Beheerder leefomgeving Utrecht

Status: Ingevuld
Uren per week: 36 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Utrecht
Functieschaal: F

Werk- en denkniveau: MBO
Start opdracht: 09-08-2021
Eind opdracht: 31-12-2021
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Portaal is één van de grootste woningcorporaties van het land, verspreid over het midden van Nederland.
De vijf regiokantoren in Leiden, Utrecht, Amersfoort, Arnhem en Nijmegen zijn primair gericht op de verhuur van de woningen en de verbetering van de leefbaarheid in die regio’s.
Het centrale ontmoetingspunt van de organisatie is het Huis van Portaal in Utrecht.

Portaal is een ambitieuze woningcorporatie. We bouwen, beheren en renoveren woningen, en zetten ook een stap verder. We dragen bij aan goed samenleven in de wijken.
Dat doen we door ons in te zetten voor inclusieve buurten en verduurzaming van onze woningen. Daar worden onze huurders uiteindelijk beter van.

Projectomschrijving

De beheerder leefomgeving vormt het gezicht van de organisatie in een afgebakend gebied. Je houdt toezicht op de met bewoners gemaakte afspraken. Je handelt zelfstandig overlastsituaties en sociale problemen af. Ook handhaaf je de kwaliteitsafspraken van de leefomgeving, signaleert afwijkingen van de afspraken en treedt corrigerend en initiërend op als dit noodzakelijk is. 

Als beheerder leefomgeving zorg je er ook voor dat de buurt en de woningen waarvoor je verantwoordelijk bent, leefbaar zijn én blijven. Je doet dat op een actieve en resultaatgerichte manier en zoveel mogelijk samen met de bewoners en netwerkpartners. Voor zowel bewoners als voor Portaal ben je de ogen en oren in de buurt en maak je afspraken over het leefbaar houden daarvan. Daarnaast organiseer je activiteiten voor verschillende doelgroepen die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken. Indien nodig spreek je bewoners aan op hun gedrag.

Het is belangrijk dat je in deze functie zeer goed met mensen vanuit veel verschillende achtergronden kunt omgaan en continu kunt ‘schakelen’ tussen de belangen van Portaal en die van de individuele bewoners of bewonersgroepen. Je gaat flexibel om met zaken die anders blijken te lopen dan vooraf verwacht en je accepteert dat er verschillende mogelijkheden zijn om een doel te bereiken. Je bent behulpzaam, maar stelt indien nodig ook grenzen.

Wij zoeken een beheerder leefomgeving 3, wat inhoudt dat er meer van je wordt verwacht dan alleen het beheren van een wijk. Je bedenkt ook nieuwe manieren om taken op de pakken en komt met praktische oplossingen. Na afstemming met betrokkenen neem je  het initiatief om zaken op een nieuwe manier op te pakken. Je hebt ook een signalerende rol richting jouw directe collega’s van Portaal, de beheerders leefomgeving, de sociaal beheerders en de adviseur leefomgeving in Zuid. Samen vormen jullie het gezicht van Portaal in Zuid.

De werkplek is de wijk Hoograven en Lunetten, maar je moet ook flexibel zijn, om ook in andere wijken te werken en je collega’s daar te ondersteunen. 

Functie eisen

Je hebt een MBO+ werk- en denk niveau en minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt affiniteit op het gebied van leefbaarheid en je bent goed in het onderhouden van contacten met zowel bewoners(-vertegenwoordigers) als met andere organisaties en instellingen in de buurt. 

Vacature informatie

Datum publicatie:26-07-2021 18:24
Datum sluiting opdracht:29-07-2021 17:00
Datum sluiting vragen:27-07-2021 11:24
Datum beantwoording vragen:28-07-2021
Datum gesprekken:04-08-2021
Datum terugkoppeling:04-08-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

Je hebt een MBO+ werk- en denk niveau en minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt affiniteit op het gebied van leefbaarheid en je bent goed in het onderhouden van contacten met zowel bewoners(-vertegenwoordigers) als met andere organisaties en instellingen in de buurt. 

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie
Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Wet keten aansprakelijkheid
Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen laptop

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen iPad/tablet

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen mobiele telefoon

Vraag en antwoord


Is het mogelijk de opdracht van 36 uur te verdelen over 4 dagen?
Ja dat is mogelijk. Enkel de vrijdag dient dan onderdeel te zijn van het rooster ivm totale bezetting.

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.