Teamleider Informatisering en Automatisering

Status: Ingevuld
Uren per week: 28 - 28
Uren per dag: 8
Werkervaring: 5-10 jaar
Reden inhuur: Nieuw op te starten project (boven formatie)
Standplaats: Gouda
Functieschaal: L

Werk- en denkniveau: MBO
Start opdracht: 06-01-2020
Eind opdracht: 30-06-2020
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart. We verhuren bijna 10.000 voornamelijk sociale huurwoningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht. Wij bieden goede, betaalbare en duurzame huisvesting aan mensen met een smalle beurs. We vinden het belangrijk de woonlasten van de huurder laag te houden.

Projectomschrijving

 • Zorgdragen voor en bewaken van beleidsontwikkeling op de resultaatgebieden.
 • Adviseren van de directie op strategisch en tactisch niveau over het I&A-beleid, de informatiearchitectuur en –systemen.
  - Sturen op borging van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de diverse informatiestromen en het nakomen van beveiligingsafspraken.
 • Realiseren van informatiearchitectuur en applicatielandschap waar collega’s effectief, efficiënt en prettig mee kunnen werken en zich optimaal ondersteund voelen.
 • Leiding geven aan het Team I&A, ondersteunen bij de eigen ontwikkeling en het vergroten van het eigenaarschap.
 • Signaleren van (I&A) trends en ontwikkelingen en deze door vertalen ten behoeve van de verdere professionalisering, implementatie van het I&A beleid, informatiebeveiligingsbeleid en de informatiesystemen.
 • Samenstellen, leiden, bewaken en rapporteren over de voortgang van de van de I&A projectenportfolio en diverse projecten.
 • Overlegt met de Proces- dataeigenaren op strategisch niveau over de ontwikkelingen in applicaties.
 • Opstellen en bewaken van datamanagementbeleid.
 • Bewaken procesbeheer.
 • Uitvoering geven aan de digitale strategie.
 • Ondersteuning bieden bij de uitvoering van kennismanagement.
 • Adviseert het bestuur over informatiemanagement en formuleert het informatiebeleid.
 • Sparringpartner voor de business en zorgt ervoor dat hun wensen en behoeften in kaart worden gebracht en worden vertaald naar de inrichting van (digitale) bedrijfsprocessen.
 • Uitvoering contract- en leveranciersmanagement.
 • Coachen van de teamleden met een focus op het behalen van resultaten.
 • Verantwoordelijk zijn voor het opstellen van realistische budgetten en de bewaking hiervan.
 • Het als een uitdaging zien om het beste uit zichzelf en het team te halen door zichzelf en het team daartoe te ontwikkelen.
 • Pro actief zijn in vernieuwing/beleidsontwikkeling/oplossen (operationele) knelpunten waar het team zich mee bezighoudt en daarnaar handelen door – indien nodig en wenselijk - voorstellen te doen aan de directie.
 • Op de hoogte zijn van (beleids)ontwikkelingen en dwarsverbanden met andere taak- en beleidsvelden en daar pro actief op inspelen.
 • Bedrijfsbreed kunnen en willen (mee)denken en daarbij betrokken willen zijn.
 • Werken aan een breng- en haalplicht bij informatie.
 • Stimulerend en pro actief werken aan een vitale bedrijfscultuur en anderen daar ook op aanspreken.
 • Op zoek gaan en onderhouden van een extern netwerk van collega’s bij andere woningcorporaties.
 • Actief naar buiten treden naar stakeholders op eigen taakveld binnen het aangereikte of gevraagde mandaat.

Specifieke opdrachten - naast leidinggeven team –:

 • implementatie digitale strategie, zowel binnen team als binnen gehele organisatie;
 • onderzoek toekomst team (samenstelling team; apart team of onderdeel ander team; welke werkzaamheden/verantwoordelijkheden in de business en welke binnen i en a team; outsourcingsmogelijkheden korte en langere termijn).

Functie eisen

HBO+ werk- en denkniveau op het gebied van Informatisering en automatisering.
Ruime ervaring met ICT-infrastructuur en informatiesystemen.
Ruime ervaring met technisch beheer, applicatiebeheer, functioneel beheer, gegevensbeheer en documentenbeheer.
Ervaring met ondersteuning eindgebruikers.
Ervaring met leidinggeven.

Competenties

Delegeren, groepsgericht leiderschap, inlevingsvermogen, innovatief, integriteit, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden

Datum publicatie:23-11-2019 00:00
Datum sluiting opdracht:04-12-2019 00:00
Datum sluiting vragen:27-11-2019 00:00
Datum beantwoording vragen:28-11-2019
Datum gesprekken:16-12-2019
Datum terugkoppeling:06-12-2019