Opzichter

Status: Ingevuld
Uren per week: 36 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Oud-Beijerland
Functieschaal: I

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 09-12-2019
Eind opdracht: 31-08-2020
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

HW Wonen is een corporatie met circa 10.000 verhuureenheden en heeft sinds kort een organisatiemodel zonder managementteam. Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen teams die zo veel mogelijk zelfsturend en zelf organiserend zijn. HW Wonen is een informele organisatie met korte lijnen die transparant zijn en waar medewerkers veel eigen verantwoordelijkheid krijgen. HW Wonen heeft circa 90 medewerkers (en telt circa 75 FTE). De nieuwe transparante kantoorruimte in Oud-Beijerland is ingericht op basis van het nieuwe werken waarbij geen van de medewerkers en bestuurders een vaste werkplek heeft.

Projectomschrijving

Draagt o.a. zorg voor:

• Het toezien op naleving uitvoeringsplanningen, op algemene ruimten en de legionellapreventie, op leefbaarheid in de wijken, op kwaliteit en voortgang werkzaamheden, het initiëren van bijstellingen van contracten.
• Het informeren en adviseren van bewoners op technisch gebied en het optreden als aanspreekpunt voor aannemers, huurders en andere stakeholders.
• Het voorbereiden en begeleiden van werkzaamheden in het kader van klachten-, mutatieonderhoud, onderhoudsprojecten per TOE en PO.
• Het (samen met de aannemer) zorgdragen voor de goede gang van zaken bij de uitvoering van LVI projecten.
• Het signaleren / rapporteren van overlast en ontwikkelingen vanuit dagelijks beheer en het leveren van input voor de uitwerking van  beheerplannen.
• Het beoordelen van onderhoudsklachten, ZAV aanvragen, het voorbereiden van verbeteringen en aanpassingen en de aanbesteding.
• Het doen van conditiemetingen en het adviseren over de staat van onderhoud van de complexen voor de MJOB.
• Het schouwen in het kader van de onderhoudsplanning van komend jaar en adviseren over de uit te voeren werkzaamheden.
• Het adviseren over de uitwerking van het PvE bij projecten voor technisch beheer, het adviseren en beoordelen inzake aanvragen inzake woningaanpassing en energiebesparende maatregelen.
• Het bijdragen aan de meerjarenonderhoudsplanning en SVB.
• Het inventariseren van de wensen van huurders, het aangeven van de mogelijkheden, de uitvoering en de doorberekening.
• Het technisch voorbereiden van verbeteringen aan aanpassingen en het aanbesteden van technische werkzaamheden.
• Het vastleggen van wijzigingen in de woningcartotheek , het bewaken van budgetten en het leveren van input voor rapportages.

Functie eisen

Specifieke kennis /ervaring
• Kennis van procedures bij verhuur
• Kennis van wet- en regelgeving
• Kennis van bouwtoezicht
• Kennis van kantoor – en bedrijfsapplicaties
• Goede communicatieve vaardigheden

Bij gelijke geschiktheid kan het uurtarief en/of de woonplaats van kandidaat een doorslaggevende factor zijn.

Competenties

Kernkwaliteiten van jou zijn:
klantgericht handelen
Samenwerken
Flexibel
Stressbestendig.

Arbeidsvoorwaarden

Datum publicatie:19-11-2019 00:00
Datum sluiting opdracht:23-11-2019 00:00
Datum sluiting vragen:20-11-2019 00:00
Datum beantwoording vragen:21-11-2019
Datum gesprekken:26-11-2019
Datum terugkoppeling:25-11-2019