Projectleider Onderhoud (2e oproep)

Status: Ingevuld
Uren per week: 32 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug, Moordrecht, Gouderak
Functieschaal: J

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 01-12-2021
Eind opdracht: 30-04-2022
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart. We verhuren bijna 10.000 voornamelijk sociale huurwoningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht. Wij bieden goede, betaalbare en duurzame huisvesting aan mensen met een smalle beurs. We vinden het belangrijk de woonlasten van de huurder laag te houden.

Projectomschrijving

 • Projectleiding  - totaalproces van doen of coördineren van werkvoorbereiding, opdrachtverstrekking, totale kostenbewaking, overzicht en planning  van complexe onderhoudsactiviteiten, woningverbeteringen c.q. aanpassingen
 • Bijdragen aan onderhoudsbeleid
 • Bijdragen aan (meerjaren)plannen en begrotingen
 • Bijdragen aan rapportages over kwaliteit, tijd en kosten
 • Directievoering projecten
 • Bijhouden cluster- en woningcartotheek
 • Contractonderhoud
 • Overleg met bewonersafvaardigingen
 • Verzorgen correspondentie

Functie eisen

 • HBO werk en denkniveau op bouwkundig gebied
 • Ervaring in beheer en onderhoud (werkvoorbereiding) van vastgoed
 • Kennis van inspectie- en begrotingstechnieken
 • Kennis van de primaire systemen en kantoorautomatisering
 • Kennis van wet- en regelgeving op bouwkundig gebied

We hebben deze opdracht eerder gepubliceerd. De voorgestelde kandidaten hadden vooral een achtergrond als Opzichter. Het heeft geen zin om Opzichters voor te stellen.

Vacature informatie

Datum publicatie:19-10-2021 14:00
Datum sluiting opdracht:01-11-2021 23:59
Datum sluiting vragen:21-10-2021 12:00
Datum beantwoording vragen:22-10-2021
Datum gesprekken:08-11-2021
Datum terugkoppeling:27-10-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

Laat in je cv zien dat je geschikt bent voor de functie van Projectleider Onderhoud.

Mocht je een LinkedIn-profiel hebben, vermeld deze dan in je curriculum vitae.

Vermelding van referenties is gewenst.

Werkdagen
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie
Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. Vragen kunnen digitaal worden gesteld

Wet keten aansprakelijkheid
Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Verklaring omtrent gedrag
Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Vraag en antwoord


Is er de mogelijkheid bij goed functioneren tot indiensttreding bij Mozaïek wonen?
Nee, dat is niet de bedoeling vanuit deze invulling. De achterliggende reden voor de inleen heeft in z’n algemeenheid te maken met langdurige ziekte.

Als we een zzpér (freelencer) inzet, conform Wet DBA, op een opdracht, waarom willen jullie 25% op G-rekening storten?
Aansprakelijkheid in de keten willen wij voorkomen door toepassing van de G-rekening. In casu gaan we een overeenkomst aan met de intermediair en niet met de kandidaat. Bovendien kennen wij de overeenkomst niet die tussen intermediair en zzp'er wordt gesloten.

is er een maximale afstand woonwerk waarbinnen de betreffende medewerker woonachtig moet zijn? Of is hier geen maximum aan verbonden?
Geen eisen, maar een max van 1,5 uur is toch wel de grens.

Hoeveel tijd neemt het overleg met bewonersafvaardigingen in? Met andere woorden: is dit een groot onderdeel van je werk?
Dat is slechts een beperkt aandeel.

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.