Senior Woonconsulent

Status: Ingevuld
Uren per week: 32 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Hardinxveld-Giessendam
Functieschaal: H

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 02-08-2021
Eind opdracht: 31-12-2021
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Fien Wonen is een ondernemende woningcorporatie die met slimme oplossingen bewoners helpt om goed te wonen. Bij Fien Wonen kijken we vooral naar wat wel kan en hoe het beter kan. Zo willen wij het woongeluk van onze huurders vergroten.

Projectomschrijving

Fien Wonen is volop in beweging naar een woningcorporatie die de leefwereld van de huurders centraal heeft staan. Een ontwikkeling waarin we de focus hebben op het woongeluk van huurders. Betaalbaar doordat we volop verduurzaming inzetten en individueel betrokken omdat we ons realiseren dat woongeluk voor iedereen weer anders is. Dit doen we natuurlijk slim en maatschappelijk verantwoord.

Fien Wonen werkt daarom op alle niveaus samen met huurders, geeft waar mogelijk de regie uit handen en staat klaar als daar behoefte aan is. Voorbeelden hiervan zijn het ontwerpen van herstructurering samen met de buurt en bij overlast of problemen in de buurt een intensieve samenwerking opbouwen. Bij bewonersparticipatie zorg je ervoor dat Fien Wonen haar gehele doelgroep kan betrekken.

Je draait mee in een klein team van Woonconsulenten en je bent vanuit die rol ook het aanspreekpunt voor huurders en woningzoekenden en mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze primaire processen, denk aan:

 • het hanteren van het reguliere ‘verhuurproces’, maar ook het bieden van maatwerk oplossing of begeleid (moeten) wonen;
 • overlast die het woongenot ernstig in gevaar kan brengen en hierin intern als casemanager optreden;
 • het contact met deurwaarders en het vertegenwoordigen van Fien Wonen in dergelijke dossiers;
 • mogelijkheden voor maatschappelijke ondersteuning voor huurders die zich zonder die ondersteuning niet goed redden onderzoeken en oppakken;
 • het deelnemen aan sociaal en maatschappelijke netwerken;
 • meedenken in het verbeteren van onze processen en beleid en een juiste positionering van onze huurders hierin. Daarnaast verstrek je zodoende input aan proceseigenaren en beleidsmedewerkers;
 • eventueel behoort ook, voor korte of langere termijn, het contact met bewonerscommissies tot je taken.

Functie eisen

Je hebt een afgeronde hbo-opleiding bijvoorbeeld in de richting van Maatschappelijk Werk of Sociaal Juridische dienstverlening.

 • Je kent onze klanten, de maatschappelijk problemen waarmee ze te maken kunnen hebben en je hebt ervaring met (of een duidelijke visie op) onze opgave: op een moderne en toekomstbestendige wijze verbinden en samenbrengen van onze volledige (leeftijd, afkomst, sociale klasse) doelgroep.
 • Je hebt van nature een zelfstandige houding waarmee je actief nadenkt hoe je iedere dag nog meer waarde kan toevoegen aan onze dienstverlening.
 • Je hebt affiniteit met het verbeteren van processen vanuit het oogpunt van de klant.
 • Je bent in het contact met bewoners doortastend en verbindend en je weet met overtuigingskracht weerstand te overwinnen.
 • Je bent empathisch, maar ook goed in staat om emotie en feiten te scheiden.
 • Je vindt het leuk om intensief samen te werken in een klein team.
 • Het gaat er vooral om dat je passie voor je vak hebt en onze doelgroep, dat straal je uit en draag je uit bij (bijna) alles wat je doet!

Je neemt een eigen mobiele telefoon en laptop mee.

Vacature informatie

Datum publicatie:23-07-2021 11:00
Datum sluiting opdracht:27-07-2021 13:00
Datum sluiting vragen:26-07-2021 10:00
Datum beantwoording vragen:26-07-2021
Datum gesprekken:28-07-2021
Datum terugkoppeling:29-07-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

CV eisen Cv bestaat uit maximaal 4 A4-tjes + foto . Uit het Cv valt duidelijk te herleiden dat je (kandidaat) voldoet aan de functie-eisen. Voeg een Url LinkedIn toe.

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Gesprekken staan gepland voor donderdag 3 december a.s. tussen 09:30 uur en 11:00 uur

Voor meer informatie bezoek onze website www.fienwonen.nl

Verklaring omtrent gedrag
Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen laptop

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen mobiele telefoon

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.