Beleidsadviseur Wonen

Status: Ingevuld
Uren per week: 32 - 32
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Opvang van een werkpiek (boven formatie)
Standplaats: Hilversum
Functieschaal: K

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 02-01-2020
Eind opdracht: 31-12-2020
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken is een regionale volkshuisvester die huisvesting biedt aan bijna 19.000 mensen in 7 gemeenten. Samen met huurders en partners zetten we ons in voor goed en betaalbaar wonen. We hebben bijzondere aandacht voor huurders met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Onze organisatie telt op dit moment ruim 65 medewerkers en is volop in ontwikkeling.

Projectomschrijving

Wij zoeken een Beleidsadviseur Wonen voor een periode van 12 maanden. De opdracht is een invulling boven formatie.

Vanuit je adviesrol ben je verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling- en activiteiten op het veelomvattende gebied van Wonen: o.a. huur-, toewijzings- en verkoopbeleid en leefbaarheid. Je onderzoekt, analyseert en vertaalt naar inhoudelijke aspecten, doet onderbouwde beleidsvoorstellen en je brengt de mogelijkheden en consequenties voor de organisatie in beeld. Ook evalueer je de resultaten en effecten van gerealiseerd beleid en lever je een continue bijdrage aan het optimaliseren van de werkprocessen. Je rapporteert aan de manager Wonen. Daarnaast draag jij als lid van het beleidskwadrant een belangrijke steen bij aan het algemene beleid zoals de het beleidsplan, portefeuillebeleid en nieuwbouwbeleid.

Maar je blik en je samenwerking is niet alleen gericht op de eigen organisatie: je participeert in externe overleggen met stakeholders en je levert bijdragen aan de totstandkoming van regionale en lokale woonvisies en prestatieafspraken.

Functie eisen

Competenties:

  • Organisatiesensitiviteit
  • Overtuigingskracht
  • Analytisch vermogen
  • Conceptueel denken
  • Initiatief Tact

We vragen

Een ervaren beleidsadviseur die werkt en denkt op HBO/HBO+ werk- en denkniveau en die in staat is om sensitief en met overtuiging draagvlak en betrokkenheid te creëren bij zowel interne als externe gesprekspartners.

Je hebt een duidelijke visie als het gaat om volkshuisvestelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de woningmarkt en op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Je beschikt over ervaring binnen de volkshuisvesting als beleidsmedewerker en hebt in de afgelopen jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd.

Je bent in staat om leiding te geven aan projecten en in staat deze te implementeren binnen de operationele bedrijfsvoering.

Bij gelijke geschiktheid kiezen wij voor de kandidaat met het laagste uurtarief.

Arbeidsvoorwaarden

Datum publicatie:06-11-2019 00:00
Datum sluiting opdracht:23-12-2019 00:00
Datum sluiting vragen:08-11-2019 00:00
Datum beantwoording vragen:11-11-2019
Datum gesprekken:18-11-2019
Datum terugkoppeling:19-11-2019