Medewerker Vastgoedmanagement

Status: Ingevuld
Uren per week: 36 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Nieuw op te starten project (boven formatie)
Standplaats: Rijen
Functieschaal: J

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 02-04-2018
Eind opdracht: 31-08-2018
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Leystromen beheert ongeveer 9.700 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarmee zijn we een stevige corporatie in de regio en een bovenlokale partner die ertoe doet. We werken aan goede huisvesting voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een kleine portemonnee. Dat doen we samen met ongeveer 100 enthousiaste collega's. Dagelijks zetten wij ons in voor het woongenot van onze huurders. Leystromen staat midden in de samenleving en wij voelen ons verbonden met de streek en de mensen. We hebben een luisterend oor voor onze samenwerkingspartners en huurders. We betrekken ze actief bij onze plannen en werken samen met hen aan vitale kernen en leefbare wijken.

Projectomschrijving

Wij zoeken op tijdelijke basis een Medewerker Vastgoedmanagement omdat de huidige medewerker met zwangerschapsverlof gaat.

Doel van de functie

Je bent verantwoordelijk voor het accountmanagement van BOGMOG, de coördinatie van het verkoopproces, en het beheer en accountmanagement van de NDAEB portefeuille betreffende huurwoningen.

Beleid

Je bent mede verantwoordelijk voor de visie, beleidsontwikkeling en vormgeving van het aandachtsgebied. Initieert vernieuwende beheer concepten en stelt adviezen op. Vertaalt klantwensen en behoefte naar actieplannen. Stelt verbeterplannen op. Levert een bijdrage aan het opstellen van de portefeuillestrategie. Signaleert marktontwikkelingen en stelt adviezen op.

Beheer

Je draagt zorg voor het accountmanagement, voert prijsonderhandelingen, stelt offertes en contracten op voor BOGMOG. Draagt zorg voor een optimaal technisch beheer met aansluitende begroting. Coördineert het financieel en facilitair beheer. Is verantwoordelijk voor de incassoprocedures. Vertegenwoordigt de organisatie in samenwerkingsverbanden.

Verkoop

Is verantwoordelijk voor de coördinatie van het verkoopproces van bestaande woningen, inclusief woningen met koopgarant. Onderhoudt hierover contacten met externe makelaars.  Realiseert het verkoop klaar maken van woningen. Is verantwoordelijk voor het beheer van standaard koopovereenkomsten en koop aannemersovereenkomsten en contracten m.b.t. koopgarantwoningen. Ontwikkelt mede presentatiemateriaal voor de te verkopen woningen. Realiseert de overdracht aan team Finance.

Verhuur Niet-DAEB portefeuille

Is verantwoordelijk voor het aansluitende verhuurproces. Stelt huurprijzen op. Is verantwoordelijk voor de actuele gegevens in de woningcartotheek en WWS.

VVE

Je vervult de eigenaarsrol binnen de VVE van het aandachtgebied. Vertegenwoordigt de belangen van de organisatie.

Rapportages

Je stelt managementrapportages en risico-inventarisaties op.

Vragen en antwoorden:

1. In hoeverre is de functie extern uit te voeren? In Rijen zit het hoofdkantoor maar in hoeverre kan er op een andere locatie gewerkt worden?

Antwoord: Aangezien het maar een klein team is waarbinnen veel afgestemd wordt is aanwezigheid in Rijen minimaal 3 dagen (liefst 4 dagen) per week een vereiste

2. Kan de functie uitgeoefend worden door meerdere personen? Een team?

Antwoord: Kan, maar dan zullen specialisaties verdeeld moeten worden (Verhuur NDAEB, Verkoop, koopgarant en beheer MOG). En op een vaste dag (dinsdag) moet iedereen aanwezig zijn vanwege teamoverleg

3. Is er met de vertrekkende medewerker tijd ingepland voor overdracht zodat deze warm is en heldere afspraken gemaakt kunnen worden en verwachtingen kunnen worden gemanaged.

Antwoord: ja

4. Zijn er bepaalde projecten of aandachtsgebieden die tijdens de periode extra aandacht nodig hebben of die gaan spelen?

Antwoord: WOZ en waardepalingen ivm full versie taxeren

Functie eisen

Je hebt specifieke kennis en ervaring van:

  • Beheer van Bedrijfs- en Maatschappelijk onroerend goed (MOG- Zorgvastgoed en scholen) en verkoop (koopgarant en ervaring WoZ).
  • Verkoop en verhuur Niet-DAEB bezit.
  • De vastgoedmarkt en marktpositionering.
  • Gerelateerde wet en regelgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Datum publicatie:07-02-2018 00:00
Datum sluiting opdracht:22-02-2018 00:00
Datum sluiting vragen:19-02-2018 00:00
Datum beantwoording vragen:20-02-2018
Datum gesprekken:30-11-0001
Datum terugkoppeling:26-02-2018