Manager Klant en Markt

Status: Ingevuld
Uren per week: 24 - 24
Uren per dag: 8
Werkervaring: 5-10 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Heiloo
Functieschaal: N

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 01-03-2021
Eind opdracht: 31-08-2021
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Kennemer Wonen is een woningcorporatie in de regio Noord-Kennemerland. Kennemer Wonen verhuurt, verbetert en bouwt betaalbare en energiezuinige huurwoningen in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest. Onze misse is voldoende goede huurwoningen met passende woonlasten in gevarieerde wijken voor onze klanten van nu en in de toekomst. Kennemer Wonen beseft dat wonen niet stopt bij de voordeur, maar dat onze klanten ook graag in een prettige wijk wonen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van Kennemer Wonen. Verduurzaming van onze woningen leidt tot lagere woonlasten voor onze huurders en klimaatwinst. Wij willen zelf het goede duurzame voorbeeld geven. Sinds de verhuizing afgelopen maart naar ons nieuwe kantoorpand De Plataan dragen we bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Dit hangt natuurlijk niet alleen af van ons pand, maar ook van het bewustzijn en het gedrag van onze medewerkers. Kennemer Wonen is voornemens zich als eerste woningcorporatie te certificeren voor de CO2 prestatielader. Wij zijn voorstander van “vergroening” en passen onze werkwijze en arbeidsvoorwaarden daar zoveel mogelijk op aan. Stap voor stap.

Met betrekking tot de mobiliteit wordt Plaats- en tijdsonafhankelijk werken, binnen de kaders van onze dienstverlening, gestimuleerd.

Je krijgt zo veel mogelijk ruimte om te werken op de manier die volgens jou de juiste is. Dit kan voor iedereen anders zijn. Iedereen kan overal werken: we delen onze werkplekken en informatie en het is mogelijk om vanuit huis te werken.

Dit is een eerste aanzet om CO2 uitstoot en de verkeersbewegingen te verminderen.

Wij ontwikkelen momenteel beleid om dit nog verder terug te dringen, denk daarbij aan het stimuleren van Openbaar Vervoer of lekker op je fiets naar je werk.

In De Plataan werken alle medewerkers met een handzaam device, wat het mogelijk maakt papierarm te werken.

Duurzame inzetbaarheid

Wij maken werk van de vitaliteit, betrokkenheid en ontwikkeling van onze medewerkers. Dat vinden wij belangrijk. Wij willen weten wat onze medewerkers drijft en beweegt en hoe zij zich verder willen ontwikkelen. Hierin investeert Kennemer Wonen fors. Er kan veel op het gebied van ontwikkeling en studie. Daarnaast maakt Kennemer Wonen onderdeel uit van “Project Loopbaan”. Met dit initiatief, waaraan vrijwel alle corporaties in de kop van Noord Holland deelnemen, ondersteunen wij onze medewerkers actief om aan de slag te gaan met hun loopbaan. Zodat de kwaliteiten, ook in de toekomst, aansluiten op wat de medewerker én Kennemer Wonen willen en naar op zoek zijn.

Projectomschrijving

Reden inhuurvraag

Wij zoeken een tijdelijke-, ervaren en stevige Manager Klant en Markt. Voor de duur van de opdracht, zo'n 6 maanden, houdt de interim manager zich bezig met ongoing concern. De interim manager is vooral vraagbaak en maakt deel uit van het MT. De manager K&M stuurt de Teammanager Sociaal beheer, Team Verhuur en Verkoop en Teammanager Klant Informatie Centrum aan. Belangrijk is dat je bovendien kennis hebt van de inhoud en activiteiten van Verhuur en Verkoop, Sociaal Beheer, Klantcontacten en VVE beheer. Vanzelfsprekend volg je de marktontwikkelingen en ben je hiervoor sparringpartner van MT en jouw eigen staf. Enkele jaren ervaring als MT-lid is een must. Van de interim manager wordt niet verwacht dat hij / zij nieuwe of strategische projecten oppakt.

Doelstelling van de functie

De manager geeft direct leiding aan de teammanagers van de teams die onderdeel uitmaken van het cluster, de beleidsmedewerker en indirect aan de overige medewerkers van het cluster. Is eindverantwoordelijk voor de operationele en financiële resultaten van het cluster en draagt zorg voor de primaire processen en het opstellen van beleidskaders. Is verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve uitvoering van het clusterbeleid conform vastgestelde plannen en doelstellingen. Levert vanuit de MT-functie een bijdrage aan de overige resultaatgebieden en de ontwikkeling van het ondernemingsbeleid.

Resultaatgebieden en taken

1. Ondernemingsbeleid

 • draagt in algemene zin bij aan de ontwikkeling van missie, visie en (portefeuille)strategie en aan de ontwikkeling en realisatie van de bedrijfsdoelstellingen door samenwerking in een collegiaal management vorm.
 • is verantwoordelijk voor de realisatie van de vertaling van de portefeuillestrategie naar complexbeheerplannen.

2. Beleidsontwikkeling en kwaliteitsverbetering

 • Signaleert, volgt en analyseert relevante in- en externe ontwikkelingen voor de aandachtsgebieden van het cluster en is verantwoordelijk voor de vertaling naar relevant (strategisch)beleid voor het cluster/organisatie.
 • Initieert, ontwikkelt en bereidt adviezen voor ten behoeve van het MT, inzake beleidsonderwerpen op de aandachtsgebieden van het cluster; werkt beleidsopties uit
 • Signaleert en initieert kwaliteitsverbeteringen voor het eigen cluster en de organisatie.
 • Draagt vanuit de expertise van het cluster bij aan cluster overstijgende kwaliteitsverbetering.

3. Management

 • zorgt voor een efficiënte inrichting en bemensing van en taakverdeling binnen het cluster zowel kwantitatief als kwalitatief
 • Stuurt, coacht en faciliteert de teams en stafmedewerkers, waarbij wordt bijgedragen aan het versterken van het zelfsturend vermogen
 • past het vastgestelde HR-instrumentarium toe en realiseert HR-cyclus
 • ziet toe op de procesvoortgang en optimalisatie en het realiseren van de resultaten van het cluster
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van producten en diensten

6. Bedrijfsvoering van eigen cluster

 • Is verantwoordelijk voor alle operationele en financiële activiteiten van het cluster w.o. Verhuur en Verkoop, Sociaal Beheer, Klantcontacten en VVE beheer.
 • Maakt afspraken over te behalen resultaten en rapporteert hierover
 • Stelt een jaarplan op voor het cluster en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de uitvoering en de implementatie van het clusterbeleid, kostenbewaking, risicobeheersing en verslaglegging
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering en voortgang van vastgestelde plannen en begroting
 • Maakt resultaatanalyses, verklaart oorzaken van afwijkingen en rapporteert hierover aan directeur-bestuurder
 • Is verantwoordelijk voor de wijk- en complex strategieën
 • Draagt zorg voor een bijdrage aan het portefeuillemanagement vanuit de expertise over de klant, de wijk en de markt.
 • Is verantwoordelijk voor de bewaking en optimalisatie van de kwaliteit van de dienstverlening van het cluster

7. Organisatie

 • draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s en het aanleveren van de gevraagde informatie
 • adviseert de direct leidinggevende over optimalisering van de (eigen) werkzaamheden

Functie eisen

Kennis

 • WO werk- en denkniveau
 • Brede kennis van de Volkshuisvesting
 • Kennis van projectmatig werken en procesmanagement
 • Uitstekende kennis van de Nederlandse taal
 • Automatiseringskennis (MS office etc.)

Vaardigheden

 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Vaardig in het schrijven van heldere beleidsvoorstellen
 • Beschikken over executiekracht
 • Vaardig in coachende leiderschapsstijl

Ervaring

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de rol van manager bij een woningcorporatie in de afgelopen 7 jaar.
 • Aantoonbare kennis van de activiteiten Verhuur en Verkoop, Sociaal Beheer, Klantcontacten en VVE beheer.
 • Ruime en aantoonbare ervaring binnen een managementteam.
 • Beschikbaar uiterlijk per 8 maart a.s.
 • Je bent per direct inzetbaar voor 24 uur per week.

Vacature informatie

Datum publicatie:22-02-2021 18:30
Datum sluiting opdracht:25-02-2021 09:00
Datum sluiting vragen:23-02-2021 12:00
Datum beantwoording vragen:24-02-2021
Datum gesprekken:26-02-2021
Datum terugkoppeling:01-03-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.

De gesprekken staan gepland op vrijdag 26 februari a.s. via MS Teams.

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.