Verhuurconsulent

Status: Ingevuld
Uren per week: 24 - 24
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Leiden
Functieschaal: G

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 04-07-2019
Eind opdracht: 01-10-2019
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Wie we zijn?

We zijn volkshuisvesters in hart en nieren. Al zo’n 100 jaar huisvesten wij mensen met weinig kansen op de woningmarkt in Leiden en Voorschoten. In het begin waren dat de arbeiders die in de lokale industrie werkten. De tijden zijn natuurlijk veranderd. Tegenwoordig bieden we onderdak aan iedereen die een klein inkomen heeft, of die moeilijk aan een woning komt - zoals vluchtelingen met een verblijfsvergunning en mensen die onder begeleiding zelfstandig wonen.

Goed wonen

We zijn met ruim 90 collega’s. Samen zorgen we ervoor dat de 8.000 huishoudens die een woning bij ons huren goed wonen, in aantrekkelijke wijken. Goed wonen betekent dat je huis goed onderhouden en geïsoleerd is. Daar doen we alles aan. De sfeer in een wijk wordt vooral door de bewoners bepaald. Wij ondersteunen daar graag in. Bijvoorbeeld door aan elke wijk een wijkbeheerder te koppelen, die de bewoners persoonlijk kent.

Projectomschrijving

Doelen

1. De verhuur van woningen en het bedrijfsonroerend goed verloopt conform (woonruimteverdelings)afspraken, wettelijke regels en beleidskaders.
2. Het verhuurproces verloopt effectief, efficiënt, klantvriendelijk en accuraat.
3. Woningmutaties worden professioneel uitgevoerd en er is doorgaans overeenstemming met de huurder over de wijze van oplevering. Woningen worden in goede staat gebracht conform beleid.
4. Bewaakt de kwaliteit van dienstverlening en doet voorstellen om deze te vergroten.

Verhuur woningen en bedrijfsonroerend goed

a) Verzorgt de intake van huuropzeggingen; start gekoppelde administratieve en organisatorische activiteiten.
b) Publiceert de aan te bieden huurwoningen.
c) Verstrekt informatie inzake verhuur.
d) Past de woonruimteverdelingsregels toe.
e) Voert intakegesprekken met potentiële kandidaat-huurders, beoordeelt noodzakelijke documenten.
f) Stelt huurovereenkomsten op en sluit deze af.
g) Levert de woning aan de klant op in de woning en verricht startinspectie.
h) Behandelt verzoeken om wijzigingen van het huurcontract in vrije sector woningen.
i) Regelt de huisvesting bijzondere doelgroepen en statushouders.
j) Aankoop van Koopgarantwoningen voor toekomstige verhuur, een en ander conform beleid en procedures.
k) Input leveren bij nieuwbouw en onderhoudsprojecten vanuit het gezichtspunt van huurders.

Woningmutaties

a) Verricht voor- en eindopnames van woningen en bedrijfsonroerend goed conform beleid en (administratieve) procedures.
b) Zorgt ervoor dat de woning voldoet aan de basiskwaliteit.
c) Inschakelen intern specialistisch advies bij complexere bouwkundige onderdelen van de mutatie.
d) Bereikt (doorgaans) overeenstemming met huurder over wijze van oplevering.
e) Maakt werkomschrijvingen en opdrachtverstrekking aan aannemers en eigen vaklieden.
f) Houdt toezicht -in termen van kwaliteit en voortgang- op uitvoering mutatieonderhoud .
g) Bewaakt het administratief proces.
h) Bemiddelen bij woningruil.
i) In voorkomende gevallen deelname aan extern overleg gericht op woonruimteverdeling.

Functie eisen

Functie eisen

We zoeken kandidaten die werken op HBO werk- en denkniveau met enkele jaren werkervaring en gerichte afgeronde opleiding. Ervaring met NCCW is een vereiste. Kennis van woonruimteverdeelsysteem ‘Wonen in Holland Rijnland’ is een pré.

Competenties

Accuratesse:
de mate waarin medewerker nauwkeurig en zorgvuldig werkt met normaal werktempo.

Klantgerichtheid:
de mate waarin medewerker de klant als het ware als opdrachtgever ziet.

Onderhandelen:
de mate waarin medewerker in balans tussen zorg voor de relatie en zorg voor het resultaat weet te handelen en optimale resultaten boekt.

Resultaatgerichtheid:
de mate waarin medewerker afgesproken resultaten bereikt binnen de gestelde randvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden

Datum publicatie:24-06-2019 00:00
Datum sluiting opdracht:27-06-2019 00:00
Datum sluiting vragen:25-06-2019 00:00
Datum beantwoording vragen:26-06-2019
Datum gesprekken:02-07-2019
Datum terugkoppeling:03-07-2019