Medewerker Incasso

Status: Geannuleerd
Uren per week: 32 - 36
Uren per dag: 9
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Tiel
Functieschaal: G

Werk- en denkniveau: MBO
Start opdracht: 19-04-2020
Eind opdracht: 30-06-2020
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

KleurrijkWonen biedt mensen met een inkomen tot circa €40.000,- een betaalbare, fijne woning in de regio's Rivierenland en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. We werken in zes gemeenten: Buren, Culemborg, Molenlanden, Tiel, Vijfheerenlanden en West Betuwe. Zowel starters, gezinnen, alleenwonenden als mensen met een behoefte aan zorg of begeleiding zijn bij ons welkom.

Projectomschrijving

De Medewerker Incasso zorgt voor een optimale dienstverlening aan de huurder in het incassoproces, met name voor het maatwerk van het incassoproces bij  huurders met sociale en financiële problemen.

 • Beoordeelt achterstanden en begeleidt huurders naar goed betaalgedrag.
 • Heeft contact met huurders over betalingsachterstanden en bezoekt hierover huurders.
 • Controleert betalingsherinneringen, aanmaningen en het nakomen van betalingsregelingen
 • Verwijst huurders met betalingsproblemen door naar instanties zoals maatschappelijk werk, budgetbeheer, kredietbank en uitkerende instanties.
 • Zorgt voor aanmaken en verzenden overdracht incasso aan de deurwaarder.
 • Stelt, voor en na besluit van de kantonrechter, in overleg met de deurwaarder uitzettingskwesties en ontruimingsdata vast.
 • Stelt dossiers samen en archiveert deze in het primaire systeem. 

Functie eisen

Kennis

 • MBO werk- en denkniveau.
 • Kennis van wet- en regelgeving.
 • Kennis van Itris/Viewpoint is een pré.

Vaardigheden

 • Accurate, vlotte en dienstverlenende instelling.
 • Oplossingsgericht  en resultaatgericht kunnen denken.
 • Om kunnen gaan met agressie/conflictbeheersing.

Competenties

 • Communiceren
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Zorg voor kwaliteit

Vacature informatie

Datum publicatie:04-03-2020 18:00
Datum sluiting opdracht:23-03-2020 10:00
Datum sluiting vragen:09-03-2020 09:00
Datum beantwoording vragen:10-03-2020
Datum gesprekken:27-03-2020
Datum terugkoppeling:20-04-2020

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Geef bij de selectievragen duidelijk aan waarom jij of jouw kandidaat geschikt is.

Werkdagen
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.

Kijk voor meer informatie over Kleurrijk Wonen op onze website www.kleurrijkwonen.nl

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.