Senior Wonen

Status: Ingevuld
Uren per week: 24 - 24
Uren per dag: 8
Werkervaring: 1-2 jaar
Reden inhuur: Opvang van een werkpiek (boven formatie)
Standplaats: IJmuiden
Functieschaal: I

Werk- en denkniveau: HAVO
Start opdracht: 01-11-2018
Eind opdracht: 01-05-2019
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Projectomschrijving

Taken

KCC:

 Is verantwoordelijk voor de planning en bezetting van de algemene telefoon en balie, en schrijft verbetervoorstellen indien gewenst. Realiseert een digitale kennisbank ter ondersteuning van het werk van de KCC medewerkers.

Kwaliteit dienstverlening:

Coördineert de uitvoering van het kwaliteitsbeleid vanuit wonen. Toets de uitvoering van processen en procedures op het vastgesteld kwaliteitsbeleid en maakt  indien gewenst analyses en/of een voorstel om deze aan te passen.

Rapportages:

Stelt management rapportages op in relatie tot verkoop en de afdeling klantcontact van wonen, en ondersteunt de afdeling in het verzamelen en presenteren van data.

Huurdersraad:

Levert een bijdrage aan huurdersparticipatie m.b.t. de Huurdersraad. Is aanspreekpunt en organiseert overleg. Borgt de informatievoorziening en inspraak m.b.t. de samenwerkingsovereenkomst.

Algemeen:

Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s en het realiseren van de kernwaarden.

Functie eisen

HBO niveau

Kennis van en ervaring met:

  • Aansturing KCC
  • Coördineren van kwaliteitsbeleid
  • Opstellen van management rapportages en analyse
  • Huurdersparticipatie

  • Competenties
  • Pro-actief, Resultaatgericht, Klantgericht, Samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Datum publicatie:16-10-2018 00:00
Datum sluiting opdracht:22-10-2018 00:00
Datum sluiting vragen:18-10-2019 00:00
Datum beantwoording vragen:19-10-2018
Datum gesprekken:25-10-2018
Datum terugkoppeling:31-10-2018