Opdrachten Wijkbeheerder

Vacature informatie

Uren per week: 32.00
Uren per dag: 8.00
Werkervaring: 3-5 jaar
Standplaats: Roermond
Functieschaal: F
Werk- en denkniveau: MBO
Start opdracht: 26-8-2019
Einde opdracht: 31-12-2019
Optie verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Woningstichting Domus is een organisatie die volop in ontwikkeling is met ongeveer 1.200 verhuureenheden in Roermond. Wij zijn gespecialiseerd in zorgvastgoed en vinden een uitstekende relatie met onze huurders en samenwerkingspartners van groot belang.

Onze medewerkers zijn het gezicht van Woningstichting Domus; zij hebben een sociaal hart, zijn gemotiveerd, professioneel en betrokken. Ook laten zij onze kernwaarden ‘verbinding, dichtbij, proactief en transparant’ actief zien in hun houding en gedrag.

Het team bestaat uit 11 betrokken professionals die plezier hebben in hun werk en zichzelf blijven ontwikkelen. Elke medewerker heeft veel verantwoordelijkheid en de lijnen in de organisatie zijn kort. Zo behouden wij onze slagvaardigheid en kunnen wij maatwerk blijven leveren.

Project omschrijving

Woningstichting Domus heeft op dit moment ruimte binnen het Team Wonen op het gebied van leefbaarheid. Daarom willen wij graag ons team tijdelijk uitbreiden met een wijkbeheerder.

Wij zijn op zoek naar iemand die flexibel is qua uren. Uiteindelijk worden de uren voor de wijkbeheerder afgebouwd tot minimaal 16 uur per week. Op dit moment is nog niet duidelijk binnen welke termijn dit is.

Als wijkbeheerder val je rechtstreeks onder de Coördinator Wonen en ben je werkzaam binnen de Afdeling Wonen. De wijkbeheerder werkt mee aan het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk (sociaal, schoon, veilig, in goede staat). Treedt naar buiten als gezicht en aanspreekpunt van Woningstichting Domus, zorgt ervoor dat huurders de afspraken naleven en voorziet hen van informatie.

Tot deze functie behoren taken zoals 1e lijns klantcontact, het begeleiden van bewoners bij overlastsituaties, de afhandeling van klachten en het huisvesten van kwetsbare burgers binnen de gemeente Roermond. Daarnaast bestaat je werk uit het ondersteunen van het verhuurproces, huurdersparticipatie en het afwikkelen van vragen van bewoners en bewonerscommissies. Er wordt gestreefd naar een hoge klanttevredenheid en een goede relatie met alle belanghebbenden. Wij verwachten dat je accuraat en gestructureerd werkt.

Competenties

Je beschikt over MBO werk- en denkniveau, aangevuld met specifieke kennis op het terrein van leefbaarheid en huurwetgeving.
Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring binnen de corporatiesector. Als wijkbeheerder ben je een van onze schakels tussen binnen en buiten.
Je werkt zelfstandig maar kan ook goed in een team werken. Daarnaast moet je over een aantal vaardigheden beschikken, zoals sterke communicatieve en sociale vaardigheden, stressbestendigheid en flexibiliteit.
Je hebt affiniteit met bijzondere doelgroepen en bent oplossingsgericht. Verder is het belangrijk dat je initiatief toont, veel enthousiasme uitstraalt en assertief bent.

Functie eisen

Wij zoeken voor deze functie een daadkrachtige teamspeler die:


Algemeen
- Minimaal een MBO diploma heeft met 3 jaar werkervaring binnen de corporatiesector.
- Zowel mondeling als schriftelijk communicatief sterk is.
- Resultaatgericht, flexibel, verbindend, stressbestendig en integer is.
- Vanuit maatschappelijke betrokkenheid klantgericht is.
- Goed kan samenwerken.


Leefbaarheid
- In onze appartementencomplexen een maandelijks spreekuur voor de huurders houdt.
- Aandacht heeft voor woon- en leefomgeving van de wijk en werkt samen met instanties om de leefbaarheid in de buurt te bevorderen.
- Een positief leefklimaat bevordert /stimuleert en gaat met huurders in gesprek als zij afspraken niet nakomen. Attendeert huurders actief op de afspraken rondom het samenleven en de leefregels zoals het schoon- en veilig houden van algemene ruimten, galerij/tuin/balkon etc.
- Problemen met betrekking tot woon- en leefgedrag signaleert en onderzoekt.
- Het aanspreekpunt en vraagbaak voor bewoners is.
- Overlastcasussen signaleert, onderzoekt, oppakt en afhandelt.
- Namens Woningstichting Domus deelneemt aan diverse overlegstructuren gericht op de leefbaarheid.
- Tevens het aanspreekpunt is voor huisvesting van kwetsbare burgers. Hiertoe neem je deel aan een overlegstructuur, begeleid je toewijzingen en voer je evaluatiegesprekken.


Technisch beheer
- Toezicht houdt op orde en netheid in en rondom de appartementencomplexen.
- Controleert op beschadigingen, gebreken en vernielingen.
- Kleine preventieve werkzaamheden / herstellingen; zoals het verhelpen van kleine storingen, het vervangen van lampen, sloten en cilinders uitvoert.
- Klachten van technische aard, het woonklimaat en bewonersgedrag signaleert en oppakt.
- Waar nodig wekelijks vuilcontainers voor de ophaaldienst klaar zet.
- Controleert of kleine werkzaamheden en uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden door derden goed zijn uitgevoerd.
- Naamplaatjes plaatst.
- Preventiemaatregelen tegen mos, groen en onkruid in en rondom het complex neemt.


Uurtarief


Maximaal uurtarief van € 46,00 exclusief BTW maar inclusief reiskosten en fee Flexwerkportaal.

Vacature informatie

Datum publicatie: 12-8-2019
Datum sluiting vragen: 13-8-2019 om 15:00 uur
Datum beantwoording vragen: 14-8-2019
Datum sluiting opdracht: 16-8-2019 om 17:00 uur
Datum gesprekken: 21-8-2019
Datum terugkoppeling: 20-8-2019

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Geef in het Cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jou aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Werkdagen

In overleg

Fee Flexwerkportaal

Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer.

Meer informatie

Je wordt vriendelijk doch dringend verzocht om gedurende het proces geen contact op te nemen met de opdrachtgever. (Inhoudelijke) vragen kunnen via info@flexwerkportaal.nl worden ingediend tot de 'Datum Sluiting Vragen'.

Contact

Richelhof 8 2651 NJ Berkel en Rodenrijs
+31 (0)10 - 71 717 68