Woonadviseur

Status: Ingevuld
Uren per week: 24 - 24
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats: Nunspeet
Functieschaal: H

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 07-07-2021
Eind opdracht: 07-09-2021
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

De toekomst verandert onder onze handen. Over tien jaar doen we allemaal iets anders dan nu. Wie dat een aantrekkelijke gedachte vindt, past bij Omnia Wonen.

Omnia Wonen, dat zijn volkshuisvesters. Wij zorgen voor passende en betaalbare woningen voor mensen die dat echt nodig hebben. Onze mensen zijn stuk voor stuk experts in hun vak die zich met veel plezier blijven ontwikkelen. Dat geldt voor de woonadviseurs en projectbegeleiders maar ook voor de controller of directiesecretaresse. En we zijn er allemaal op gericht om de uitdagingen waarvoor Omnia Wonen als corporatie staat te realiseren. Nu en in de toekomst.

Projectomschrijving

Doel van de functie

De functionaris is verantwoordelijk voor het verhuur en beheer van het bezit, zowel technisch als sociaal beheer alsmede de verhuur van nieuwbouw. De functionaris is de eerste contactpersoon voor de klant.

Resultaat

Verhuur en beheer

 • Verhuurt woningen op een klant- en marktgerichte manier, zoals:
 •     het begeleiden van eenvoudig onderhoud bij mutatie of op verzoek van huurder;
 •     het tijdig publiceren van advertenties van vrijgekomen bezit;
 •     het begeleiden van (potentiële) huurders;
 •     het volgens regels toetsen van de juiste inkomens;
 •     het toewijzen van bezit.
 • Geeft voorlichting en begeleidt bewoners tijdens sloop- en nieuwbouwtrajecten en bij ingrijpende renovatie.
 • (Laten) afhandelen van technische en sociale klachten van huurders en beantwoorden van vragen.
 • (Laten) uitvoeren van de woningzoekendenadministratie en het toewijzingsbeleid en informeren van gemeenten.
 • Coördineert, evalueert, administreert, rapporteert en verbetert waar mogelijk het mutatie- en niet-planmatig onderhoud.

Sociaal beheer

 • Begeleidt huurders bij probleem- en overlastsituaties binnen de regio met betrekking tot woon- en leefklimaat, in samenwerking met derden zoals politie en overige maatschappelijke en overheidsinstanties en draagt zorg voor het (laten) registreren en afhandelen hiervan.
 • Onderhoudt het netwerk van maatschappelijke organisaties.
 • Treedt op als intermediair tussen Omnia Wonen, de huurder en gemeentelijke en maatschappelijke organisaties.
 • Levert een bijdrage aan bewonersparticipatie in brede zin.
 • Zorgt voor overzicht van actuele situatie en adequate maatregelen inzake de verbetering van het woon gerelateerde sociaal beheer van de wijken
Huurincasso

  • Onderzoekt gesignaleerde betalingsachterstanden bij huurders en adviseert hierover.
  • Maakt huurincasso afspraken met huurders en zorgt voor vastlegging).
  • Adviseert over het uitvoeren van de incassoprocedure en het inschakelen van deurwaarders.
  • Coördineert ontruimingen.

  Functie eisen

  • Je hebt ruime ervaring in een vergelijkbare functie bij een woningcorporatie (noodzakelijk)
  • Je hebt ervaring met Dynamics Empire (zeer belangrijk)
  • Je bent per direct beschikbaar (noodzakelijk)
  • Je bent beschikbaar voor 24 uur per week (noodzakelijk)

  Vacature informatie

  Datum publicatie:30-06-2021 18:30
  Datum sluiting opdracht:05-07-2021 17:00
  Datum sluiting vragen:01-07-2021 15:00
  Datum beantwoording vragen:02-07-2021
  Datum gesprekken:06-07-2021
  Datum terugkoppeling:06-07-2021

  Arbeidsvoorwaarden

  CV-eisen

  Geen bijzonderheden

  Werkdagen
  In overleg

  Fee Flexwerkportaal
  Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

  Meer informatie
  Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

  Verklaring omtrent gedrag
  Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

  Klik hier als u een vraagt wilt stellen.