Beleidsadviseur Wonen

Status: Selectie
Uren per week: 24 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats: Rijen en TPO
Functieschaal: 10 - max 4225

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 28-11-2021
Eind opdracht: 01-02-2022
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

De medewerkers van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen werken vanaf 1 januari 2016 samen in één ambtelijke organisatie: de ABG-organisatie. De drie gemeenten blijven zelfstandig. Ze beschikken ieder over hun eigen gemeenteraad, ondersteund door hun eigen griffier, een eigen college van burgemeester en wethouders en een eigen burgemeester.

De ABG-organisatie levert alle producten en diensten voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Ieder gemeentebestuur zorgt ervoor dat de producten en diensten zijn afgestemd op de lokale behoefte van inwoners, bedrijven en belangenverenigingen.

De ABG-organisatie is een gemeenschappelijke regeling. Aan het hoofd van de ABG-organisatie staat het bestuur met daaronder een directie.

Projectomschrijving

Als beleidsadviseur Wonen ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van (domein overstijgend) volkshuisvestelijk beleid. Elk jaar stel je samen met de corporatie en het platform van de huurdersverenigingen de prestatieafspraken op en zorgt ook voor de uitvoering van de afspraken. Je bent een belangrijke schakel in het realiseren van een sterk (kwalitatief) woningbouwprogramma en verantwoordelijk voor de coördinatie van huisvesting van doelgroepen zoals statushouders en arbeidsmigranten. Je bent in- en extern aanspreekpunt voor zaken die het beleidsveld Wonen raken. Vanuit jouw brede kennis en zicht op actuele maatschappelijke thema’s leg je een link met de werkzaamheden als Adviseur Wonen.

Functie eisen

Wij zijn op zoek naar een collega met een creatieve, initiatiefrijke en flexibele instelling. We verwachten dat je actuele en specialistische kennis over wonen en volkshuisvesting inbrengt en met die kennis verbindingen legt binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Jij staat midden in de samenleving, neemt verantwoordelijkheid en kunt uitstekend samenwerken. Je overziet het speelveld en hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.
Je beschikt minimaal over een relevante hbo-opleiding en hebt een analytisch denkvermogen. Je bent goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het terrein van volkshuisvesting. Je bent pro-actief en neemt initiatief. Je hebt ervaring met soortgelijke werkzaamheden en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent gericht op het behalen van de gestelde doelen.

Je hebt een passende opleiding afgerond en hebt minimaal drie jaar aantoonbare beleidservaring in het vakgebied.

Vacature informatie

Datum publicatie:09-11-2021 17:00
Datum sluiting opdracht:19-11-2021 19:00
Datum sluiting vragen:16-11-2021 19:00
Datum beantwoording vragen:17-11-2021
Datum gesprekken:24-11-2021
Datum terugkoppeling:23-11-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen


Je hebt een passende opleiding afgerond en hebt minimaal drie jaar aantoonbare beleidservaring in het vakgebied.


Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie
Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Verklaring omtrent gedrag
Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen laptop

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen iPad/tablet

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen mobiele telefoon

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.