Medewerker Sociaal Beheer

Status: Ingevuld
Uren per week: 24 - 24
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Gouda
Functieschaal: J

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 19-11-2018
Eind opdracht: 31-10-2019
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart. We verhuren bijna 10.000 voornamelijk sociale huurwoningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht. Wij bieden goede, betaalbare en duurzame huisvesting aan mensen met een smalle beurs. We vinden het belangrijk de woonlasten van de huurder laag te houden.

Projectomschrijving

Resultaatgebieden

·    Sociaal beheer

·    Participatie

·    Woonfraude

·     Sociale overlast

·     Zorg situaties

·     Begeleiding huurincasso (woningen, woongebouwen);

·     Bijdragen aan het optimaal en efficiënt functioneren van het huurincasso-proces met als gevolg minimale huurachterstanden.

Kerntaken

·     Uitvoering van sociaal beheer en participatie

·     Bijdragen aan beleid en uitvoering, strategisch voorraadbeleid

·     Rapporteren over voortgang participatie, sociaal beheer

·     Begeleiden van leefbaarheids- en vastgoedprojecten

·     Uitvoering geven aan goede en open communicatie met bewoners, commissies, huurdersorganisatie, wijkteams, zorgverleners, politie, enz.

·     Zorg dragen voor vruchtbare en werkbare relaties, opbouwen en onderhouden van netwerken

·     Doorgeleiden van informatie t.b.v. assetmanagement

·     Uitvoering geven aan behandelen, registreren en afhandelen van woonfraude

·     Coördinatie en registratie woonfraude (intern/extern)

·     Afleggen huisbezoeken

·     Uitvoering geven aan behandelen, registreren en afhandelen van ernstige overlast en zorg, zoals psychische problematiek en onaangepast gedrag

·     Coördinatie en registratie zorgmeldingen (intern/extern)

·     Zorgdragen voor het op juiste wijze wegzetten van lichtere overlastzaken bij partijen als Buurtbemiddeling

·     Probleemanalyses en plan van aanpak maken bij klanten met problematische schulden

·     Voorbereiden en coördinatie juridische procedures

·     Participeren signaleringsoverleg etc.

·     Aanleveren gegevens rapportages

·     Onderhouden van contacten rond huurachterstand met onder andere

    verschillende hulpverlenende instanties en deurwaarders;

·     Voeren van overleg op uitvoeringsniveau betreffende schuldhulp verlening en schuldsaneringen;

·     Bewaken dossiers deurwaarderzaken;

·     Voorbereiden afboekingsvoorstellen

·    Verzorgen ontruimingen en incasseren na ontruiming.


Functie eisen

Je hebt een HBO werk- en denkniveau - Noodzakelijk

Ruime aantoonbare ervaring (3 tot 5 jaar) in wijkbeheer en participatie - Noodzakelijk

Kennis van relevante regelgeving - Zeer belangrijk

Kennis van juridische zaken op het gebied van huurrecht - Zeer belangrijk

Direct beschikbaar voor 24 uur per week - Zeer belangrijk

Competenties

· netwerkvaardigheid · overtuigingskracht · mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid · tact · besluitvaardigheid · initiatief · inlevingsvermogen · resultaatgericht

Arbeidsvoorwaarden

Datum publicatie:05-11-2018 00:00
Datum sluiting opdracht:08-11-2018 00:00
Datum sluiting vragen:06-11-2018 00:00
Datum beantwoording vragen:07-11-2018
Datum gesprekken:13-11-2018
Datum terugkoppeling:30-11-0001