Manager Vastgoed

Status: Ingevuld
Uren per week: 28 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 5-10 jaar
Reden inhuur: Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats: Heerenveen
Functieschaal: M

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 01-01-2022
Eind opdracht: 01-07-2022
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Onze missie, koers en waarden

Voor iedereen een betaalbare woonplek in een aangename en veilige buurt. Een huis dat bij je past. Op een plek waar je je thuis voelt. Dat is een belangrijke basis voor het bestaan en onze ambitie. Voor iedereen én zeker voor mensen die minder te besteden hebben, of kwetsbaar zijn door ziekte, leeftijd of andere omstandigheden. Als woningcorporatie staan we voor deze mensen klaar.

Koers 2020 - 2025: Ruimte voor mensen

Wij verhuren, bouwen en onderhouden woningen zodat mensen met een bescheiden portemonnee betaalbaar en energiezuinig kunnen wonen. We hebben een breed aanbod van ongeveer 16.000 betaalbare woningen in en om Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek.

Het uitvoeren van onze maatschappelijke opdracht doen we in een omgeving die steeds in beweging is. Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe oplossingen. Wij hebben drie speerpunten voor de komende jaren. We bouwen aan buurten waar je prettig woont, we werken samen en zijn een toekomstgerichte organisatie.

Wij geloven dat bewoners een thuis vooral zelf maken. Wij geven mensen daarom ruimte om verantwoordelijkheid te nemen. Voor de eigen woning en de buurt eromheen. Om zaken samen met mensen in de buurt op te pakken en te regelen. Waar nodig helpen en ondersteunen we hen daarbij. Dat doen we samen met allerlei partners, zoals gemeenten en organisaties voor zorg en welzijn.

Helemaal je eigen plek. Die behoefte hebben onze huurders nu, maar ook generaties daarna. Daarom kijken we verder dan vandaag en houden nu al rekening met morgen. Daarbij past dat we bijdragen aan een schone aarde en het milieu zoveel mogelijk ontzien.

In ons Koersdocument Ruimte voor mensen (2020 – 2025) lees je welke uitdagingen we hierbij zien en wat die betekenen voor de keuzes die we maken.

Zo werken wij!

We willen dat iedereen die bij Accolade werkt zich op zijn plek voelt. Wij zijn een open en innovatieve woningcorporatie en onze organisatie kenmerkt zich in de kernwaarden:

Wij zijn duidelijk

We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. We zijn helder, begrijpelijk en vriendelijk in het contact met onze huurders. Hierdoor weten zij goed welke mogelijkheden er zijn.

Wij zijn ondernemend

Ruimte voor initiatief staat bij ons voorop. Ruimte voor onszelf. Ruimte voor onze huurders. We willen inspireren. Met lef en creativiteit. Samen pakken we kansen en zoeken naar de beste oplossing.

Wij zijn dichtbij

We voelen ons verbonden met onze huurders, buurten en partners. We zijn toegankelijk en bereikbaar. We hebben aandacht en tonen respect.

Projectomschrijving

Als Interimmanager Vastgoed geef je leiding aan het team Ontwikkeling, Vastgoed en Dagelijks onderhoud. Totaal 40 medewerkers Je bent verantwoordelijk voor het optimaal faciliteren van de samenwerking en het proces rond de realisatie van nieuwbouw-, herstructurering- en grootonderhoud projecten en voor het meerjarig onderhoud. Accolade werkt voor het vastgoedmanagement volgens Resultaatgericht Samenwerken (RGS). De samenwerking in de interne organisatie en de externe ketenpartners is de basis voor het succes van Accolade. Je maakt onderdeel uit van het managementteam en legt verantwoording af aan de Raad van bestuur. Wat ga je concreet doen?

 • Aanscherpen van heldere kaders en verder richting geven aan de ketensamenwerking, passend binnen de visie en koers van Accolade.
 • Mogelijkheden verkennen voor het inrichten en verbeteren van de onderhoudsprocessen, zodanig dat ze bijdrage aan de realisatie van strategie van Accolade
 • Sturen op en verantwoordelijk voor de resultaten en doelen van de teams.
 • Samen met ketenpartners zorgen voor een constructieve samenwerking gericht op het verder door ontwikkelen en verbeteren van het RGS. Koers bewaken, oog hebben voor het verleden en doelen stellen naar de toekomst.
 • Stimuleren van verbinding en samenwerking met andere afdelingen en met de ketenpartners.
 • Stimuleren van de ontwikkeling, creativiteit en zelfregie van medewerkers in de lijn met de strategische personeelsplanning van de afdeling en in nauwe samenwerking met HRM.
 • Zorgdragen voor de benodigde vastgoed rapportages en draagt bijdragen aan de verbetering van deze rapportages met behulp van Power BI
 • Specifiek voor het team Ontwikkeling: Integrale opgave scherper krijgen vanuit SVB en Financiën.

Functie eisen

Word je enthousiast van het bovenstaande en heb je het volgende in huis?

 • Je hebt een afgeronde HBO+/WO-opleiding
 • Je hebt affiniteit met vastgoedprocessen, integraal onderhoud, RGS
 • Je hebt een mensgerichte leiderschapsstijl, waarin je medewerkers motiveert, inspireert en zowel aandacht hebt voor het proces als de talenten van de individu en staat open voor het informele contact
 • Je geeft je medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte en durft los te laten.
 • Je bent een verbinder pur sang, zowel intern gericht als extern naar onder andere de ketenpartners.


Herken jij jezelf in onderstaande competenties/eigenschappen?

 • Je bent een sparringpartner, kunt goed luisteren en beschikt over goede organisatiesensitiviteit.
 • Je bent iemand die de samenwerking met onze ketenpartners aanjaagt, scherp houdt, uitdaagt en stimuleert.
 • Je bent positief ingesteld en je houdt jezelf scherp door momenten van zelfreflectie
 • Je bent flexibel en nieuwsgierig naar de ideeën van de ander.

Vacature informatie

Datum publicatie:01-12-2021 18:00
Datum sluiting opdracht:08-12-2021 17:00
Datum sluiting vragen:03-12-2021 10:00
Datum beantwoording vragen:06-12-2021
Datum gesprekken:18-12-2021
Datum terugkoppeling:17-12-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen
Geen

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.

Let op:

Werktijden: de invulling van de werkdagen is in overleg.

Gesprekken: wij hebben geen vaste data en tijdstippen. Gesprekken worden in overleg gepland,

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen laptop

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen iPad/tablet

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen mobiele telefoon

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.