Coördinator Servicekosten

Status: Ingevuld
Uren per week: 36 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Nieuw op te starten project (boven formatie)
Standplaats: Bergen op Zoom
Functieschaal:

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 22-11-2017
Eind opdracht: 01-11-2019
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Wij zijn Stadlander, een woningcorporatie met zo’n 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Een gebied dat te maken heeft met een bevolkings- en huishoudenskrimp. Wij willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. Voor aanvaardbare woonlasten, in een duurzame wijk die schoon en veilig is, met goede buren en genoeg voorzieningen in de buurt, zoals scholen en winkels. Daarom zijn we actief betrokken bij de samenleving. In de stad en in de dorpen.

Projectomschrijving

Voor Stadlander is het afrekenen van de stook- en servicekosten een belangrijk en zorgvuldig proces. Fouten en onjuistheden moeten in het belang van de huurder en van Stadlander worden voorkomen. Op dit moment zijn diverse afdelingen in meer of mindere mate betrokken bij de servicekosten. Het ligt versnippert binnen de organisatie. De regierol ontbreekt. Wij zoeken iemand die het hele servicekostenverhaal op de rit zet en ervoor zorgt dat dit op het eind van zijn opdracht geborgd is in de organisatie. Van de coördinator wordt het volgende verwacht:

 • Inventariseert de huidige afspraken, werkwijze en het proces;
 • Toetst de huidige servicekosten aan de wet- en regelgeving;
 • Maakt procesafspraken over de servicekosten met vastgoedontwikkelaars in geval van nieuwbouw;
 • Bespreekt met gebiedsconsulenten wat de wensen van de bewonerscommissies zijn als het gaat om inkoop van diensten;
 • Maakt afspraken met leveranciers over facturering, controleert de nota�s en boekt deze op de juiste wijze;
 • Draagt zorg voor de afrekening 2017;
 • Werkt samen met de contractmanager voor wat betreft inkoop;
 • Doet voorstellen voor procesverbetering,helpt deze ook mee implementeren en zorgt voor een goede overdracht.

Functie eisen

 • Je bezit de juridische kennis die nodig is voor deze opdracht.
 • Je kunt ordening aanbrengen in de administratie
 • Je bent communicatie vaardig en in staat anderen mee te krijgen
 • Je bezit enig bouwkundig inzicht

Competenties

Accuratesse Klantgerichtheid Besluitvaardigheid Samenwerken Flexibiliteit Communiceren Overtuigingskracht

Vacature informatie

Datum publicatie:08-11-2017 00:00
Datum sluiting opdracht:16-11-2017 00:00
Datum sluiting vragen:15-11-2017 00:00
Datum beantwoording vragen:15-11-2017
Datum gesprekken:20-11-2017
Datum terugkoppeling:21-11-2019

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen
CV eisen Cv bestaat uit maximaal 4 A4-tjes. Uit het Cv valt duidelijk te herleiden dat je (kandidaat) voldoet aan de functie-eisen. Voeg een Url LinkedIn toe. Standaard moet elke sollicitant tenminste 2 referenten opgeven. Werkdagen Werkdagen en werktijden in overleg. Verklaring Omtrent Gedrag Als onderdeel van de wervingsprocedure vragen wij, in het kader van ons integriteitsbeleid, een �Verklaring Omtrent het Gedrag� (VOG). Planning De gesprekken zijn maandag 20 november tussen half 9 en half 11. Meer informatie
(Inhoudelijke) vragen kunnen via info@flexwerkportaal.nl ingediend worden tot woensdag 15 november, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag�16 november gepubliceerd op onze website. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flexwerkportaal is bereikbaar op telefoonnummer 010-7171768.

Werkdagen
-

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.

Kijk voor meer informatie over Stadlander op onze website www.stadlander.nl

Wet keten aansprakelijkheid
Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.