Woonconsulent Sociaal beheer / Bewonersbegeleider

Status: Ingevuld
Uren per week: 32 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Wegens zwangerschap (binnen formatie)
Standplaats: Oud-Beijerland
Functieschaal: H

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 12-07-2021
Eind opdracht: 31-12-2021
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

HW Wonen is een corporatie met circa 10.000 verhuureenheden en heeft sinds kort een organisatiemodel zonder managementteam. Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen teams die zo veel mogelijk zelfsturend en zelf organiserend zijn. HW Wonen is een informele organisatie met korte lijnen die transparant zijn en waar medewerkers veel eigen verantwoordelijkheid krijgen. HW Wonen heeft circa 90 medewerkers (en telt circa 75 FTE). De nieuwe transparante kantoorruimte in Oud-Beijerland is ingericht op basis van het nieuwe werken waarbij geen van de medewerkers en bestuurders een vaste werkplek heeft.

Projectomschrijving

Verantwoordelijk voor:
de uitvoering het sociaal /leefbaarheidsbeleid, coördineert en is  aanspreekpunt voor de huurders bij groot onderhoud, verzorgt de voorbereiding en bewonersbegeleiding bij (LVI)projecten incl. de communicatie en evaluaties, coördineert het administratieve proces bij nieuwbouw en is contactpersoon voor diverse stakeholders bij leefbaarheid en sociaal beheer.

Draagt o.a. zorg voor:

 • De realisatie van een prettige woonomgeving en goed leefklimaat, signalering van problemen op het gebied van leefbaarheid en het doen van voorstellen voor de aanpak.
 • Het adviseren over (leef)regels, het coördineren van leefbaarheidsprojecten en bewonersinitiatieven, het deelnemen in de gemeentelijke schouw.
 • Het aanspreken van huurders in probleemsituaties en zo nodig treffen van (juridische) maatregelen.
 • Het sturen en begeleiden van juridische procedures.
 • Het bemiddelen in conflictsituaties en zo nodig, het aanmelden van huurders bij welzijnsinstanties.
 • Het bij meervoudige problematiek betrekken van de huuradministratie bij de procedure.
 • Het bij projecten organiseren van: de informatievoorziening en bijeenkomsten, inventarisatie van woonwensen, het maken van afspraken met bewoners over kostenvergoedingen, de inrichting van wisselwoningen, de begeleiding en het informeren van bewoners tijdens de uitvoering. De realisatie van bewonersparticipatie o.a. door het oprichten/organiseren van klankbordgroepen. Het coördineren van het in – en externe proces incl. de administratieve afwikkeling.
 • Het organiseren van de informatie- en inspraakbijeenkomsten. 
 • Het onderhouden van relevant netwerk.
 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling nieuwbouwprojecten, het coördineren van de infovoorziening, het doen van voorstellen voor toewijzingsregels, het opstellen van advertenties, de coördinatie van de bruto huurprijs, het bijdragen aan promotiemateriaal, de coördinatie voorbereiding van verhuur.
 • Het actief bijdragen aan kerngericht werken.
 • Het bijdragen aan beleidsvoorbereiding op gebied van Wonen, zorg en welzijn  en het strategisch voorraadbeleid
 • Het bijdragen aan rapportages.
 • De realisatie, incl. de implementatie van nieuwe producten en diensten.

Functie eisen

Functie eisen

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar in een vergelijkbare functie bij een woningcorporatie (noodzakelijk)
 • Je hebt ruime ervaring op het gebied van bewonersbegeleiding nieuwbouw en renovatie (noodzakelijk)
 • Je hebt gedegen kennis van het NCCW systeem (belangrijk)
 • Je bent per direct beschikbaar voor minimaal 32 uur per week (noodzakelijk)

Kennisniveau:

HBO

Specifieke kennis /ervaring

 • Kennis van volkshuisvesting en onroerend goed
 • Kennis van sociale kaart
 • Kennis van wet – en regelgeving
 • Kennis en ervaring met conflicthantering
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden

Vacature informatie

Datum publicatie:02-07-2021 18:30
Datum sluiting opdracht:07-07-2021 23:55
Datum sluiting vragen:05-07-2021 16:00
Datum beantwoording vragen:06-07-2021
Datum gesprekken:08-07-2021
Datum terugkoppeling:08-07-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Het is niet toegestaan om gedurende het proces contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen digitaal worden gesteld.

Kijk voor meer informatie over HW Wonen op onze website www.hwwonen.nl

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen laptop

Je (kandidaat) gebruikt voor de opdracht een eigen mobiele telefoon

Vraag en antwoord


Is 28 uur ook bespreekbaar?
Als de kandidaat een ervaren bewonersbegeleider is dan is 28 uur per week ook bespreekbaar.

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.