Financieel Medewerker

Status: Gegund
Uren per week: 24 - 24
Uren per dag: 8
Werkervaring: 1-2 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Nieuwegein
Functieschaal: G

Werk- en denkniveau: HAVO
Start opdracht: 13-06-2019
Eind opdracht: 17-01-2020
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Projectomschrijving

Kern van de functie

Is verantwoordelijk voor correct en tijdig voeren van de verschillende subadministraties, de controle en boeking van facturen en betalingen en een breed aantal operationeel financieel - administratieve taken.

Resultaatverantwoordelijkheden

Servicekosten:
Is verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig uitvoeren van de servicekostenadministratie van de toegewezen complexen en het vastleggen van de aansluiting met het grootboek. Behandelt de meer complexe vraagstukken. Verstrekt desgewenst informatie en verantwoording over de afrekening aan huurders.

Financiële Administratie:
Is verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig uitvoeren van één of meerdere subadministraties (o.a. kas, onderhoud, debiteuren, crediteuren) en het vastleggen van de aansluiting met het grootboek.

Debiteurenadministratie:
Verantwoordelijk voor de overige debiteurenadministratie waaronder projectvergoedingen en koop opties.

Betalingsverkeer:
Verantwoordelijk voor de controle, codering en boeking van facturen, het opstellen van de betaaladvieslijst en het verwerken van dagafschriften. Verantwoordelijk voor het voorbereiden van de betalingen/verplichtingen van de leningenportefeuille.

Verantwoording:
Is verantwoordelijk voor het tijdig opstellen en indienen van de aangiften BTW en het aanleveren van informatie ten behoeve van begroting, jaarrekening en overige financiële overzichten en verantwoordingen.

Functie eisen

Specifieke kennis en ervaring
- Kennisniveau op ruim MBO niveau, bedrijfsadministratie
- Financieel -administratieve werkzaamheden in de volkshuisvesting
- Kennis en ervaring met systeembeheer, applicatiebeheer en administratieve organisatie
- Kennis van, en ervaring met financiële bedrijfsvoering.

Arbeidsvoorwaarden

Datum publicatie:27-05-2019 00:00
Datum sluiting opdracht:03-06-2019 00:00
Datum sluiting vragen:29-05-2019 00:00
Datum beantwoording vragen:31-05-2019
Datum gesprekken:05-06-2019
Datum terugkoppeling:04-06-2019