Medewerker Sociaal Beheer

Status: Gegund
Uren per week: 24 - 24
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Gouda
Functieschaal: J

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 19-11-2018
Eind opdracht: 31-10-2019
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie


Projectomschrijving

Resultaatgebieden

·    Sociaal beheer

·    Participatie

·    Woonfraude

·     Sociale overlast

·     Zorg situaties

·     Begeleiding huurincasso (woningen, woongebouwen);

·     Bijdragen aan het optimaal en efficiënt functioneren van het huurincasso-proces met als gevolg minimale huurachterstanden.

Kerntaken

·     Uitvoering van sociaal beheer en participatie

·     Bijdragen aan beleid en uitvoering, strategisch voorraadbeleid

·     Rapporteren over voortgang participatie, sociaal beheer

·     Begeleiden van leefbaarheids- en vastgoedprojecten

·     Uitvoering geven aan goede en open communicatie met bewoners, commissies, huurdersorganisatie, wijkteams, zorgverleners, politie, enz.

·     Zorg dragen voor vruchtbare en werkbare relaties, opbouwen en onderhouden van netwerken

·     Doorgeleiden van informatie t.b.v. assetmanagement

·     Uitvoering geven aan behandelen, registreren en afhandelen van woonfraude

·     Coördinatie en registratie woonfraude (intern/extern)

·     Afleggen huisbezoeken

·     Uitvoering geven aan behandelen, registreren en afhandelen van ernstige overlast en zorg, zoals psychische problematiek en onaangepast gedrag

·     Coördinatie en registratie zorgmeldingen (intern/extern)

·     Zorgdragen voor het op juiste wijze wegzetten van lichtere overlastzaken bij partijen als Buurtbemiddeling

·     Probleemanalyses en plan van aanpak maken bij klanten met problematische schulden

·     Voorbereiden en coördinatie juridische procedures

·     Participeren signaleringsoverleg etc.

·     Aanleveren gegevens rapportages

·     Onderhouden van contacten rond huurachterstand met onder andere

    verschillende hulpverlenende instanties en deurwaarders;

·     Voeren van overleg op uitvoeringsniveau betreffende schuldhulp verlening en schuldsaneringen;

·     Bewaken dossiers deurwaarderzaken;

·     Voorbereiden afboekingsvoorstellen

·    Verzorgen ontruimingen en incasseren na ontruiming.


Functie eisen

Je hebt een HBO werk- en denkniveau - Noodzakelijk

Ruime aantoonbare ervaring (3 tot 5 jaar) in wijkbeheer en participatie - Noodzakelijk

Kennis van relevante regelgeving - Zeer belangrijk

Kennis van juridische zaken op het gebied van huurrecht - Zeer belangrijk

Direct beschikbaar voor 24 uur per week - Zeer belangrijk

Competenties

· netwerkvaardigheid · overtuigingskracht · mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid · tact · besluitvaardigheid · initiatief · inlevingsvermogen · resultaatgericht

Arbeidsvoorwaarden

Datum publicatie:05-11-2018 00:00
Datum sluiting opdracht:08-11-2018 00:00
Datum sluiting vragen:06-11-2018 00:00
Datum beantwoording vragen:07-11-2018
Datum terugkoppeling:30-11--0001