Gebiedsontwikkelaar

Status: Ingevuld
Uren per week: 24 - 24
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Opvang van een werkpiek (boven formatie)
Standplaats: Tilburg
Functieschaal: I

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 01-03-2018
Eind opdracht: 31-08-2018
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Wij zijn een woningcorporatie in Tilburg en werken gericht aan het verbeteren van het woonplezier van onze huurders. Dat doen we met circa 100 betrokken collega’s. Samenwerken zien wij als voorwaarde om tot resultaat te komen. Hoewel we opbouwend kritisch kunnen zijn voor elkaar, vinden we het belangrijk dat ons werk leuk is. Beide zijn nodig om de klant excellente aandacht te geven en daar staan we voor.

Projectomschrijving

Je maakt deel uit van een enthousiast team binnen de afdeling Woonservice. We werken sinds kort gebiedsgericht in multidisciplinaire teams om de huurder nóg beter te helpen. Omdat de gebiedsteams nieuw zijn, gaan we de komende maanden tijd en energie steken in de ontwikkeling van de werkprocessen en samenwerking. De inrichting van de gebiedsteams passen bij het streven van de organisatie om verantwoordelijkheden en bevoegdheden te delegeren en medewerkers meer zelf-organiserend te maken. Onlangs is deze plek vrij gekomen doordat een vaste medewerker intern is doorgestroomd naar een andere functie. Tegelijk is deze functie nog in ontwikkeling en de komende maanden nemen we de tijd om naar de juiste invulling te zoeken. Om die reden zoeken we nu tijdelijk ondersteuning. Wat doet een gebiedsontwikkelaar bij TBV Wonen? De gebiedsontwikkelaar heeft de taak om onze woningen en wijken op een gezonde wijze te exploiteren door ervoor te zorgen dat ze ook op langere termijn aan de eisen van de tijd voldoen, de vastgestelde portfolio strategie geeft daarbij richting. De gebiedsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de initiatief fase van projecten. Hij/ zij bepaald op basis van staand beleid en kennis en kunde �wat� er moet gebeuren in een complex/ gebied. De gebiedsontwikkelaar zorg voor besluitvorming in MT/ RvC en vervolgens voor een opdracht aan vastgoed die de uitvoering ter hand kan nemen. Voor de tijdelijke plek ligt de nadruk op enkele interessante projecten, waaronder het opstarten van het denken over de gebiedsontwikkeling van de Zuidelijke hoek van ons bezit (Ringbaan Zuid/Edisonlaan). We hebben twee visies nodig: één voor een horizon van tien jaar om de woningen technisch op orde te houden en een integraal gebiedsontwikkelplan voor de periode daarna. Je hebt een initiatiefrijke rol om alle stakeholders bij het proces te betrekken en uit te dagen om mee te denken in kansen en mogelijkheden. Door je enthousiasme, en natuurlijk overwicht creëer je draagvlak. Jouw uitdaging is om alle belangen een gewogen plek te geven in je proces- en planvorming. Als je dat in je voorstel tot uitdrukking brengt, kan het Managementteam het juiste besluit nemen.

Functie eisen

  • Je hebt HBO niveau. Jouw plus zit in je persoonlijkheid en ervaring.
  • Je hebt ruime ervaring in een soortgelijke functie, zodat je kunt putten uit brede actuele marktkennis. Ook weet je hoe je een SVB en MJOB moet toepassen en je kunt zinvol meedenken over de financiële paragraaf bij een dergelijk plan.
  • Je bent goed in het organiseren van projecten en hebt daarbij oog voor een zorgvuldig proces waarin je alle belanghebbende herkend en erkend.
  • Je kan in mondelinge- en schriftelijke communicatie moeiteloos levelen door je stijl en benadering aan te passen. Daarbij communiceer je krachtig en duidelijk.
  • Je bent zelf-organiserend en kan prima overschakelen wanneer je moet samenwerken. De zelf-organiserende factor uit zich onder andere in een pro actieve houding, het zelfstandig oppikken van signalen en probleemoplossend vermogen

Competenties

Organiseren Zorgvuldigheid Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Communiceren Probleemanalyse Zelfstandigheid

Arbeidsvoorwaarden

Datum publicatie:09-02-2018 00:00
Datum sluiting opdracht:17-02-2018 00:00
Datum sluiting vragen:14-02-2018 00:00
Datum beantwoording vragen:15-02-2018
Datum gesprekken:30-11-0001
Datum terugkoppeling:30-11-0001