Als het maar gaat om de beste kandidaat tegen verdedigbare voorwaarden

 
 
 

Wij zijn verschillende processen tegengekomen waar het gaat om de inhuur van personeel. Sommige woningcorporaties werken bijvoorbeeld met de raamovereenkomsten en anderen selecteren liever op het beste aanbod van dat moment. Naast een optimale verhouding prijs/kwaliteit speelt het vergemakkelijken van het inhuurproces een rol. Vanaf 2020 plaatsen opdrachtgever eigen inleenvoorwaarden of desgewenst de inleenvoorwaarden van Flexwerkportaal bij iedere uitvraag. Alle inhuur in één dashboard onder gelijke voorwaarden.