Opzichter Vastgoed (2 posities)

Status: Ingevuld
Uren per week: 36 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 5-10 jaar
Reden inhuur: Opvang van een werkpiek (boven formatie)
Standplaats: Harderwijk
Functieschaal: H-I

Werk- en denkniveau: MBO
Start opdracht: 03-01-2022
Eind opdracht: 01-01-2023
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

‘Zorgen voor goede en betaalbare huizen, met oog op de toekomst. Het doel hierbij is duidelijk: huurders centraal zetten en prettig laten wonen. ’

Werken bij UWOON

UWOON is een woningcorporatie die betaalbare en duurzame huizen voor mensen met een relatief laag inkomen realiseert. Het bedrijf creëert plekken waar huurders met plezier wonen en zich veilig en thuis voelen. Dit doet UWOON niet alleen: ze werken samen met huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders, aannemers en bouwers. Bij UWOON staat de huurder centraal. De sociale huurwoningen die worden gebouwd, verhuurd en beheerd, bevinden zich in de gemeenten Ermelo, Elburg, Harderwijk en Oldebroek

Ontwikkelen binnen het bedrijf

Bij UWOON ligt het groeipad van de werknemers niet vast. Vanuit de organisatie krijgt iedereen hierdoor een persoonlijk ontwikkelbudget, om te blijven groeien.

Wat is onze grootste uitdaging?

UWOON houdt zich bezig met belangrijke vraagstukken over de betaalbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid van onze woningen, zoals: hoe kunnen we er voor zorgen dat onze huurders plezierig wonen in een wijk waar ze zich veilig en thuis voelen? Hoe houden we onze woningen betaalbaar en hoe bouwen we genoeg bij om aan de vraag te voldoen? De komende jaren zullen we keuzes moeten maken over welke ambities en wensen we kunnen verwezenlijken, terwijl we de huurder centraal zetten. Daarnaast willen we met iedere woning een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsvraagstukken.

Locatie: Harderwijk

Aantal collega’s: 100

Gemiddelde leeftijd: 51 jaar

Man/Vrouw: 51% / 49&

Werken: Hybride


Projectomschrijving

 1. Uitvoeren van toezicht/directievoering op nieuwbouw, planmatig onderhoud, renovatie en verduurzaming.
 2. Aantoonbare bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van ons toezicht, door verbetering van onze projecten, processen, documenten, inhoudelijke kwaliteit. Met het team totstandbrenging van een visie op toezicht
 • Houdt aan de hand van aannemingsovereenkomst, bestek of technische omschrijving, tekeningen, projectplanning en specifieke afspraken zelfstandig toezicht op de uitvoering, voortgang en technische kwaliteit van onderhoud en nieuwbouwprojecten
 • Adviseert over  technische en kwaliteitsaspecten Definitief Ontwerp en bestek
 • Adviseert omtrent optimalisaties voor het  bereiken van de gewenste kwaliteit binnen vastgestelde financiële kaders en tijdsplanning

Bij UWOON werken 100 collega’s samen aan betaalbare en plezierige huisvesting voor ruim 8.700 huishoudens in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk en Oldebroek. We zijn er in de eerste plaats voor mensen met een lager inkomen. Daarnaast ondersteunen we ook mensen met lage middeninkomens zolang dit binnen onze mogelijkheden past, omdat zij ook moeilijkheden ondervinden op de woningmarkt. Onze naam vertelt hoe wij onze dienstverlening invullen: de klant staat bij ons voorop. Wij bieden kwalitatief goede en betaalbare woningen en woondiensten, zodat huurders zich op hun plek voelen in hun buurt, straat en huis. Wij werken nauw samen met huurdersorganisaties, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere corporaties en (maatschappelijke) organisaties in de regio Noord-Veluwe.

Functie eisen

 • Beschikbaar voor minimaal 1 jaar.
 • MBO(+) werk-denkniveau 
 • Afgeronde opleiding Bouwkunde
 • Min 10 jaar ervaring in vergelijkbare functie in de woningbouw
 • Ervaring met uitvoeren van toezicht/directievoering op nieuwbouw, planmatig onderhoud, renovatie en verduurzaming.
 • Ervaring  met bijdragen aan de doorontwikkeling van toezicht, door verbetering van onze projecten, processen, documenten, inhoudelijke kwaliteit. Ervaring met het team totstandbrenging van een visie op toezicht

Vacature informatie

Datum publicatie:03-12-2021 15:36
Datum sluiting opdracht:20-12-2021 12:00
Datum sluiting vragen:10-12-2021 15:00
Datum beantwoording vragen:13-12-2021
Datum gesprekken:22-12-2021
Datum terugkoppeling:24-12-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

Geen

Werkdagen
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Gesprekken vinden plaats op 22 of 23 december.

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Verklaring omtrent gedrag
Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen mobiele telefoon

Vraag en antwoord


Kan er thuis worden gewerkt?
Het uitwerken van stukken kan thuis plaatsvinden (vastleggen bevindingen + beoordeling van stukken). Echter is de kern van de functie (bijna) dagelijks ogen en oren op de bouwplaats(zwaartepunt van de functie).

Is er de mogelijkheid tot in dienst treden bij goed functioneren?
een aansluitende verlenging in loondienst is niet uitgesloten

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.