Opzichter

Status: Gegund
Uren per week: 36 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Oud-Beijerland
Functieschaal: I

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 09-12-2019
Eind opdracht: 30-04-2020
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Projectomschrijving

Draagt o.a. zorg voor:

• Het toezien op naleving uitvoeringsplanningen, op algemene ruimten en de legionellapreventie, op leefbaarheid in de wijken, op kwaliteit en voortgang werkzaamheden, het initiëren van bijstellingen van contracten.
• Het informeren en adviseren van bewoners op technisch gebied en het optreden als aanspreekpunt voor aannemers, huurders en andere stakeholders.
• Het voorbereiden en begeleiden van werkzaamheden in het kader van klachten-, mutatieonderhoud, onderhoudsprojecten per TOE en PO.
• Het (samen met de aannemer) zorgdragen voor de goede gang van zaken bij de uitvoering van LVI projecten.
• Het signaleren / rapporteren van overlast en ontwikkelingen vanuit dagelijks beheer en het leveren van input voor de uitwerking van  beheerplannen.
• Het beoordelen van onderhoudsklachten, ZAV aanvragen, het voorbereiden van verbeteringen en aanpassingen en de aanbesteding.
• Het doen van conditiemetingen en het adviseren over de staat van onderhoud van de complexen voor de MJOB.
• Het schouwen in het kader van de onderhoudsplanning van komend jaar en adviseren over de uit te voeren werkzaamheden.
• Het adviseren over de uitwerking van het PvE bij projecten voor technisch beheer, het adviseren en beoordelen inzake aanvragen inzake woningaanpassing en energiebesparende maatregelen.
• Het bijdragen aan de meerjarenonderhoudsplanning en SVB.
• Het inventariseren van de wensen van huurders, het aangeven van de mogelijkheden, de uitvoering en de doorberekening.
• Het technisch voorbereiden van verbeteringen aan aanpassingen en het aanbesteden van technische werkzaamheden.
• Het vastleggen van wijzigingen in de woningcartotheek , het bewaken van budgetten en het leveren van input voor rapportages.

Functie eisen

Specifieke kennis /ervaring
• Kennis van procedures bij verhuur
• Kennis van wet- en regelgeving
• Kennis van bouwtoezicht
• Kennis van kantoor – en bedrijfsapplicaties
• Goede communicatieve vaardigheden

Bij gelijke geschiktheid kan het uurtarief en/of de woonplaats van kandidaat een doorslaggevende factor zijn.

Competenties

Kernkwaliteiten van jou zijn:
klantgericht handelen
Samenwerken
Flexibel
Stressbestendig.

Arbeidsvoorwaarden

Datum publicatie:19-11-2019 00:00
Datum sluiting opdracht:23-11-2019 00:00
Datum sluiting vragen:20-11-2019 00:00
Datum beantwoording vragen:21-11-2019
Datum gesprekken:26-11-2019
Datum terugkoppeling:25-11-2019