Regisseur Woonservice

Status: Ingevuld
Uren per week: min 20 - max 24
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats: Tilburg
Functieschaal: M

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 04-03-2020
Eind opdracht: 31-05-2020
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Wij zijn een woningcorporatie in Tilburg en werken gericht aan het verbeteren van het woonplezier van onze huurders. Dat doen we met circa 100 betrokken collega’s. Samenwerken zien wij als voorwaarde om tot resultaat te komen. Hoewel we opbouwend kritisch kunnen zijn voor elkaar, vinden we het belangrijk dat ons werk leuk is. Beide zijn nodig om de klant excellente aandacht te geven en daar staan we voor.

Projectomschrijving

Je ondersteunt de manager Woonservice bij de aansturing van de afdeling. Bovendien ben je kwartiermaker als Prorcesbegeleider Verhuur 

Procesbegeleider Verhuur- en Mutatieproces

Verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot het verhuur- en mutatieproces, de werkverdeling, de ondersteuning van het team en de bewaking van de voortgang. Adviseert, signaleert kansen en bedreigingen heeft een beleid adviserende rol.

1       Verhuur en Mutatieproces

 • Is de interne en externe vraagbaak voor alle VMP gerelateerde zaken. Zorgt ervoor dat het beleid van TBV Wonen wordt verankerd in de processen en procedures. 
 • Is de eerst verantwoordelijke voor de communicatie met en over het VMP en de beleidslijnen van TBV Wonen
 • Draagt voorstellen aan over de optimalisatie van het verhuur- en mutatieproces en ontwikkelt mede het beleid.
 • Verantwoordelijk voor operationele, voorbereidende, verwerkende en controlerende informatie-werkzaamheden bij de afhandeling van het verhuur- en mutatieproces.

Prestatie indicator

 • VMP proces loopt optimaal binnen vooraf vastgestelde normen
 • Proces wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld
 • Voorstellen voor optimalisatie zijn gedaan

2 Werkverdeling en coördinatie

 • Verantwoordelijk voor een efficiënte kwalitatieve en kwantitatieve inzet van medewerkers en middelen, de gewenste cultuur en de samenwerking. Is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de professionaliteit, coaching en begeleiding van de medewerkers.
 • Draagt bij aan jaarplannen, en aan de P&O cyclus van het team, coachend voor collega’s.
 • Is verantwoordelijk voor voortgangscontrole, signalering en bewaking van de afhandeling van vragen.
 • Zorgt voor een volledig, correcte en tijdige informatieverstrekking ten behoeve van de management- en verantwoordingsinformatie•

Prestatie indicator

 • Werkverdeling en bezetting zijn evenwichtig
 • Medewerkers zijn optimaal begeleid en ondersteund in zowel werkzaamheden als ontwikkeling.
 • Voortgang is gemonitord
 • Managementinformatie is tijdig en volledig aangeleverd

3 Relatiebeheer

 • Bouwt en onderhoudt een netwerk van interne en externe belanghebbenden. Zorgt voor de interne en externe afstemming en samenwerking binnen het netwerk van betrokken partners.

Prestatie indicator

 • Relaties intern en extern zijn onderhouden.

Functie eisen

Werk -en denkniveau:

 • HBO/WO
 • Fundamentele kennis van de interne processen;
 • Specifieke en brede kennis op functioneel vakgebied waaraan sturing wordt gegeven;
 • Kennis van management en organisatie;
 • Ervaring met leidinggeven;

Functie specifieke Componenten:

 • een adequate verhuur en beheer van het bezit is gerealiseerd;
 • een hoge klanttevredenheid is gerealiseerd;
 • een gunstige beoordeling ten aanzien van maatschappelijke meerwaarde van de organisatie;
 • een extern netwerk (stuurgroepen) is onderhouden.

Vacature informatie

Datum publicatie:17-02-2020 18:00
Datum sluiting opdracht:24-02-2020 08:00
Datum sluiting vragen:19-02-2020 13:00
Datum beantwoording vragen:20-02-2020
Datum gesprekken:27-02-2020
Datum terugkoppeling:25-02-2020

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Geef bij de selectievragen duidelijk aan waarom jij of jouw kandidaat geschikt is.

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.

Kijk voor meer informatie over TBV Wonen op onze website www.tbvwonen.nl

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.