Sociaal Buurtbeheerder

Status: Ingevuld
Uren per week: 36 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Wegens zwangerschap (binnen formatie)
Standplaats: Utrecht
Functieschaal: G

Werk- en denkniveau: MBO
Start opdracht: 12-01-2021
Eind opdracht: 31-05-2021
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Bo-Ex is een Utrechtse woningcorporatie met een warm hart voor de huurders van onze 9.000 woningen. Als geen ander begrijpen we hoe waardevol wonen is, vooral voor mensen met een beperkt budget. 95 medewerkers werken iedere dag aan betaalbaar en goed wonen in leefbare wijken en buurten. Dat doet Bo-Ex samen met huurders en al onze partners. De huurder staat centraal, we doen het met elkaar en vanuit een eigen verantwoordelijkheid.

Projectomschrijving

Bevorderen Leefbaarheid 

Resultaat:

Schoon, heel, veilig en prettig wonen wijken blijft op peil of stijgt door gerichte acties en interventies.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Zorgt voor het ‘welkom heten’ van nieuwe bewoners en maakt hen waar nodig wegwijs met de (sociale) leefomgeving. 
 • Presenteert zichzelf als natuurlijk aanspreekpunt voor bewoners voor alledaagse eerstelijnsvragen. 
 • Stimuleert actief initiatieven van bewoners in het kader van leefbaarheid in brede zin. 
 • Neemt op verzoek manager/ woonconsulent actief deel aan overleg met bewonerscommissies
 • Neemt (operationele en tactische) initiatieven inzake leefbaarheid, voert deze (na akkoord) uit.
 • Levert een duidelijke bijdrage aan het opstellen van het wijkactieplan van het komend jaar.
 • Levert bijdrage vanuit eigen waarnemingen aan de onderhoudsbegroting.

Handhaven leefbaarheid

Resultaat:

Leefbaarheidsproblemen worden waar mogelijk ’in de kiem gesmoord’ en anders goed in behandeling genomen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Lost overlastproblematiek (muv van zeer complexe problematiek) mogelijk zelfstandig op. 
 • Signaleert mogelijke woonfraude en doet zelfstandig onderzoek hiernaar, rapporteert dit vervolgens op duidelijke schriftelijke wijze (waar mogelijk met bewijs) aan de woonconsulent.
 • Meldt bij het juiste (interne/externe) adres psychosociale problematiek van bewoners zoals ernstige vervuiling, (ernstig) verward gedrag en vereenzaming, monitort dit vervolgens.
 • Onderhoudt een nuttig netwerk met de sociale partners en dienstverleners.

De functionaris

 1. Voert werkzaamheden uit waarvan de medewerker in redelijke wijze kan verwachten dat die deel uitmaken van de functie. 
 2. Zal bij de uitvoering van zijn functie het bedrijfsbeleid, de procuratieregeling, de integriteitsregeling en voor de functie relevante procedures en instructies naleven.
 3. Is er zich van bewust te werken bij een maatschappelijke onderneming.
 4. Ondersteunt collega’s en signaleert in het oog springende zaken.
 5. Denkt mee over optimalisering van de eigen en andere werkzaamheden en is steeds gericht op continue verbetering en vernieuwing.

Je beseft terdege:

 1. het dienstverlenende karakter van de functie en handelt hiernaar. 
 2. de ’ogen en oren-functie’ van de functie voor de corporatie.
 3. de regelmatig zich voordoende tegengestelde belangen tussen corporatie en bewoners. De functionaris richt zich daarbij op het beleid van de corporatie en treedt waar nodig ook op namens de corporatie.
 4. het feit dat alle bewoners gelijk behandeld moeten worden. De functionaris is onkreukbaar en werkt in de geest van de integriteitsregeling. 
 5. het feit dat enig persoonlijk risico gelopen kan worden bij de confrontatie met agressieve klanten. Bij bekende situaties gaat de buurtbeheerder in principe niet alleen op bezoek.
 6. Nauw samengewerkt moet worden met de in- en externe specialistische functionarissen.

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Buurtbeheerder
 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau
 • Kennis van actuele wet- en regelgeving voor de functie van Buurtbeheerder
 • Je bent per direct beschikbaar
 • Je bent beschikbaar voor 36 uur

Vacature informatie

Datum publicatie:05-01-2021 18:30
Datum sluiting opdracht:07-01-2021 15:00
Datum sluiting vragen:06-01-2021 13:00
Datum beantwoording vragen:06-01-2021
Datum gesprekken:11-01-2021
Datum terugkoppeling:12-01-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

CV eisen Cv bestaat uit maximaal 4 A4-tjes + foto . Uit het Cv valt duidelijk te herleiden dat je (kandidaat) voldoet aan de functie-eisen. Voeg een Url LinkedIn toe.

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.

Voor meer informatie kijk op onze website www.boex.nl


Wet keten aansprakelijkheid
Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.