Opzichter Planmatig Onderhoud

Status: Ingevuld
Uren per week: 36 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Wegens zwangerschap (binnen formatie)
Standplaats: Gouda
Functieschaal: H

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 01-07-2021
Eind opdracht: 17-12-2021
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart. We verhuren bijna 10.000 voornamelijk sociale huurwoningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht. Wij bieden goede, betaalbare en duurzame huisvesting aan mensen met een smalle beurs. We vinden het belangrijk de woonlasten van de huurder laag te houden.

Projectomschrijving

Als opzichter heb je een breed takenpakket. Ten eerste houd je toezicht op het planmatig onderhoud dat door aannemers aan ons woningbezit wordt verricht. Je bewaakt de kwaliteit van het geleverde werk, de planning en budgetten in nauw overleg met de projectleider. Daarnaast voer je periodieke conditiemetingen uit ten behoeve van de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB). Ook verricht je bij gelegenheid werkzaamheden binnen het dagelijks onderhoud in de drie rayons.

Functie eisen

  • Je hebt een MBO+/HBO werk- en denkniveau op bouwkundig gebied met ervaring in het beheer van vastgoed.
  • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden zijn voor jou een vanzelfsprekendheid Je beschikt daarbij over empathie, een natuurlijke overtuigingskracht en een goede mondelinge én schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
  • Je toont eigen initiatief, kunt goed plannen en organiseren en je kunt goed over weg met computersystemen, waaronder Empire. 
  • Je bent bekend met reguliere inspectietechnieken en relevante wet- en regelgeving of bereid hiervoor een opleiding te volgen.
  • Je gebruikt een eigen mobiele telefoon.
  • Je bent beschikbaar voor 36 uur per week
  • Je kan starten uiterlijk op 1 juli 2021

Vacature informatie

Datum publicatie:22-06-2021 14:30
Datum sluiting opdracht:24-06-2021 17:00
Datum sluiting vragen:23-06-2021 10:00
Datum beantwoording vragen:23-06-2021
Datum gesprekken:28-06-2021
Datum terugkoppeling:28-06-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

CV eisen Cv bestaat uit maximaal 4 A4-tjes + foto . Uit het Cv valt duidelijk te herleiden dat je (kandidaat) voldoet aan de functie-eisen. Voeg een Url LinkedIn toe.

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Voor meer informatie bezoek onze website www.mozaiekwonen.nl

Wet keten aansprakelijkheid
Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Verklaring omtrent gedrag
Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen mobiele telefoon

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.