Projectmedewerker Vastgoed en VvE

Status: Geannuleerd
Uren per week: 20 - 20
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Utrecht
Functieschaal: G-H

Werk- en denkniveau: MBO
Start opdracht: 01-12-2020
Eind opdracht: 31-05-2021
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Bo-Ex is een Utrechtse woningcorporatie met een warm hart voor de huurders van onze 9.000 woningen. Als geen ander begrijpen we hoe waardevol wonen is, vooral voor mensen met een beperkt budget. 95 medewerkers werken iedere dag aan betaalbaar en goed wonen in leefbare wijken en buurten. Dat doet Bo-Ex samen met huurders en al onze partners. De huurder staat centraal, we doen het met elkaar en vanuit een eigen verantwoordelijkheid.

Projectomschrijving

Ondersteunt in algemene zin de projectleiders en projectmanagers.

In dit algemene kader verricht de projectmedewerker onder meer de volgende werkzaamheden:

  • Regelt organisatorisch en administratief besprekingen en bijeenkomsten 
  • Regelt organisatorisch en administratief de bewonersondersteuning van projecten.
  • Behandelt algemene vragen van bewoners zowel telefonisch als schriftelijk.
  • Stelt bewonersbrieven zelfstandig op in samenspraak met de projectleiders, projectmanagers.
  • Verzorgt in samenspraak met de projectmanagers en projectleiders diverse communicatietrajecten waaronder draagvlakmetingen en brochures
  • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en administratie van de logeerwoningen / wisselwoningen.

Ten aanzien van de VvE's

  • Je vertegenwoordigt de groot eigenaarsrol namens Bo-Ex in de VvE en alle zaken daaromheen;
  • Je bent zowel intern als extern het aanspreekpunt in en voor de VvE's.

Functie eisen

Flexibel, ondernemend, je kunt goed plannen en communicatief ben je sterk. Verder kun je goed overweg met een computer. Belangrijk in deze rol is de kennis van VvE's en appartementsrecht.

Vacature informatie

Datum publicatie:17-11-2020 18:30
Datum sluiting opdracht:23-11-2020 11:00
Datum sluiting vragen:19-11-2020 11:00
Datum beantwoording vragen:20-11-2020
Datum gesprekken:26-11-2020
Datum terugkoppeling:27-11-2020

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

CV eisen Cv bestaat uit maximaal 4 A4-tjes + foto . Uit het Cv valt duidelijk te herleiden dat je (kandidaat) voldoet aan de functie-eisen. Voeg een Url LinkedIn toe.

Gesprekken vinden plaats in de week van 23 november 2020.

Werkdagen
Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Voor meer informatie bezoek onze website www.boex.nl


Wet keten aansprakelijkheid
Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Vraag en antwoord


Kunt een max. uurtarief aangeven? En indien mogelijk ook een minimum?
In de uitvraag hebben wij geen knock out tarief opgenomen. Voor een indicatie van uurtarieven kan je ook de inmiddels ingevulde opdrachten op raadplegen. Tenslotte is de salarisschaal een indicatie voor het berekenen van een uurtarief.

Ik heb een geschikte kandidaat maar die zoekt een opdracht voor minimaal 27 uur. Eventueel kortere doorlooptijd. Is het zinvol om haar aan te bieden?
Het aantal uren voor deze opdracht is vastgesteld op 20 uur per week. Meer uren is niet bespreekbaar.

In hoeverre wordt er verwacht om in de avond te werken. Het VvE-grooteigenaarsrol vindt voornamelijk in de avond plaatst door de ALV. Kortom hoe is de verdeling tussen dag en avond.
Het is gebruikelijk dat de algemene leden vergaderingen in de avond gepland worden. De meeste algemene ledenvergaderingen zijn wel net achter de rug en zullen naar verwachting weer starten rond april. De verhouding tussen projectondersteuning en VvE beheer is 70% om 30%. Het grootste deel van de benodigde uren zit dus overdag in de projectondersteuning.

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.