Sociaal Adviseur

Status: Selectie
Uren per week: 28 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats: Schijndel
Functieschaal: J

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 17-01-2022
Eind opdracht: 30-04-2022
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Woonmeij is een woningcorporatie met ruim 5100 woningen in de gemeentes Meierijstad (regio’s Schijndel en Sint-Oedenrode) en Sint-Michielsgestel. Met hart voor wonen draagt Woonmeij graag haar steentje bij aan de woonwensen van onze huurders en woningzoekenden. Daarom werken wij voor nu en in de toekomst aan een ruime keuze in voldoende, betaalbare en duurzame woningen. En zetten wij ons, samen met huurders en lokale partners, in voor vitale buurten, wijken en dorpen. Want wonen doen we samen. Ook hebben we in ons werkgebied bedrijfspanden, parkeerplaatsen en garageboxen te huur.

Projectomschrijving

Als sociaal adviseur ben jij het aanspreekpunt voor bewoners en maatschappelijke partners bij sociale problematiek. Dit doe je samen met 3 collega’s van team Leefbaarheid. Je overlegt met hulpverleningsinstanties en politie. Je spreekt aan, bemiddelt tussen, adviseert en begeleidt bewoners en zo nodig start je juridische procedures op. Je neemt initiatief om leefbaarheid in buurten en wijken te verbeteren in samenwerking met huurders, collega’s en netwerkpartners. Je stimuleert hierbij de betrokkenheid en eigen initiatief van bewoners om hun woonomgeving te verbeteren.

Als sociaal adviseur heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Behandelen van (complexe) sociale problematiek en individuele woonproblemen
 • Bemiddelen van huurders bij overlastklachten
 • Beoordelen van urgentieaanvragen binnen het woonruimte verdeelsysteem
 • Deelnemen aan externe (multidisciplinaire) overleggen en in sociaal juridische trajecten
 • Inschakelen van wijkbeheerders bij leefbaarheidskwesties
 • Signaleren van ontwikkelingen in de wijk en maatschappij en deze vertalen naar mogelijkheden voor de organisatie

Functie eisen

 • Je hebt ruime ervaring (complexe) sociale problematiek en individuele woonproblemen
 • Je hebt ruime ervaring met het bemiddelen van huurders bij overlastklachten
 • Je hebt actuele kennis van wet- en regelgeving
 • Je bent per direct beschikbaar of binnen enkele weken
 • Je bent bekend dat de duur van de opdracht afhankelijk is van de invulling van de vaste vacature

Vacature informatie

Datum publicatie:06-01-2022 15:00
Datum sluiting opdracht:11-01-2022 09:00
Datum sluiting vragen:07-01-2022 15:00
Datum beantwoording vragen:10-01-2022
Datum gesprekken:12-01-2022
Datum terugkoppeling:14-01-2022

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

Geen

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie
Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Verklaring omtrent gedrag
Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.