ZZP opdrachten aangeboden door woningcorporaties voor woningbeheer of wijkbeheer

Woningcorporaties hebben naast een commerciële vooral ook een maatschappelijke taak, de door hun aangeboden woondiensten zijn specifiek gericht op een goede volkshuisvesting. Ze houden zich niet alleen bezig met verhuur en verkoop van woningen, maar ook met sociaal beheer en het verhogen van de leefbaarheid in wijken en buurten. Veranderingen in de maatschappij, zoals de vergrijzing en klimaatverandering, nopen corporaties tot meer flexibiliteit. Dit betekent dat voor bijvoorbeeld woningbeheer of wijkbeheer steeds vaker ZZP opdrachten worden aangeboden, tijdelijke opdrachten waarvoor flexibele mensen gezocht worden die hun expertise direct resultaatgericht en met passie voor de doelen van de organisatie kunnen inzetten. Flexwerkportaal is een vacatureplatform gericht op de corporatiebranche dat vraag en aanbod in deze sector efficiënt en doelgericht bij elkaar brengt. Woningcorporaties kunnen zich gratis registreren en krijgen dan toegang tot een eigen dashboard, waarop zelfstandig alle tijdelijke vacatures kunnen worden geplaatst en beheerd. Wij zorgen er dan voor dat bij Flexwerkportaal ingeschreven kandidaten die voldoen aan de opgegeven criteria een melding krijgen over de aangeboden tijdelijke opdracht. Dit kunnen zowel ZZP’ers zijn als bemiddelingsbureaus die kandidaten beschikbaar hebben voor inhuur of detachering. Beide partijen doen via het platform rechtstreeks zaken met elkaar, wij blijven aanwezig op de achtergrond, als adviseur en voor de administratieve afhandeling zodra overeenstemming bereikt is.

Bel: 010 7171768 Contactformulier

ZZP’ers en bemiddelaars krijgen gelijke kansen, woningcorporaties de beste prijs

Flexwerkportaal is ontstaan vanuit de overtuiging dat ZZP’ers dezelfde kansen moeten krijgen als bemiddelaars bij het verwerven van interim opdrachten voor de diverse woondiensten aangeboden door woningcorporaties. De corporaties op hun beurt profiteren van het vacature platform door hun bereik te vergroten en daarmee de kans op het vinden van de beste kandidaat voor hun sociaal beheer tegen de scherpste prijs. Dit en de doelmatige inrichting met behulp van een eenvoudig dashboard verklaren het succes van dit platform. Zodra de ZZP opdrachten online staan, verspreiden wij deze via het platform en onze sociale mediakanalen. Vragen van mensen die beschikbaar en geïnteresseerd zijn in een aangeboden interim opdracht kunnen op het dashboard door de corporatie beantwoord en met één klik gepubliceerd worden, zodat alle kandidaten dezelfde informatie hebben voor het uitbrengen van een offerte. Deze worden vervolgens op het dashboard overzichtelijk gerangschikt op basis van kwaliteit en prijs. Zo kun je als opdrachtgever snel de gewenste kandidaat of kandidaten selecteren en uitnodigen voor een gesprek. Als ZZP’er kun je je profileren en rechtstreeks concurreren met bemiddelaars voor bijvoorbeeld een vacature bij de afdeling verhuur en verkoop van woningen.

ZZP opdrachten bij woningcorporaties vind je overal in het land

Sociale woningbouw is allang niet meer beperkt tot bepaalde wijken in grote steden als Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Door het hele land, van de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe tot de meest zuidelijke als Zeeland, Noord-Brabant en Limburg hebben woningcorporaties vacatures voor tijdelijke ZZP opdrachten voor vakmensen met een maatschappelijke passie voor de vele verschillende functies die voor een goede volkshuisvesting nodig zijn. Adviseurs of projectleiders voor woningbeheer of wijkbeheer, commerciële medewerkers voor verhuur of verkoop van woningen en mensen met expertise op het gebied van sociaal beheer en leefbaarheid. Wat jouw vakgebied ook is en waar in Nederland je woont, in de Randstadprovincies Noord- of Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht of meer naar het oosten in Gelderland of Overijssel, bij Flexwerkportaal vind je de ZZP opdracht die het kolfje naar jouw hand is.