Contractbeheerder Vastgoed

Status: Geannuleerd
Uren per week: 32 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats: Harderwijk
Functieschaal: H/I

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 02-11-2020
Eind opdracht: 30-04-2021
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Wij zijn wooncorporatie UWOON. Wij zorgen voor betaalbare en plezierige huisvesting voor ruim 8.600 huishoudens in Elburg, Ermelo, Harderwijk en Oldebroek. Betaalbaar én fijn wonen voor onze doelgroep: daar doen we het voor. Naast onze vastgoedopgave werken we ook nadrukkelijk aan de leefbaarheid in ons werkgebied.

Met circa 100 collega’s zijn we een overzichtelijke organisatie; we kennen elkaar bij naam en hebben korte overleglijnen. Jij krijgt 5 directe collega’s met dezelfde functie. We zijn nuchter met een ‘doe maar gewoon’ mentaliteit en volop ruimte voor (jouw) nieuwe ideeën en initiatief. Jij mag werken op de wijze die jij nodig vindt en kan uitleggen. We waarderen ‘vertrouwen’ boven ‘controleren’; we werken liever vanuit ‘de bedoeling’ dan ons te laten leiden door regels en gewoonte.

Weet jij ‘waarvoor je het doet’ en kun je vrijheid van handelen aan? Vind jij het vanzelfsprekend om je te verantwoorden over je functioneren? Wil jij steeds het beste uit jezelf en anderen halen voor onze maatschappelijke opdracht? Dan zien wij je graag in ons team!

Projectomschrijving

UWOON zoekt voor de afdeling Bedrijfsbureau tijdelijke ondersteuning voor de periode van een half jaar. De opdracht omvat:

Naast alle voorkomende activiteiten op het Bedrijfsbureau ligt het zwaartepunt op het verbeteren van het contractmanagement van alle (onderhouds)contracten Vastgoed. UWOON heeft daarbij het besluit genomen om over te gaan tot het aanschaffen van een managementtool voor beheer/onderhoud en integrale veiligheid. De inleenkracht moet is verantwoordelijk om deze tool in te richten en te hebben afgestemd met de interne budgethouders/belanghebbenden.

Parallel vindt er een beoordeling plaats van de huidige (onderhouds-)contracten en worden er minimaal 2 van de overeenkomsten herzien waarbij een kostenreductie plaatsvind alsmede een kwaliteitsverbetering verlangt wordt. De inleenkracht moet zich daarom in een korte tijd snel inlezen, een oordeel geven over de huidige situatie en verbeterpotentie (startnotitie) en afstemming zoeken met de eerder genoemde interne collega’s en schrijven van een PvA. Er wordt iemand gevraagd die een uitstekende kennis heeft van inkoop- contractmanagement bij voorkeur kennis van corporatiesector.

Functie eisen

  • Je hebt aantoonbare ervaring met contractmanagement van onderhoudscontracten
  • Je hebt uitstekende kennis van inkoop- en contractmanagement in de corporatiesector
  • Je hebt een afgeronde HBO opleiding

Vacature informatie

Datum publicatie:13-10-2020 18:30
Datum sluiting opdracht:26-10-2020 09:00
Datum sluiting vragen:19-10-2020 10:00
Datum beantwoording vragen:20-10-2020
Datum gesprekken:27-10-2020
Datum terugkoppeling:02-11-2020

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

CV eisen Cv bestaat uit maximaal 4 A4-tjes + foto . Uit het Cv valt duidelijk te herleiden dat je (kandidaat) voldoet aan de functie-eisen. Voeg een Url LinkedIn toe.

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.

Voor meer informatie bezoek onze website www.uwoon.nl


Verklaring omtrent gedrag
Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Vraag en antwoord


Geachte heer of mevrouw, de door u gepubliceerde opdracht trekt mij erg aan en ik ben van mening dat ik de opdracht succesvol invulling kan geven. Ik zie echter staan dat een afgeronde opleiding een van de functie eisen is. Dese ontbreekt op mijn CV maar bezit wel academisch werk- en denkniveau. Concreet wil ik de vraag stellen of een afgeronde HBO opleiding een keiharde knock-out eis is. Graag verneem ik van u. Met vriendelijke groet, Ali Zoulali
Een afgeronde relevante Hbo-opleiding is voor deze opdracht een harde eis.

Is volledig thuiswerken nu aan de orde en mogelijk na de gedeeltelijke lockdown?
Na de gedeeltelijke lockdown is geheel thuiswerken voor deze opdracht niet mogelijk.

De opdracht lijkt zich te richten op zowel 1) de verdere ontwikkeling van contractmanagement als 2) het uitvoeren van 2 of meer inkoopprojecten. We hebben in ons team verschillende expert op beide disciplines. Staat de opdrachtgever er voor open deze opdracht door 2 personen in te vullen waarbij de een zich richt op de verdere ontwikkeling van contract management en de ander zich richt op de inkoopprojecten? Voor ons kan het ook worden gecombineerd in 1 persoon maar voor de opdrachtgever wellicht beter dit als aparte thema's op te pakken om hierop te ontwikkelen. Alvast bedankt.
Opdracht splitsen voor twee personen heeft niet onze voorkeur.

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.