Mens- en resultaatgerichte manager Bedrijfsvoering (28-32 uur)

Status: Ingevuld
Uren per week: 28 - 32
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Wegens zwangerschap (binnen formatie)
Standplaats: Uden
Functieschaal: M

Werk- en denkniveau: Universiteit
Start opdracht: 01-03-2022
Eind opdracht: 01-10-2022
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Area verhuurt zo'n 8.500 woningen in Uden, Veghel en de dorpen eromheen. We willen dat je hier goed kunt wonen, in een prettige omgeving waar bewoners oog hebben voor elkaar. Area is er voor mensen die op de woningmarkt afhankelijk zijn van een woningcorporatie: mensen met een laag inkomen, starters, vergunninghouders en mensen met een beperking. We vinden dat je als bewoner in je vertrouwde omgeving moet kunnen blijven - zelfstandig of met zorg. Waar nodig renoveren of verkopen we woningen en bouwen we nieuwe huizen en wooncomplexen. Dat doen we op een duurzame manier, aansluitend bij de vraag van onze bewoners. We weten wat we kunnen én waar anderen goed in zijn. Dus bundelen we de krachten met mensen en organisaties die hetzelfde willen als wij: een levendige en sociale omgeving.

Projectomschrijving

Wat ga je bij ons doen?

Binnen de brede functie van manager Bedrijfsvoering (HRM, ICT, financiële administratie, huuradministratie en finance) ben je verantwoordelijk voor het optimale resultaat van de 15 medewerkers binnen de afdeling. 

De focus binnen de organisatie ligt op de continue verbetering van collega’s, de organisatie en de markt- en klantprocessen, en het versterken van de digitale dienstverlening. We werken samen om invulling te geven aan Continue Verbeteren (lean) en een afspraak is afspraak cultuur.

De afdeling bedrijfsvoering heeft in haar jaarplan 2022 uitdagende doelstellingen. Als manager Bedrijfsvoering speel je een belangrijke rol in de synergie tussen deze plannen en de effectiviteit waarmee deze invulling wordt gegeven. 

De belangrijkste onderdelen van de functie zijn:

Vanuit jouw rol als manager Bedrijfsvoering ben je de ruggengraat, aanjager, verbinder en coach die medewerkers in staat stelt om effectief invulling te geven aan hun werkzaamheden. Je realiseert je dat het over geld van huurders gaat. Je bent een spin in het web en zorgt voor een afdeling die faciliteert maar niet compenseert. Binnen deze rol heb je de volgende verantwoordelijkheden:

 • Synergie

Door samenhang te brengen en processen te stroomlijnen breng je rolduidelijkheid en houvast voor het team en de organisatie. Je bent scherp op rolzuiverheid en verbindt mensen op de juiste momenten aan elkaar. Je zoekt vanuit een pro-actieve houding naar kansen voor verbetering en bent daain toegankelijk en makkelijk benaderbaar voor anderen om mee te denken.   

 • Coachen

Je kunt mensen op een enthousiasmerende manier in beweging krijgen. Je weet te inspireren door goede voorbeelden van buiten te halen en bent daadkrachtig in het behalen van resultaten. Als coachende leidinggevende faciliteer je de professionals in het team om de gewenste ontwikkeling te maken. Je bent transparant in besluitvorming en je geeft ruimte in besluitvorming zodat mensen eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.   

 • Resultaatgericht 

Door jouw coachende vaardigheden gecombineerd met jouw kritische vragen en kennis draag je bij aan het behalen van de resultaten uit het jaarplan 2022, o.a.:

 • Borgen van de cultuur van continue verbeteren en de kwaliteit van de werkprocessen (incl risico’s beheersmaatregelen en 1e lijncontroles)
 • Realisatie kwalitatieve 2mnds en T rapportages
 • Realisatie begroting 2022
 • Project Evalueren en aanbesteden systeem salarisadministratie
 • Project Implementatie MS365 fase 2, realiseren laatste transitie naar de cloud
 • Project management informatie (power bi)
 • Verbeteringen in het kader van Privacy, AVG, informatie security, waaronder inrichting need to know autorisatieprofielen
 • Project digitalisering poststromen, waaronder digitale huurbetaling 

Functie eisen

De manager die wij zoeken is een enthousiast, energiek en deskundig persoon. Je bent scherp op de details, je hebt een sterk analytisch denkvermogen en kunt goed schakelen tussen strategie en operatie. Je kunt hierin heldere prioriteiten stellen. Het geeft je energie om de medewerkers te ondersteunen en ze de ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen. Je gaat op zoek naar de beste oplossingen en draagt zorg voor de samenwerking binnen en buiten de afdeling. Om hier succesvol in te zijn beschik je over volgende kwalificaties:

 • HBO+WO werk- en denkniveau
 • Actuele kennis van volkshuisvesting, o.a. over relevante wet- en regelgeving
 • Aantoonbare affiniteit met de ICT, finance Lean en HRM
 • Enkele jaren ervaring in een managementrol, waarbij horend uitstekende communicatieve en coachende vaardigheden
 • Kennis van en ervaring met procesmanagement; Lean (Six Sigma is een pré)

Vacature informatie

Datum publicatie:20-12-2021 18:00
Datum sluiting opdracht:29-12-2021 14:00
Datum sluiting vragen:23-12-2021 14:00
Datum beantwoording vragen:23-12-2021
Datum gesprekken:03-01-2022
Datum terugkoppeling:03-01-2022

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

Graag CV toevoegen.

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie
Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Wet keten aansprakelijkheid
Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen iPad/tablet

Vraag en antwoord


Is er bij goed functioneren een mogelijkheid tot in diensttreding bij Stichting Area?
Reden inhuur: Wegens zwangerschap (binnen formatie)

In hoeverre dient de kandidaat op locatie aanwezig te zijn?
Dat is afhankelijk van de corona-maatregelen. Momenteel wordt er zoveel mogelijk vanuit thuis gewerkt, dus veel via Teams. Als e.e.a. weer wordt versoepeld is een verdeling van 50/50 wenselijk.

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.