Directieassistent

Status: Open
Uren per week: 28 - 28
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Bergen op Zoom
Functieschaal: H

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 24-10-2021
Eind opdracht: 31-12-2021
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Een woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Een gebied dat te maken heeft met een bevolkings- en huishoudenskrimp. We willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. We zijn actief in de stad en in de dorpen. Onze huurders zijn ook Stadlanders. Samen maken we ons sterk voor ons gebied. Stadlander streeft naar continuïteit en legitimatie. We doen dit vooral door focus aan te brengen. Daarom hebben we met elkaar drie ondernemingswaarden benoemd, waaraan al onze acties en ambities een bijdrage moeten leveren: huurder centraal, verankering en duurzaam.

Projectomschrijving

De Directie assistent die wij zoeken:
Overlegt met bestuurder en directeuren over lopende zaken en bijzonderheden, zodat je op basis daarvan prioriteiten kunt stellen. 
Behandelt telefonische, schriftelijke en via de e-mail gestelde vragen. Je beoordeelt of de gestelde vragen urgentie hebben en schakelt met de desbetreffende bestuurder / directeur.
Behandelt inkomende en uitgaande post.
Bewaakt afspraken, lopende zaken en acties die hieruit voortkomen.

Organiseert vergaderingen van het directieteam. Waarbij de volgende zaken komen kijken:
 • verzamelen van de agendapunten; 
 • opstellen en verspreiden van de agenda;
 • verzamelen van vragen naar aanleiding van de agendastukken en alert zijn op de beantwoording daarvan;
 • versturen van antwoorden, voorafgaand aan de vergaderingen;
 • notuleren van vergaderingen;
 • opstellen en verspreiden van de notulen en actie- en besluitenlijsten; 
 • bewaken van acties; 
Bewaakt de bezetting het het directieteam en de continue bezetting van de directieassistenten.
Maakt afspraken, beheert de agenda's en ondersteunt de bestuurder en directeuren in het kader van agendabeheer en timemanagement.
Organiseert in- en externe vergaderingen, (thema)bijeenkomsten.

Functie eisen

 • Minimaal een afgerond HBO diploma 
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 • Ervaring in de volkshuisvesting
 • Minimaal vijf jaar concrete werkervaring op het gevraagde niveau 
 • Inzicht in het in- en externe netwerk en activiteiten van de bestuurder en directie gericht op het kunnen verlenen van een adequate ondersteuning

Vacature informatie

Datum publicatie:12-10-2021 13:08
Datum sluiting opdracht:18-10-2021 00:00
Datum sluiting vragen:16-10-2021 13:08
Datum beantwoording vragen:17-10-2021
Datum gesprekken:21-10-2021
Datum terugkoppeling:19-10-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

VOG is een verplicht onderdeel

Werkdagen
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie
Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Wet keten aansprakelijkheid
Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Verklaring omtrent gedrag
Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.