Sociaal Bewonersbegeleider

Status: Geannuleerd
Uren per week: 32 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Nieuw op te starten project (boven formatie)
Standplaats: Heemskerk
Functieschaal: H

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 06-01-2021
Eind opdracht: 01-06-2021
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Woonopmaat is een lokale wooncorporatie in de Noordelijke IJmond met bijna 9.000 woningen in Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee. Dagelijks werken 75 medewerkers aan het bieden van een prettige en veilige woning en woonomgeving aan bewoners met een bescheiden portemonnee. Gastvrije dienstverlening en het bieden van een thuis staan daarbij centraal. Woonopmaat werkt nauw samen met hun huurdersorganisatie, gemeenten en andere partners. Het koersplan 2019-2023 Hier ben ik thuis! beschrijft wat en hoe zij dit de komende jaren realiseren.

Projectomschrijving

Vooraf
Deze opdracht publiceren wij opnieuw. De kandidaten die tijdens de eerste uitvraag hebben gereageerd, zullen opnieuw worden afgewezen. Deze kandidaten hadden vooral ervaring als bewonersbegeleider tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. En die zoeken wij niet. Wij zoeken een ervaren kandidaat die het voortraject begeleid met als resultaat dat minimaal 70% van de huurders akkoord is met de werkzaamheden die de aannemer gaat uitvoeren. Je werkt dus niet namens de aannemer maar namens Woonopmaat. Tenslotte heb je aantoonbare ervaring (en daarmee diverse projecten uitgevoerd) bij een woningcorporatie in een vergelijkbare functie waarbij het doel was om een meerderheid te verkrijgen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Het project
Woonopmaat staat de komende jaren voor een omvangrijke vastgoed- en verduurzamingsopgave. Deze raakt het wonen van onze huurders. Jouw drijfveer is om onze huurders weer een fijn thuis te kunnen bieden in hun gerenoveerde woning of een andere woning.

Als bewonersbegeleider begeleid je bewonersbijeenkomsten en klankbordgroepen. Je bent het aanspreekpunt voor bewoners bij ingrijpende projecten als sloop/nieuwbouw en renovatie. Je bezoekt alle huurders persoonlijk, geeft advies en waar nodig begeleiding op maat. Jij wint het vertrouwen van bewoners. Je zorgt dat onze bewoners worden meegenomen in het proces.
Je werkt samen met de collega’s van Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering en onze betrokken aannemers. Ons doel is om onze huurders een echt thuis te geven. We willen ons ontwikkelen naar een open, gastvrije en betrokken organisatie waar je graag mee in gesprek raakt. Jouw opdracht is om onze bewoners op een gastvrije wijze mee te nemen in onze projecten.

Je bent een ervaren bewonersbegeleider die zich als lid van het projectteam gaat richten op de sociale begeleiding van deze vastgoedprojecten.
 • Je bent de schakel naar de bewoners.
 • Je bent verantwoordelijk voor het behalen van draagvlak in renovatie (minimaal 70%) en sloop- nieuwbouw projecten.
 • Je begeleidt bewonersbijeenkomsten en klankbordgroep vergaderingen.
 • Je behartigt de belangen van de bewoners in de projectgroep.
 • Je draagt zorg voor verkrijgen van de benodigde akkoordverklaringen van huurders.
 • Je legt huisbezoeken af, inventariseert bewonerswensen, houdt spreekuur, verzamelt en begeleidt de administratieve afhandeling.
 • Je houdt je bezig met het bewaken van tijdige (her) huisvesting. Je bewaakt de uitvoering en voortgang van het proces rondom (her)huisvesting.
 • Je draagt zorg voor het tijdig leeg opleveren van renovatie en sloopcomplexen.

Functie eisen

 • HBO-opleiding
 • Aanvullende opleidingen (sociaal projectbegeleider; bewonerscommunicatie)
 • Relevante werkervaring als bewonersbegeleider
 • Flexibiliteit in werktijden overdag en avond
 • Je hebt oog voor de individuele bewoners en maakt de juiste afwegingen in het belang van de voortgang van het project.
 • Je bent sparring partner voor je collega’s binnen Wonen en Vastgoed.
 • Je kunt plannen en organiseren. Je houdt overzicht, bewaakt de voortgang en onderneemt actie waar nodig.
 • Je bent verbinder en je bent sterk in bewonerscommunicatie. Je bent in staat om partijen met verschillende belangen te verbinden en zorgen weg te nemen.

Vacature informatie

Datum publicatie:17-12-2020 18:28
Datum sluiting opdracht:28-12-2020 13:00
Datum sluiting vragen:22-12-2020 09:28
Datum beantwoording vragen:23-12-2020
Datum gesprekken:04-01-2021
Datum terugkoppeling:04-01-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

CV eisen Cv bestaat uit maximaal 4 A4-tjes + foto . Uit het Cv valt duidelijk te herleiden dat je (kandidaat) voldoet aan de functie-eisen. Voeg een Url LinkedIn toe.

Je maakt gebruik van je eigen telefoon.

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.

Bij gelijke geschiktheid kijken wij bovendien naar uurtarief en afstand woon / werkverkeer

Voor meer informatie bezoek onze website Woonopmaat

Vraag en antwoord


Het is mij niet helemaal duidelijk of bij het voortraject van 70% instemming op halen ook verwacht wordt dat het project- communicatie- participatie- sociaalplan moet worden opgepakt of dat iemand anders dat doet.
De projectcommunicatie-participatie-sociaal plan zijn onderdeel van de werkzaamheden.

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.