Opzichter

Status: Ingevuld
Uren per week: 36 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats: Oud-Beijerland
Functieschaal: I

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 01-09-2020
Eind opdracht: 28-02-2021
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

HW Wonen is een corporatie met circa 10.000 verhuureenheden en heeft sinds kort een organisatiemodel zonder managementteam. Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen teams die zo veel mogelijk zelfsturend en zelf organiserend zijn. HW Wonen is een informele organisatie met korte lijnen die transparant zijn en waar medewerkers veel eigen verantwoordelijkheid krijgen. HW Wonen heeft circa 90 medewerkers (en telt circa 75 FTE). De nieuwe transparante kantoorruimte in Oud-Beijerland is ingericht op basis van het nieuwe werken waarbij geen van de medewerkers en bestuurders een vaste werkplek heeft.

Projectomschrijving

Draagt o.a. zorg voor:

 • Het toezien op naleving uitvoeringsplanningen, op algemene ruimten en de legionellapreventie, op leefbaarheid in de wijken, op kwaliteit en voortgang werkzaamheden, het initiëren van bijstellingen van contracten.
 • Het informeren en adviseren van bewoners op technisch gebied en het optreden als aanspreekpunt voor aannemers, huurders en andere stakeholders.
 • Het voorbereiden en begeleiden van werkzaamheden in het kader van klachten-, mutatieonderhoud, onderhoudsprojecten per TOE en PO.
 • Het (samen met de aannemer) zorgdragen voor de goede gang van zaken bij de uitvoering van LVI projecten.
 • Het signaleren / rapporteren van overlast en ontwikkelingen vanuit dagelijks beheer en het leveren van input voor de uitwerking van  beheerplannen.
 • Het beoordelen van onderhoudsklachten, ZAV aanvragen, het voorbereiden van verbeteringen en aanpassingen en de aanbesteding.
 • Het doen van conditiemetingen en het adviseren over de staat van onderhoud van de complexen voor de MJOB.
 • Het schouwen in het kader van de onderhoudsplanning van komend jaar en adviseren over de uit te voeren werkzaamheden.
 • Het adviseren over de uitwerking van het PvE bij projecten voor technisch beheer, het adviseren en beoordelen inzake aanvragen inzake woningaanpassing en energiebesparende maatregelen.
 • Het bijdragen aan de meerjarenonderhoudsplanning en SVB.
 • Het inventariseren van de wensen van huurders, het aangeven van de mogelijkheden, de uitvoering en de doorberekening.
 • Het technisch voorbereiden van verbeteringen aan aanpassingen en het aanbesteden van technische werkzaamheden.
 • Het vastleggen van wijzigingen in de woningcartotheek , het bewaken van budgetten en het leveren van input voor rapportages.

Functie eisen

Specifieke kennis /ervaring
 • Kennis van procedures bij verhuur
 • Kennis van wet- en regelgeving
 • Kennis van bouwtoezicht
 • Kennis van kantoor – en bedrijfsapplicaties
 • Goede communicatieve vaardigheden
Bij gelijke geschiktheid kan het uurtarief en/of de woonplaats van kandidaat een doorslaggevende factor zijn.

Competenties
Kernkwaliteiten van jou zijn:
klantgericht handelen
Samenwerken
Flexibel
Stressbestendig.

Vacature informatie

Datum publicatie:18-06-2020 17:30
Datum sluiting opdracht:23-06-2020 13:00
Datum sluiting vragen:19-06-2020 15:00
Datum beantwoording vragen:22-06-2020
Datum gesprekken:25-06-2020
Datum terugkoppeling:24-06-2020

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij of de door jou aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Bijvoorbeeld door de functie eisen op te nemen in het Cv en per vraag een toelichting geven.

Werkdagen
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.

De gesprekken voor een kennismaking worden in overleg met de kandidaat gemaakt.

Kijk voor meer informatie over HW Wonen op onze website www.hwwonen.nl

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.