Teammanager Klantinformatiecentrum

Status: Ingevuld
Uren per week: 32 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats: Heiloo
Functieschaal: J

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 01-04-2019
Eind opdracht: 30-06-2020
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Kennemer Wonen is een woningcorporatie in de regio Noord-Kennemerland. Kennemer Wonen verhuurt, verbetert en bouwt betaalbare en energiezuinige huurwoningen in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest. Onze misse is voldoende goede huurwoningen met passende woonlasten in gevarieerde wijken voor onze klanten van nu en in de toekomst. Kennemer Wonen beseft dat wonen niet stopt bij de voordeur, maar dat onze klanten ook graag in een prettige wijk wonen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van Kennemer Wonen. Verduurzaming van onze woningen leidt tot lagere woonlasten voor onze huurders en klimaatwinst. Wij willen zelf het goede duurzame voorbeeld geven. Sinds de verhuizing afgelopen maart naar ons nieuwe kantoorpand De Plataan dragen we bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Dit hangt natuurlijk niet alleen af van ons pand, maar ook van het bewustzijn en het gedrag van onze medewerkers. Kennemer Wonen is voornemens zich als eerste woningcorporatie te certificeren voor de CO2 prestatielader. Wij zijn voorstander van “vergroening” en passen onze werkwijze en arbeidsvoorwaarden daar zoveel mogelijk op aan. Stap voor stap.

Met betrekking tot de mobiliteit wordt Plaats- en tijdsonafhankelijk werken, binnen de kaders van onze dienstverlening, gestimuleerd.

Je krijgt zo veel mogelijk ruimte om te werken op de manier die volgens jou de juiste is. Dit kan voor iedereen anders zijn. Iedereen kan overal werken: we delen onze werkplekken en informatie en het is mogelijk om vanuit huis te werken.

Dit is een eerste aanzet om CO2 uitstoot en de verkeersbewegingen te verminderen.

Wij ontwikkelen momenteel beleid om dit nog verder terug te dringen, denk daarbij aan het stimuleren van Openbaar Vervoer of lekker op je fiets naar je werk.

In De Plataan werken alle medewerkers met een handzaam device, wat het mogelijk maakt papierarm te werken.

Duurzame inzetbaarheid

Wij maken werk van de vitaliteit, betrokkenheid en ontwikkeling van onze medewerkers. Dat vinden wij belangrijk. Wij willen weten wat onze medewerkers drijft en beweegt en hoe zij zich verder willen ontwikkelen. Hierin investeert Kennemer Wonen fors. Er kan veel op het gebied van ontwikkeling en studie. Daarnaast maakt Kennemer Wonen onderdeel uit van “Project Loopbaan”. Met dit initiatief, waaraan vrijwel alle corporaties in de kop van Noord Holland deelnemen, ondersteunen wij onze medewerkers actief om aan de slag te gaan met hun loopbaan. Zodat de kwaliteiten, ook in de toekomst, aansluiten op wat de medewerker én Kennemer Wonen willen en naar op zoek zijn.

Projectomschrijving

Is verantwoordelijk voor het team Klantinformatiecentrum en het behalen van de op jaarbasis benoemde resultaten in het werkgebied van het team.

Resultaatgebieden en taken

1. Management 

Is verantwoordelijk voor een efficiënte inrichting en bemensing van en taakverdeling binnen het team zowel kwantitatief als kwalitatief;

Stuurt, coacht en faciliteert medewerkers, waarbij wordt bijgedragen aan het versterken van het zelfsturend vermogen en doelgericht werken;

Past het vastgestelde HR-instrumentarium toe en voert de HR-cyclus uit;

Is verantwoordelijk voor de procesvoortgang en -optimalisatie en het realiseren van de resultaten van het team ;

Is verantwoordelijk voor de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van producten en diensten;

2. Beleid

Initieert en doet voorstellen voor de vernieuwing van beleid in het werkgebied van het team;

3. Medewerkersportaal en Klantenportaal

Is verantwoordelijk voor het operationeel aansturen van de functionaliteit en kwaliteit van het Medewerkersportaal en het Klantenportaal.

4. Kennisbank en Informatiebeheer

Is verantwoordelijk voor de kennisbank die voorziet in de informatiebehoefte van de werkprocessen en de medewerkers;

Is verantwoordelijk voor het operationeel houden van een intern netwerk van eigenaren van verschillende kennisdomeinen;

Is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in systemen en de bewerking daarvan tot informatie die bruikbaar is in de diverse werkprocessen. 

5. Klantprocessen, systemen en klachtenmanagement

Maakt analyses ter verbetering en optimalisatie van het dienstverleningsconcept, klantprocessen en ondersteunende systemen en doet voorstellen ter verbetering 

Is verantwoordelijk voor het klachtenmanagement.

6. Organisatie

Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s en het aanleveren van de gevraagde informatie.

Adviseert de direct leidinggevende over optimalisering van de (eigen) werkzaamheden en signaleert mogelijkheden voor innovatie van werkprocessen, producten en diensten.

Is inzetbaar voor projecten van diverse aard.


Functie eisen

HBO werk en denkniveau 

Kennis van de logica van IT-structuren en hulpsystemen op het gebied van klantinformatie en kennismanagement.

Vaardig in coachende leiderschapsstijl

Goede communicatieve en sociale vaardigheden

Vaardig in het schrijven van heldere beleidsvoorstellen 

In staat om een vertaling te kunnen maken van een dienstverleningsconcept naar in te zetten structuren, systemen en kennis

Goede computervaardigheden

Vacature informatie

Datum publicatie:01-01-2019 01:00
Datum sluiting opdracht:05-02-2019 01:00
Datum sluiting vragen:04-01-2019 01:00
Datum beantwoording vragen:28-01-2019
Datum gesprekken:05-03-2019
Datum terugkoppeling:01-02-2019

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

test

Werkdagen
-

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.

Kijk voor meer informatie over Kennemer Wonen op onze website www.kennemerwonen.nl

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.