Teammanager Klantinformatiecentrum

Status: Gegund
Uren per week: 32 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats: Heiloo
Functieschaal: J

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 01-04-2019
Eind opdracht: 30-06-2020
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Projectomschrijving

Is verantwoordelijk voor het team Klantinformatiecentrum en het behalen van de op jaarbasis benoemde resultaten in het werkgebied van het team.

Resultaatgebieden en taken

1. Management 

Is verantwoordelijk voor een efficiënte inrichting en bemensing van en taakverdeling binnen het team zowel kwantitatief als kwalitatief;

Stuurt, coacht en faciliteert medewerkers, waarbij wordt bijgedragen aan het versterken van het zelfsturend vermogen en doelgericht werken;

Past het vastgestelde HR-instrumentarium toe en voert de HR-cyclus uit;

Is verantwoordelijk voor de procesvoortgang en -optimalisatie en het realiseren van de resultaten van het team ;

Is verantwoordelijk voor de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van producten en diensten;

2. Beleid

Initieert en doet voorstellen voor de vernieuwing van beleid in het werkgebied van het team;

3. Medewerkersportaal en Klantenportaal

Is verantwoordelijk voor het operationeel aansturen van de functionaliteit en kwaliteit van het Medewerkersportaal en het Klantenportaal.

4. Kennisbank en Informatiebeheer

Is verantwoordelijk voor de kennisbank die voorziet in de informatiebehoefte van de werkprocessen en de medewerkers;

Is verantwoordelijk voor het operationeel houden van een intern netwerk van eigenaren van verschillende kennisdomeinen;

Is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in systemen en de bewerking daarvan tot informatie die bruikbaar is in de diverse werkprocessen. 

5. Klantprocessen, systemen en klachtenmanagement

Maakt analyses ter verbetering en optimalisatie van het dienstverleningsconcept, klantprocessen en ondersteunende systemen en doet voorstellen ter verbetering 

Is verantwoordelijk voor het klachtenmanagement.

6. Organisatie

Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s en het aanleveren van de gevraagde informatie.

Adviseert de direct leidinggevende over optimalisering van de (eigen) werkzaamheden en signaleert mogelijkheden voor innovatie van werkprocessen, producten en diensten.

Is inzetbaar voor projecten van diverse aard.


Functie eisen

HBO werk en denkniveau 

Kennis van de logica van IT-structuren en hulpsystemen op het gebied van klantinformatie en kennismanagement.

Vaardig in coachende leiderschapsstijl

Goede communicatieve en sociale vaardigheden

Vaardig in het schrijven van heldere beleidsvoorstellen 

In staat om een vertaling te kunnen maken van een dienstverleningsconcept naar in te zetten structuren, systemen en kennis

Goede computervaardigheden

Vacature informatie

Datum publicatie:01-01-2019 01:00
Datum sluiting opdracht:05-02-2019 01:00
Datum sluiting vragen:04-01-2019 01:00
Datum beantwoording vragen:28-01-2019
Datum gesprekken:05-03-2019
Datum terugkoppeling:01-02-2019

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

test

Werkdagen
-

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie
Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.