Bouwregisseur

Status: Ingevuld
Uren per week: 36 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Hoorn
Functieschaal: K

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 04-01-2021
Eind opdracht: 01-04-2021
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Iedereen verdient een fijn thuis. Plezierig wonen is een eerste levensbehoefte; het is de basis voor het creëren van je leven. We zetten met circa 140 medewerkers ons dagelijks in om dit mogelijk te maken. Wil je meer weten over jouw maatschappelijke bijdrage via onze organisatie, bekijk dan onze missie.

Het team Bewoners & Leefbaarheid draagt zorg voor de leefbaarheid in ons bezit, de bewonersparticipatie en sociaal beheer. Hierbij staat steeds de klant centraal.

Projectomschrijving

De Bouwregisseur is verantwoordelijk voor toezicht op en de uitvoering, planning en voortgang van (uitbestede) vaktechnische werkzaamheden. Draagt bij traditionele aanbesteding zorg voor de volledige directievoering. Daarnaast adviseert hij/zij over (operationeel) beleid en procesverbetering.

Functie eisen

Toezicht en Aansturing
 • Zorgt voor technische aansturing van projecten
 • Draagt zorg voor het bewaken van de kwaliteit en kwantiteit van de (uitbestede) werkzaamheden
 • Draagt zorg voor het toezicht op de uitvoering, planning en voortgang van (uitbestede) werkzaamheden
 • Controleert de facturen en betalingen
Technische Realisatie
 • Draagt bij traditionele aanbesteding zorg voor het beschikbaar stellen van de uitvoeringsplanning en het betalingsschema
 • Is bij traditionele aanbesteding verantwoordelijk voor de volledige directie-voering waaronder ook het beoordelen van projecten, projectbegeleiding, voorzitten bouwvergaderingen, bewaken van planning, kwaliteit en budget van de projecten
 • Is verantwoordelijk voor de voorbereiding van en het toezicht op sloop en sanering
 • Adviseert over de engineering van projecten
 • Draagt zorg voor de voorbereiding van de inkoop van de realisatie van projecten
 • Bereidt beslissingen voor over meer-/minderwerk binnen de begroting
 • Realiseert de technische overdracht
 • Voert administratie over planning, registratie, inkoop en voortgang en stelt managementrapportages op
 • Verricht toetsings- en acceptatieprocedures bij UAV gc trajecten
Begroting en Advies
 • Bewaakt het budget en heeft inzicht in te verwachten meer- of minderwerk
 • Stelt periodiek rapportages op
 • Geeft advies over bestek en tekening
 • Adviseert over (operationeel) beleid en procesverbetering en doet hiertoe (beleids)verbetervoorstellen

AANVULLENDE BENODIGDE KENNIS EN VAARDIGHEDEN

 • Kennis en ervaring op het gebied van bouwkunde en onderhoud
 • Kennis van de verschillende inkoopmethodieken
 • Kennis over begroten
 • Kennis van de sector en Kennis op het vakgebied
 • Kennis en ervaring met projectmanagement
 • Kennis van de voor de functie relevante wet- en regelgeving.

Aantoonbare vaardigheden

 • Analytisch vermogen
 • Beeldvorming, Oordeel, Besluitvorming (BOB)
 • Omgevingsbewustzijn
 • Oplossingsgericht
 • Projectmanagement
 • Beïnvloeding
 • Samenwerking
 • Communicatie

Vacature informatie

Datum publicatie:17-11-2020 18:30
Datum sluiting opdracht:25-11-2020 14:00
Datum sluiting vragen:20-11-2020 16:00
Datum beantwoording vragen:23-11-2020
Datum gesprekken:02-12-2020
Datum terugkoppeling:25-11-2020

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen
CV eisen Cv bestaat uit maximaal 4 A4-tjes + foto . Uit het Cv valt duidelijk te herleiden dat je (kandidaat) voldoet aan de functie-eisen. Voeg een Url LinkedIn toe.

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.

Voor meer informatie bezoek onze website www.intermaris.nl

Verklaring omtrent gedrag
Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Vraag en antwoord


Kunt u een marge aangeven waarbinnen het uurtarief moet vallen? Of indien dit niet mogelijk is tenminste een plafond tarief?
In de uitvraag hebben wij geen knock out tarief opgenomen. Voor een indicatie van uurtarieven kan je ook de inmiddels ingevulde opdrachten op raadplegen. Tenslotte is de salarisschaal een indicatie voor het berekenen van een uurtarief.

Ligt er nadruk op een bepaalde fase binnen de projecten (werkvoorbereiding, toezicht, ect.)?
Het accent ligt op de uitvoering, dan wel projecten die binnenkort in uitvoering gaan. Dat laatste betekent: controleren werktekeningen, overleg met aannemer over uitvoeringsplanning, overleg nutsbedrijven, overleg met de gemeente over bouwrijp maken enz.. Bij de uitvoering ligt het accent op het bijwonen van de werk- en bouwvergaderingen, periodieke kwaliteitscontrole van de uitvoering (dit betekent geen dagelijks toezicht), zorg dragen voor een goede opleveringsplanning en kwaliteit van de oplevering.

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.