Klantgericht communicatieve wijkbeheerder

Status: Ingevuld
Uren per week: 20 - 20
Uren per dag: 5
Werkervaring: 5-10 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Doorn
Functieschaal: E

Werk- en denkniveau: MBO
Start opdracht: 19-10-2020
Eind opdracht: 31-12-2020
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Heuvelrug Wonen is een woningcorporatie, actief op de Utrechtse Heuvelrug. In de Doornse, Driebergse en Leersumse samenleving beheren we ruim 3400 woningen, een kwart van het totale woningbestand in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met 37 medewerkers en met onze maatschappelijke partners werken we aan een vitale en aantrekkelijke woonomgeving waarin het goed wonen is.

Heuvelrug Wonen is er in de eerste plaats voor mensen in ons werkgebied die niet op eigen kracht in hun woonruimte kunnen voorzien. Voor hen onderhouden en bouwen we sociale huurwoningen.

Projectomschrijving

Je bent voor ons de oren en de ogen in de wijk en je treft maatregelen die bijdragen aan schone, hele en veilige wijken. Dat kan betekenen dat je bewoners aanspreekt op ongewenst gedrag. Je verleent service en geeft voorlichting aan bewoners, onderhoudt goede relaties met de bewoners c.q. commissies van de complexen. Hiervoor onderhoud je ook ontacten met o.a. politie, gemeente en maatschappelijke organisaties; participeert in diverse netwerken en bewonerscommissies.

Je pakt zelfstandig sociale klachten en overlastproblemen aan en handelt ze voor zover mogelijk af. Bij meer complexe situatie staan je collega's van bewonerszaken je bij of nemen de casus over.

Functie eisen

Een wijkbeheerder met hart voor de buurt. Je bent op korte termijn beschikbaar. Het liefst ben je een wijkbeheerder met werkervaring.  Een vakopleiding sociaal wijkbeheer is een pré, net als kennis van (bouw)techniek. Verder heb je sterke communicatieve en sociale vaardigheden, weet je van aanpakken en los je milde overlastzaken zelfstandig en vakkundig op. Je bent klantgerichtheid en kan goed samenwerken.

Vacature informatie

Datum publicatie:01-10-2020 16:51
Datum sluiting opdracht:12-10-2020 17:00
Datum sluiting vragen:12-10-2020 12:00
Datum beantwoording vragen:12-10-2020
Datum gesprekken:15-10-2020
Datum terugkoppeling:13-10-2020

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

MBO sociaal werk

communicatie vaardigheden

werkervaring bij woningcorporaties

Werkdagen
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Kennismakingsgesprekken vinden plaats op donderdagochtend 15 oktober tussen 09.00 en 12.00 uur.

Vraag en antwoord


Is het vereist om 4 dagen 5 uur te werken of kunnen de uren (20 uur per week) flexibel ingedeeld worden?
Belangrijk is de dagelijkse aanwezigheid in de complexen. Zie ook de andere vraag.

Is het ook mogelijk de uren in 2,5e dag te maken in plaats van 4 dagen?
Het doel van de opdracht is om dagelijks een rondje te lopen langs de complexen. Het gaat dus om de zichtbaarheid. Geen probleem als de ene ochtend 4 uur gewerkt wordt en de andere ochtend 6 uur.

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.