Woonconsulent

Status: Ingevuld
Uren per week: 28 - 28
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Bergen op Zoom
Functieschaal: H

Werk- en denkniveau: HBO
Start opdracht: 01-12-2020
Eind opdracht: 31-05-2021
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Een woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Een gebied dat te maken heeft met een bevolkings- en huishoudenskrimp. We willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. We zijn actief in de stad en in de dorpen. Onze huurders zijn ook Stadlanders. Samen maken we ons sterk voor ons gebied. Stadlander streeft naar continuïteit en legitimatie. We doen dit vooral door focus aan te brengen. Daarom hebben we met elkaar drie ondernemingswaarden benoemd, waaraan al onze acties en ambities een bijdrage moeten leveren: huurder centraal, verankering en duurzaam.

Projectomschrijving

Als woonconsulent zijn leefbaarheid, participatie en verbinding centrale thema's in je werk. Je bent gesprekspartner voor bewoners- en activiteitencommissies en je vertegenwoordigt Stadlander in VvE’s. In die posities heb je oog voor de belangenverschillen, terwijl je je focust op het helder krijgen van de gezamenlijke belangen en het vergroten van het draagvlak bij betrokken partijen. Dat is niet altijd even makkelijk en soms gaat dat gepaard met heftige emoties en/of flinke weerstand. Je zet je ook in voor het vergroten van de leefbaarheid en participatie van bewoners. Dat doe je door actief te peilen wat er in de wijk speelt en de samenwerking te zoeken met andere partijen. We verwachten dat je op basis van eigen waarneming en analyse voorstellen ontwikkelt voor leefbaarheids- en participatieprojecten, waarin je ook tijdens de uitvoering een verbindende rol vervult. Daarmee samenhangend behandel je ook overlastzaken.

Je werkt in wijken en buurten samen met o.a. gebiedsbeheerders (zij richten zich op het schoon, heel en veilig houden van onze woongebouwen en leefomgeving) en projectleiders leefbaarheid (zij organiseren leefbaarheidsprojecten op wijkoverstijgend niveau). 

Functie eisen

De woonconsulent die wij zoeken:

  • beschikt over een HBO-opleiding en enige jaren relevante werkervaring;
  • schrijft heldere en foutloze brieven en e-mails;
  • heeft oog voor de behoefte van huurders en weet deze te enthousiasmeren;
  • weet ideeën te vertalen naar een concreet projectplan;
  • is in contact met bewoners doortastend en verbindend;
  • weet met overtuigingskracht standpunten te onderbouwen en is empathisch, maar ook goed in staat om emotie en feiten te scheiden;
  • en….. is bovenal trots op het werk dat we doen!

Vacature informatie

Datum publicatie:10-11-2020 18:30
Datum sluiting opdracht:12-11-2020 17:00
Datum sluiting vragen:11-11-2020 10:50
Datum beantwoording vragen:11-11-2020
Datum gesprekken:16-11-2020
Datum terugkoppeling:17-11-2020

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

  • Verklaring omtrent Gedrag is een onderdeel van de wervingsprocedure.
  • De gesprekken vinden plaats op maandag 23 november 2020 tussen 09.00 uur en 11.00 uur. 

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie
Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld

Wet keten aansprakelijkheid
Bij uitleners van arbeidskrachten stort opdrachtgever in het kader van de Wka 25% van het uurloon op de G-rekening van de uitlener

Verklaring omtrent gedrag
Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Vraag en antwoord


In hoeverre is het mogelijk om de uren uit te breiden naar 32 uur per week?
Helaas is dit niet mogelijk.

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.