Projectmanager Vastgoed

Status: Ingevuld
Uren per week: 36 - 32
Uren per dag: 8
Werkervaring: 5-10 jaar
Reden inhuur: Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats: Harderwijk
Functieschaal: K

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 03-01-2022
Eind opdracht: 01-01-2023
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

‘Zorgen voor goede en betaalbare huizen, met oog op de toekomst. Het doel hierbij is duidelijk: huurders centraal zetten en prettig laten wonen. ’

Werken bij UWOON

UWOON is een woningcorporatie die betaalbare en duurzame huizen voor mensen met een relatief laag inkomen realiseert. Het bedrijf creëert plekken waar huurders met plezier wonen en zich veilig en thuis voelen. Dit doet UWOON niet alleen: ze werken samen met huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders, aannemers en bouwers. Bij UWOON staat de huurder centraal. De sociale huurwoningen die worden gebouwd, verhuurd en beheerd, bevinden zich in de gemeenten Ermelo, Elburg, Harderwijk en Oldebroek

Ontwikkelen binnen het bedrijf

Bij UWOON ligt het groeipad van de werknemers niet vast. Vanuit de organisatie krijgt iedereen hierdoor een persoonlijk ontwikkelbudget, om te blijven groeien.

Wat is onze grootste uitdaging?

UWOON houdt zich bezig met belangrijke vraagstukken over de betaalbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid van onze woningen, zoals: hoe kunnen we er voor zorgen dat onze huurders plezierig wonen in een wijk waar ze zich veilig en thuis voelen? Hoe houden we onze woningen betaalbaar en hoe bouwen we genoeg bij om aan de vraag te voldoen? De komende jaren zullen we keuzes moeten maken over welke ambities en wensen we kunnen verwezenlijken, terwijl we de huurder centraal zetten. Daarnaast willen we met iedere woning een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsvraagstukken.

Locatie: Harderwijk

Aantal collega’s: 100

Gemiddelde leeftijd: 51 jaar

Man/Vrouw: 51% / 49&

Werken: Hybride


Projectomschrijving

Als Projectmanager Vastgoed bij UWOON leid je complexe renovatie-, verduurzamings- en nieuwbouwtrajecten in goede banen. Je werkt mee aan gebiedsontwikkelingen. Je bent in staat om grote projecten op programmatisch, financieel en maatschappelijk vlak te optimaliseren. Jouw rol is het ontwikkelen van nieuwbouw-, renovatie- en/of verduurzamingsprojecten. Je bent hierbij verantwoordelijk voor het totale project. Van ontwerp en aanbesteding tot en met de uitvoering en oplevering van het project, inclusief een goede overdracht naar beheer. Naast de projectwerkzaamheden geef je advies over  vastgoedprocessen en -producten, risicobeheersing van ontwikkelprojecten, beleid en verbeteren van werkmethoden. Ook denk je graag mee over hoe UWOON al haar woningen voor 2050 energieneutraal kan maken en de komende 10 jaar 1000 woningen kan bouwen.

Bij UWOON werken 100 collega’s samen aan betaalbare en plezierige huisvesting voor ruim 8.700 huishoudens in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk en Oldebroek. We zijn er in de eerste plaats voor mensen met een lager inkomen. Daarnaast ondersteunen we ook mensen met lage middeninkomens zolang dit binnen onze mogelijkheden past, omdat zij ook moeilijkheden ondervinden op de woningmarkt. Onze naam vertelt hoe wij onze dienstverlening invullen: de klant staat bij ons voorop. Wij bieden kwalitatief goede en betaalbare woningen en woondiensten, zodat huurders zich op hun plek voelen in hun buurt, straat en huis. Wij werken nauw samen met huurdersorganisaties, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere corporaties en (maatschappelijke) organisaties in de regio Noord-Veluwe.

Functie eisen

  • een relevante opleiding op HBO-WO-niveau. 
  • minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie in de woningbouw 
  • Ervaring met technisch uit ontwikkelen (SO>VO>DO), aanbesteden en realisatie aansturen van investeringsprojecten, complexe renovatie en herstructurering     

Vacature informatie

Datum publicatie:03-12-2021 18:00
Datum sluiting opdracht:20-12-2021 12:00
Datum sluiting vragen:09-12-2021 12:00
Datum beantwoording vragen:09-12-2021
Datum gesprekken:23-12-2021
Datum terugkoppeling:23-12-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

Toevoegen. 

Werkdagen
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Gesprekken 22 of 23 december .

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Verklaring omtrent gedrag
Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen mobiele telefoon

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.