Woonconsulent (INGETROKKEN)

Status: Geannuleerd
Uren per week: 36 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats: Hilversum
Functieschaal: H

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 06-07-2020
Eind opdracht: 30-09-2020
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken is een regionale volkshuisvester, die huisvesting biedt aan ongeveer 19.000 mensen in 7 gemeenten. Samen met huurders en partners zetten we ons in voor goed en betaalbaar wonen. We hebben bijzondere aandacht voor huurders met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Onze organisatie telt op dit moment circa 70 medewerkers en is volop in ontwikkeling.


Projectomschrijving

Wij zijn op zoek naar een Woonconsulent voor een periode van 3 maanden, ter ondersteuning van het team van Bewonerszaken.

De woonconsulenten van Het Gooi en Omstreken zijn initiatiefrijke, communicatieve en gedreven professionals met een warm hart voor onze huurders. Overlast, verwaarlozing en  burenruzies; jij weet hoe je huurders en andere belanghebbenden in dergelijke situaties kunt aanspreken, ondersteunen en adviseren. Je werkt samen met bewoners om het in- en om de woningen leefbaar te houden. Je treedt op bij overlastsituaties en woonfraude en bent verantwoordelijk voor correspondentie en dossiervorming. Je voert overleg met bewonerscommissies en neemt deel aan overlegstructuren met andere belanghebbende instellingen (zoals politie, gemeenten, hulp-verlenende instanties) om de woonsituatie en leefbaarheid te verbeteren. Intern heb je veelvuldig afstemmingsoverleg met collega’s van andere afdelingen. Als woonconsulent denk je actief mee in het maken van beleid en kom je met verbetervoorstellen.

Functie eisen

Overlastsituaties, woonfraude en leefbaarheid zijn voor jou bekend terrein. Je bent iemand die graag een stapje extra zet. Je hebt een afgeronde opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld op het gebied van SJD of recht. Je hebt ruime ervaring in een soortgelijke functie en hebt kennis van sociaal beheer en relevante wet- en regelgeving. Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt over een gezonde dosis flair, charme, lef en initiatief. Je hebt een bredere blik dan alleen de individuele huurder. Je bent daadkrachtig, lost problemen efficiënt op, maar realiseert je ook dat bepaalde processen tijd nodig hebben. Kortom, je geniet ervan om mensen in beweging te krijgen, de juiste wegen te zoeken en om belangrijke resultaten te boeken.  


Vacature informatie

Datum publicatie:19-06-2020 09:49
Datum sluiting opdracht:23-06-2020 09:25
Datum sluiting vragen:22-06-2020 09:49
Datum beantwoording vragen:24-06-2020
Datum gesprekken:29-06-2020
Datum terugkoppeling:26-06-2020

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij of de door jou aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Bijvoorbeeld door de functie eisen op te nemen in het Cv en per vraag een toelichting geven.

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld


Kijk voor meer informatie over Het Gooi en Omstreken op onze website www.gooienom.nl

Wet keten aansprakelijkheid
Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 35% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Verklaring omtrent gedrag
Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.