beurs. We vinden het belangrijk de woonlasten van de huurder laag te houden.

Projectomschrijving

Resultaatgebieden

 • P&O-beleid en organisatie
 • Adviseren leidinggevenden
 • Informeren en rapporteren
 • Begeleiden medewerkers

Kerntaken van deze opdracht

 • Onderhouden personeelsregelingen en WCS
 • Verzorgen werving en begeleiden selectietraject
 • Voeren arbeidsvoorwaardengesprek
 • Verzorgen uitdienst
 • Verzorgen kader verlofregistratie
 • Informeren management over gevolgen wet- en regelgeving
 • Verzorgen informatie over personeelsregelingen via Handboek, intranet en nieuwsbrief
 • Maken arbeidsovereenkomsten en toepassen arbeidsvoorwaarden
 • Verzorgen verzuim, re-integratie en welzijn
 • Verzorgen Arbo toepassingen
 • Verzorgen rol Preventiemedewerker
 • Onderhouden netwerk arbeidsmarkt
 • Adviseren leidinggevenden en medewerkers bij opleidingsbehoeften
 • Begeleiden medewerkers bij ontwikkeltrajecten
 • Adviseren leidinggevenden en medewerkers bij vragen over
 • personeelsaangelegenheden

Functie eisen

 • Een afgeronde HBO opleiding HRM
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van Adviseur P&O in de corporatiesector in de afgelopen 6 jaar.
 • Minimaal 3 afgeronde opdrachten in de laatste 4 jaar als P&O / HRM Adviseur bij een woningcorporatie.
 • Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving waaronder de CAO Woondiensten.
 • Uurtarief maximaal € 80,00 incl. reiskosten, fee Flexwerkportaal en excl. BTW.
 • Op 1 maart 2021 voor 36 uur per week beschikbaar (minder uur onbespreekbaar).
 • Bij gelijke geschiktheid van kandidaten nemen wij in de keuze mee de afstand wonen - werken.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden bepalen de wijze waarop we werken en georganiseerd zijn. Ze zijn herkenbaar in ons gedrag met huurders, belanghouders, maatschappelijke partners en ketenpartners én in het contact van onze medewerkers onderling. Zo vormen de kernwaarden belangrijke drijfveren van ons persoonlijk handelen en zijn ze zo vanzelfsprekend dat ze in het DNA van Mozaïekers zitten.

Dit zijn onze kernwaarden:

 • We zijn EMPATISCH – We kunnen ons inleven en verplaatsen in de huurder en leveren maatwerk waar nodig.•
 • We zijn VERBINDEND – We staan in verbinding met de huurders omdat we willen weten wat er bij hen leeft.
 • We zijn SAMENWERKEND – We werken met anderen samen aan die zaken die belangrijk zijn voor onze huurders en hen bezig houden.
 • We zijn BETROUWBAAR – We doen wat we zeggen en nemen op een transparante wijze onze verantwoordelijkheid bij het realiseren van afspraken.

Vacature informatie

Datum publicatie:17-02-2021 19:00
Datum sluiting opdracht:22-02-2021 11:00
Datum sluiting vragen:18-02-2021 14:00
Datum beantwoording vragen:19-02-2021
Datum gesprekken:24-02-2021
Datum terugkoppeling:25-02-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

Het is belangrijk om in het Cv duidelijk aan te geven in hoeverre u of uw kandidaat voldoet aan de functie eisen.

Werkdagen
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.

De gesprekken vinden plaats op woensdagochtend bij ons op kantoor.

Wet keten aansprakelijkheid
Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Verklaring omtrent gedrag
Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.