Allround opzichter

Status: Selectie
Uren per week: 36 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug, Moordrecht, Gouderak
Functieschaal: H

Werk- en denkniveau: MBO
Start opdracht: 26-09-2021
Eind opdracht: 01-01-2022
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart. We verhuren bijna 10.000 voornamelijk sociale huurwoningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht. Wij bieden goede, betaalbare en duurzame huisvesting aan mensen met een smalle beurs. We vinden het belangrijk de woonlasten van de huurder laag te houden.

Projectomschrijving

Op het gebied van woningbeheer is er veel variatie in het werk voor de opzichter. Van het dagelijks- en mutatieonderhoud bij huurderswisselingen waarbij je regelmatig contact hebt met onze huurders tot het uitvoeren van woninginspecties:

·         Bewaken/controle/toezicht op onderhoud en verhuizingen op basis van samenwerkingsovereenkomst met aannemer

·         Onderhouden van klantencontacten over onderhoud

·         Signaleren afwijkingen in het onderhoudsbeleid

·         Opdrachtverstrekking dagelijks onderhoud

·         Voortgangscontrole

·         Houden van (deel)opleveringen inclusief opstellen van proces-verbalen van oplevering

·         Coördinatie en afstemming binnen rayon, project, bedrijfsbureau en Woonservicepunt

·         Verzorgen werkvoorbereiding van onderhoudsactiviteiten in de uitvoeringsfase en woningaanpassingen

·         Uitvoeren van inspecties en conditiemetingen.

·         Bijhouden cluster- en woningcartotheek

·         Informeren en adviseren van bewoners over zelf aan te brengen voorzieningen (ZAV)

·         Bijwonen overleggen met bewonerscommissies of andere bewonersgroepen

·         Verzorgen correspondentie en administratie behorende bij het dagelijks onderhoud

·         Onderhouden van klantencontacten over verhuizingen

·         Opdrachtverstrekking verhuizingen

·         Zorgdragen voor een effectief verhuisproces

·         Zorgdragen voor tevreden huurders over kwaliteit van woningen en efficiency van duidelijkheid van het verhuisproces

·         Oog/begrip hebben voor de wensen en obstakels in het verhuisproces voor huurders
Functie eisen

·         MBO+/HBO werk en denkniveau

·         kennis van bouwkunde

·         kennis conflicthantering

·         beheersen goede gesprekstechnieken

·         ervaring met dienstverlening aan klanten

·         kennis van het primaire systemen (Empire) en kantoorautomatisering

·         kennis van inspectietechnieken

·         kennis van wet- en regelgeving op bouwkundig gebied

Vacature informatie

Datum publicatie:09-09-2021 17:30
Datum sluiting opdracht:14-09-2021 12:00
Datum sluiting vragen:12-09-2021 14:40
Datum beantwoording vragen:13-09-2021
Datum gesprekken:16-09-2021
Datum terugkoppeling:16-09-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen
Maximaal 3 pagina's, inclusief motivatie, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Vragen kunnen alleen digitaal worden gesteld.

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld. Kijk voor meer informatie over Mozaïek Wonen op onze website www.mozaiekwonen.nlWet keten aansprakelijkheid
Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Verklaring omtrent gedrag
Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.