Medewerker Leefbaarheid

Status: Ingevuld
Uren per week: 36 - 8
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Hoorn en Purmerend
Functieschaal: F

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 22-07-2019
Eind opdracht: 01-11-2019
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Iedereen verdient een fijn thuis. Plezierig wonen is een eerste levensbehoefte; het is de basis voor het creëren van je leven. We zetten met circa 140 medewerkers ons dagelijks in om dit mogelijk te maken. Wil je meer weten over jouw maatschappelijke bijdrage via onze organisatie, bekijk dan onze missie.

Het team Bewoners & Leefbaarheid draagt zorg voor de leefbaarheid in ons bezit, de bewonersparticipatie en sociaal beheer. Hierbij staat steeds de klant centraal.

Projectomschrijving

De Medewerker Leefbaarheid is verantwoordelijk voor het wijk- en complexbeheer en het sociaal beheer en draagt zorg voor het verbeteren van de leefbaarheid. Hij/zij onderhoudt daartoe contacten met bewoners en externe partners en ondersteunt bij het afhandelen van enkelvoudige problematiek.

JE FUNCTIE

In deze gevarieerde functie ben je verantwoordelijk voor wijk- en sociaal beheer. Dit houdt in dat je:
o    toezicht houdt op schoon, heel en veilig in de wijken;
o    wijkplannen realiseert en participeert in leefbaarheidstrajecten;
o    problemen in wijken signaleert en bewoners en derden aanspreekt;
o    bijdraagt aan het oplossen van enkelvoudige problematiek;
o    bemiddelt bij burenconflicten;
o    contacten onderhoudt met bewoners;
o    voorstellen doet voor verbetering van woon- en leefklimaat;
o    bewonersparticipatie stimuleert en deelneemt aan overleg met bewonersorganisaties;
o    juridische procedures voorbereidt bij overlastgevende klanten;
o    actief contact onderhoudt met belanghouders;
o    bij het signaleren van onrechtmatige bewoning actie onderneemt.

Functie eisen

IDEALE KANDIDAAT

Je hebt een relevante mbo-opleiding bij voorkeur aangevuld met kennis op het terrein van leefbaarheid en huurwetgeving. Als medewerker Leefbaarheid ben je het grootste deel van je tijd actief in de wijk. Je werkt zelfstandig maar kan ook goed in een team werken. Je neemt graag initiatief en kan creatief ondernemen. Je ziet waar de kansen liggen om verbinding te maken tussen de bewoners en instanties en bent in staat om dit tot stand te brengen. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift. Je hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden. Je staat stevig in je schoenen en kan de voortgang van je projecten goed bewaken. Je hebt affiniteit met verschillende culturen en bent oplossingsgericht. Verder is het belangrijk dat je initiatief toont, veel enthousiasme uitstraalt en assertief bent. Je bent ook inzetbaar buiten kantooruren en je bent in bezit van een autorijbewijs.

Competenties

Samenwerken:
Werkt op eigen initiatief met anderen aan een gezamenlijk resultaat.

Resultaatgerichtheid:
Stelt zelfstandig en op eigen initiatief ambitieuze doelen en realiseert deze.

Initiatief:
Onderneemt zelfstandig en op eigen initiatief acties.

Klantgerichtheid:
Denkt actief mee met de klant en komt op eigen initiatief met passende voorstellen.

Mondelinge en schriftelijke communicatie:
Past op eigen initiatief zijn/haar taalgebruik en toelichtingen aan de ander aan en ondersteunt boodschap met houding en gebaren. Schrijft zelfstandig bondige teksten die afgestemd zijn op de lezer.

Probleemanalyse:
Verzamelt en selecteert zelfstandig en op eigen initiatief relevante informatie uit verschillende bronnen. Legt verbanden en ordent informatie.

Arbeidsvoorwaarden

Datum publicatie:27-06-2019 00:00
Datum sluiting opdracht:04-07-2019 00:00
Datum sluiting vragen:03-07-2019 00:00
Datum beantwoording vragen:04-07-2019
Datum gesprekken:10-07-2019
Datum terugkoppeling:09-07-2019