Projectleider Contractonderhoud

Status: Ingevuld
Uren per week: 28 - 32
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats: Tilburg
Functieschaal: i

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 08-10-2020
Eind opdracht: 28-02-2021
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Wij zijn een woningcorporatie in Tilburg en werken gericht aan het verbeteren van het woonplezier van onze huurders. Dat doen we met circa 100 betrokken collega’s. Samenwerken zien wij als voorwaarde om tot resultaat te komen. Hoewel we opbouwend kritisch kunnen zijn voor elkaar, vinden we het belangrijk dat ons werk leuk is. Beide zijn nodig om de klant excellente aandacht te geven en daar staan we voor.

Projectomschrijving

Resultaatgebieden

Realiseert de vastgoed gerelateerde doelen op het gebied van duurzaamheid conform portfoliostrategie, op zodanige wijze dat;

  • input intern geleverd is vanuit een inhoudelijke achtergrond ten behoeve van strategische- en tactische besluiten over de energietransitie;
  • de (strategische) MT-besluiten operationeel vertaald zijn, zodanig dat alle betrokken partijen de opgave begrijpen en gecommitteerd zijn;
  • interne- en externe stakeholders zijn verbonden zoals huurdersvertegenwoordiging, overheidsinstellingen, onderzoeksbureaus, netwerkbedrijven en private partijen.

Effectief beheer van technische installaties van de complexen is gerealiseerd, op zodanige wijze dat:

  • overzicht van alle technische installaties is gehouden met de bijhorende (onderhouds)contracten en leveranciers;
  • input is geleverd ten aanzien van nieuwbouw en renovatie zodat de juiste kaders, normen en voorwaarden worden gecontracteerd;
  • contracten zijn afgesloten voor onderhoud aan bestaande en nieuwe installaties binnen de gestelde kaders, normen en voorwaarden;
  • risico’s zijn geïnventariseerd en passende maatregelen en risicobeheersplannen opgesteld;
  • de werkvoorbereiders aan die contracten beheren zijn functioneel aangestuurd;
  • als opdrachtgever is namens de organisatie opgetreden en de uitvoering van de onderhoudscontracten van technische installaties beoordeeld.

Functie eisen

HBO/HBO+
Interne oriëntatie op bedrijfsspecifieke projecten;
Kennis tav van bouwtechniek en projectmanagement;
Vele jaren relevante ervaring

Vacature informatie

Datum publicatie:25-09-2020 18:30
Datum sluiting opdracht:30-09-2020 14:00
Datum sluiting vragen:28-09-2020 09:00
Datum beantwoording vragen:29-09-2020
Datum gesprekken:05-10-2020
Datum terugkoppeling:02-10-2020

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen
CV eisen Cv bestaat uit maximaal 4 A4-tjes + foto . Uit het Cv valt duidelijk te herleiden dat je (kandidaat) voldoet aan de functie-eisen. Voeg een Url LinkedIn toe.

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld. Uurtarief max 75 euro.

Voor meer informatie bezoek onze website www.tbvwonen.nl

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.