Project ontwikkelaar

Status: Ingevuld
Uren per week: 24 - 24
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats: Hardinxveld-Giessendam
Functieschaal: K

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 18-01-2021
Eind opdracht: 31-07-2021
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Fien Wonen is een ondernemende woningcorporatie die met slimme oplossingen bewoners helpt om goed te wonen. Bij Fien Wonen kijken we vooral naar wat wel kan en hoe het beter kan. Zo willen wij het woongeluk van onze huurders vergroten.

Projectomschrijving

Heb jij passie voor het innoveren, verduurzamen en ontwikkelen van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten? Voel je je betrokken bij onze huurders? Heb je in de praktijk bewezen dat je slimme, innovatieve, betaalbare en duurzame concepten gerealiseerd krijgt? Én lukt het je om praktisch en strategisch een volkshuisvestelijke bijdrage te leveren in de ontwikkeling van dorpen in stedelijke agglomeraties? Dan zijn wij op zoek naar jou!

“Wij” zijn Fien Wonen, een middelgrote woningcorporatie met woningen in de Drechtsteden en de Utrechtse regio die volop in beweging is. Wij zetten de huurder(s) aan het roer en zijn optimistisch, vindingrijk en betrokken in ons werk. Wij hebben een vacature voor een: 

Project ontwikkelaar

| Innovatief vermogen | bestuurlijke sensitiviteit| Planmatig werken| 


Jouw uitdagingen:

Fien Wonen heeft naast betaalbaarheid en beschikbaarheid, de focus op de verduurzaming. Wij hebben de ambitie om de klimaatdoelstellingen van 2050 in 2035 te realiseren. Dit doen wij niet alleen door de energietransitie en emissiereductie, maar ook door de vastlegging van CO₂ in onze voorraad. Fien Wonen bouwt daarom als het even kan bio-based. Onze projectenportefeuille voor de komende jaren bestaat uit realisatie van kleinschalige projecten voor starters en senioren en omvat uitdagende sloop-nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten gericht op verduurzaming van woningen. Daarnaast hebben we ook een interessante acquisitieportefeuille.

 • Je krijgt een generieke verantwoordelijkheid voor de organisatie en realisatie van projecten. Dit betekent dat je op verschillende niveaus schakelt tussen interne en externe activiteiten tijdens de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw-, sloop- en renovatieprojecten. Een professionele interne besluitvorming en externe samenwerking middels vernieuwd opdrachtgeverschap hoort daar van nature bij.
 • Je coördineert de ontwikkeling, besluitvorming en realisatie van een project gedurende het gehele planproces vanaf Startbesluit (opdracht) tot oplevering en nazorg. Het onderzoeken van de haalbaarheid en het daadwerkelijk ontwikkelen van bouw en/of renovatieprojecten;
 • Je vervult een voorzittersrol bij interne projectteams waarin bewonersbegeleiding en communicatie een belangrijke rol hebben; 
 • Je verricht haalbaarheidsonderzoeken naar o.a. beschikbaarheid van grond/complexen voor aankoop en ontwikkeling. Daarnaast draag je zorg voor analyses van bestaande complexen ten behoeve van vertaling naar transformatiescenario’s (bouwprogramma, rendement, doorlooptijd); 
 • Je stelt (in samenwerking met externe partijen) een schetsontwerp op met bijbehorende risicoanalyse, rekening houdend met doelgroep, programma van eisen, financiële – en planologische haalbaarheid en afspraken met de gemeente;
 • Je voert regie op de uitontwikkeling en realisatie van (grootschalige) nieuwbouwprojecten. Je voert zelf de projectleiding over kleinschalige renovatie en nieuwbouwprojecten;

 • Je creëert de juiste randvoorwaarden en beheerst de risico’s om verschillende belanghebbenden projecten te realiseren;

 • Je voert onderhandelingen/gesprekken met ontwikkelaars, aannemers en gemeente en brengt belangen bij elkaar;
 • Je zorgt voor tijdige en correcte communicatie naar huurders in de complexen waar jij projecten uitvoert, hierin wordt je ondersteunt door bewonersbegeleiding en een communicatieadviseur;

 • En je participeert in samenwerkingsverbanden/ behartigt extern belangen van Fien Wonen.


Voor nu

 • Oranjeplein betreft een complex waar een woning is uitgebrand. We willen nu kijken of we bij herbouw de plattegrond van de woningen kunnen optimaliseren. Is vanaf opdracht toewerken naar initiatiefbesluit en ontwerp voorstel.
 • Kortenhoevenseweg betreft verouderd bezit. Fasedocument voorbereiden met voorstel sloop nieuwbouw. Vervolgtraject is doorlopen sociaal plan en komen tot ontwerp.
 • Daarnaast 2 ontwikkelopgaven op vrije locaties. Gezamenlijk met collega op te trekken om tot d&b uitvraag te komen.

Functie eisen

 • HBO werk- en denkniveau op eigen vakgebied; 
 • 5 jaar aantoonbare ervaring in het zelfstandig begeleiden van herstructurering, nieuwbouw en renovatieprojecten;
 • Kennis en ervaring in projectleiding en /of projectontwikkeling in de woningbouw; 
 • Kennis van en ervaring met bouwkundige en procesmatige aspecten, in relatie tot het realiseren van bouw en renovatieprojecten;
 • Je bent op de hoogte van de huidige ontwikkelingen op bouwkundig, planologisch en installatie technisch gebied;
 • Je hebt kennis van en ervaring met vernieuwend projectmanagement en weet mensen uit te dagen zelf de verantwoordelijkheid voor hun aandeel te nemen;
 • Je hebt hart voor onze doelgroep en voor circulair bouwen;
 • Je beschikt over kennis van en ervaring met directievoering en het aansturen van externe partijen;
 • Ook wil je op de hoogte zijn (en blijven) van ontwikkelingen in het vakgebied inclusief relevante wet- en regelgeving;
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • Initiatief (proactief), enthousiasme en creativiteit;
 • Ervaring met het meenemen van bewoners en andere stakeholders in het project.

Vacature informatie

Datum publicatie:07-01-2021 18:30
Datum sluiting opdracht:12-01-2021 13:00
Datum sluiting vragen:08-01-2021 16:00
Datum beantwoording vragen:11-01-2021
Datum gesprekken:14-01-2021
Datum terugkoppeling:14-01-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

CV eisen Cv bestaat uit maximaal 4 A4-tjes + foto . Uit het Cv valt duidelijk te herleiden dat je (kandidaat) voldoet aan de functie-eisen. Voeg een Url LinkedIn toe.

De gesprekken vinden plaats op donderdagochtend 14 januari 2021.

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie
Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Verklaring omtrent gedrag
Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Vraag en antwoord


Is er een voorkeur voor een bepaalde dag in de week dat je voor Fien Wonen de werkzaamheden doet?
alleen vrijdag niet.

Wat is het maximale tarief?
Geen knock out tarief in opdracht vermeld. We laten ons graag verrassen. Let op: de opdracht is aangepast. De duur van de opdracht is 6 maanden met een gemiddelde inzet van 24 uur per week. Onderaan de projectomschrijving staan de huidige projecten.

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.