Consulent Sociaal Beheer

Status: Ingevuld
Uren per week: 24 - 24
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Afwezigheid medewerker (binnen formatie)
Standplaats: Rijen
Functieschaal: H

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 14-01-2019
Eind opdracht: 15-03-2019
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Leystromen beheert ongeveer 9.700 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarmee zijn we een stevige corporatie in de regio en een bovenlokale partner die ertoe doet. We werken aan goede huisvesting voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een kleine portemonnee. Dat doen we samen met ongeveer 100 enthousiaste collega's. Dagelijks zetten wij ons in voor het woongenot van onze huurders. Leystromen staat midden in de samenleving en wij voelen ons verbonden met de streek en de mensen. We hebben een luisterend oor voor onze samenwerkingspartners en huurders. We betrekken ze actief bij onze plannen en werken samen met hen aan vitale kernen en leefbare wijken.

Projectomschrijving

Deze tijdelijke inhuuropdracht heeft te maken met vervanging door ziekte.

Doel van de functie

De consulent sociaal beheer voert het proces inzake leefbaarheid uit, onderhoudt externe contacten met betrekking tot het realiseren van een optimaal leefbaarheidsmilieu.

Taakinhoud

Sociaal Beheer

Coördineert het sociaal beheer in de wijk. Behandelt, bemiddelt en handelt zelfstandig (complexe) overlast casussen af, bemiddelt en begeleidt in conflict- en probleemsituaties, behandelt en ondersteunt de medewerker Financiën bij complexe huurachterstanden. Levert een bijdrage aan het opstellen van bewonersonderzoeken en wijkvisies en realiseert deze. Vertegenwoordigt de organisatie in externe (multidisciplinaire) overleggen en in sociaal juridische trajecten. Vertaalt maatschappelijke ontwikkelingen naar de portfoliostrategie. Levert een bijdrage aan het informatieproces bij dagelijks en planmatig onderhoud. Verwijst bewoners voor specifieke onderwerpen op het gebied van zorg, werk en welzijn door naar betreffende stakeholders.

Bewoning

Adviseert de woonmakelaar bij aanvragen inwoning/ medehuurderschap/ urgentie en nieuwbouw.

Rapportages

Levert periodiek een bijdrage ten behoeve van de managementrapportage en het activiteitenplan.

Algemeen

Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s en het realiseren van de kernwaarden.

Functie eisen

Specifieke kennis/ervaring

·         Beleidsontwikkeling

·         Kennis en ervaring met leefbaarheid en sociaal beheer

·         Wetgeving inzake leefbaarheid

Resultaten

1.    Sociale klachten zijn conform kaders afgehandeld

2.    Wijkplannen zijn uitgevoerd

3.    Leefbaarheid is in standgehouden of verbeterd

Competenties

·         Samenwerken

·         Proactief

·         Professioneel


Functiecompetenties

·         Communiceren

·         Conflicthantering

·         Problemen oplossen

·         Sociale attitude

Arbeidsvoorwaarden

Datum publicatie:17-12-2018 00:00
Datum sluiting opdracht:30-12-2018 00:00
Datum sluiting vragen:21-12-2018 00:00
Datum beantwoording vragen:24-12-2018
Datum gesprekken:07-01-2019
Datum terugkoppeling:11-01-2019