Systeem- en netwerkbeheerder

Status: Ingevuld
Uren per week: 32 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 5-10 jaar
Reden inhuur: Afwezigheid medewerker (binnen formatie)
Standplaats: Utrecht
Functieschaal: I

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 28-06-2021
Eind opdracht: 27-09-2021
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Portaal is één van de grootste woningcorporaties van het land, verspreid over het midden van Nederland.
De vijf regiokantoren in Leiden, Utrecht, Amersfoort, Arnhem en Nijmegen zijn primair gericht op de verhuur van de woningen en de verbetering van de leefbaarheid in die regio’s.
Het centrale ontmoetingspunt van de organisatie is het Huis van Portaal in Utrecht.

Portaal is een ambitieuze woningcorporatie. We bouwen, beheren en renoveren woningen, en zetten ook een stap verder. We dragen bij aan goed samenleven in de wijken.
Dat doen we door ons in te zetten voor inclusieve buurten en verduurzaming van onze woningen. Daar worden onze huurders uiteindelijk beter van.

Projectomschrijving

I Aan de slag met het beheer van de virtualisatielaag VM-ware en hyper-V, zodat we een omgeving hebben die up-to-date is en voldoet aan de veiligheidseisen. Tevens de monitoring van de performance en capaciteit.

II Zorgen voor een optimale user-virtualisatie (ivanti environment-manager).

III Active directory: het automatiseren van het aanmaken van gebruikers. O.a. het proces aanjagen om te komen tot de keuze van de juiste software applicatie.

Functie eisen

  • Kennis van en ervaring met Citrix.
  • Kan goed zelfstandig werken én kan goed samenwerken.
  • Je bent gewend je snel in te werken en zelfstandig aan de slag te gaan.
  • Je hebt met een grotere virtualisatie-omgeving gewerkt, waar ook van clustering gebruik werd gemaakt.
  • Je kent het principe van gebruikersvirtualisatie.
  • Je hebt ervaring met het proces van keuze van software.
  • Je hebt ervaring met Powershell.

Deze opdracht kan grotendeels vanuit huis worden uitgevoerd!

Vacature informatie

Datum publicatie:07-06-2021 15:28
Datum sluiting opdracht:09-06-2021 22:00
Datum sluiting vragen:08-06-2021 17:00
Datum beantwoording vragen:09-06-2021
Datum gesprekken:14-06-2021
Datum terugkoppeling:18-06-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

n.v.t.

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.


Wet keten aansprakelijkheid
Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen laptop

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen iPad/tablet

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen mobiele telefoon

Vraag en antwoord


Wat is het max tarief voor deze aanvraag?
Wij hebben in de opdracht geen plafond uurtarief opgenomen. Wij zijn benieuwd naar de voorgestelde kandidaten en tarieven.

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.